rutor
Länk till FARR:s policydokument Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong Länk till Asylrätt 2014 asylkampanjbanner

UNHCR avråder från utvisningar till Somalia

FN:s flyktingorgan UNHCR har publicerat ett nytt ställningstagande om återsändande till södra och centrala Somalia. UNHCR vädjar till staterna att avstå från att deportera människor till områden i södra och centrala Somalia som påverkas av krigshandlingar eller är under kontroll av icke-statliga grupper. Även personer som kommer från regeringskontrollerade områden av södra och centrala Somalia kan ha skyddsbehov som flyktingar enligt Genèvekonventionen.
Läs mer...

UNHCR om Ukraina

FN:s flyktingorgan UNHCR har publicerat sina överväganden om skyddsbehov för asylsökande från Ukraina. UNHCR framhäver att alla ansökningar ska behandlas individuellt, och att personer som fått avslag tidigare bör kunna få sin sak omprövad i ljuset av den senaste händelseutvecklingen. Personer som varit inblandade på något vis, till exempel politiskt aktiva, journalister och mr-aktivister, kan vara flyktingar i Genèvekonventionens mening. UNHCR påpekar samtidigt att internflykt till lugnare delar av landet kan vara relevant för många.

Läs mer...

Språkanalyser kritiseras

Migrationsverket har åter hamnat i blåsväder för att använda språkanalyser på ett ovetenskapligt sätt. Det svenska språkanalysföretaget Sprakab kritiserades i maj av högsta domstolen i Storbritannien för att utan tillräcklig kompetens ha bedömt att en viss somalisk dialekt endast talas i Kenya. Språkexperterna ska också ha kommit med opassande kommentarer. Nu anklagar en svensk expert Migrationsverket för att på liknande svagt underlag ha utvisat syriska jezidier till Armenien.

Läs mer...

Utvisningar till Irak kan fortfarande verkställas

Migrationsverket har publicerat en ny rättslig kommentar med anledning av läget i Irak. I kommentaren beskrivs vilka provinser där striderna är som mest intensiva. Kriterierna för "inre väpnad konflikt" anses numera uppfyllda för fyra provinser; Nineva, Salah al-Din, Anbar och Diyala. Samtidigt anser Migrationsverket att situationen inte i någon provins är sådan att vem som helst riskerar att drabbas. Det ska alltså göras en individuell bedömning i varje ärende. Vid bedömningen ska det beaktas att minoriteter kan ha svårt att få skydd. För personer som anses behöva skydd gentemot hemprovinsen ska det prövas om det finns ett internt flyktalternativ. Enligt kommentaren så finns det ingen anledning att avbryta verkställigheten av utvisningar till Irak, eftersom konflikten är begränsad och Iraks internationella flygplats fungerar.

Hämta kommentaren från Migrationsverket

Förlängd väntan på permanent arbetstillstånd

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person som haft arbetstillstånd i tre år ansökte om förlängning innan tillståndet löpt ut. Migrationsverket fattade beslut ett år senare och prövade då rätten till permanent tillstånd, som kan ges efter fyra år. Mannen hade inte uppfyllt villkoren för permanent tillstånd och fick avslag. Migrationsöverdomstolen avgör nu att det bara är tiden med tillstånd som räknas. Det som skulle ha prövats var en förlängning av tillståndet. Målet återförvisades till Migrationsverket. Beslutet innebär också att kvalifikationstiden för permanent tillstånd kan bli betydligt längre än fyra år när kötiden mellan tillståndsperioderna blivit lång.

Läs Migrationsverkets referat

orange knapp

Viktigt!

  • Asylkampanjen fortsätter

    Asylkampanjen är FARR:s kampanj inför valet. Vi försöker lyfta asylrättsfrågorna på den politiska dagordningen. Senare i sommar kommer affischer och filmer om de fyra kraven att publiceras. Kolla kampanjsidan och klicka "Följ" för att få veta...

    Läs mer...

  • Migrationsverket väljer att tro eller att inte tro på en berättelse och i det riskerar de en människas liv. För mig handlar det om att...

  • Jag har aldrig varit så ensam som jag var när jag kom till Sverige. Ändå har jag flytt ensam. Jag reste genom länder i Europa...

  • Jag heter Simon och för fem år sen flydde jag från Ghana. För tre år sen kom jag till Sverige för att söka asyl, men...

  • Jag heter Maria och kommer från Uganda. När jag var tonåring levde jag på en flickskola, och blev kär i en skolkamrat. Vi blev tillsammans....

  • Jag kallar mig Mandisa. Det liknar mitt riktiga namn som jag inte kan använda. Jag lever gömd och jag är rädd. För några månader sedan...

Logga in

Medlemssidor

KOMMER SNART!

Här till vänster kommer du snart att kunna logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet

- fråga eller tipsa

- göra inlägg

- se interna dokument

Sidorna kommer att vara öppna för FARR-medlemmar.

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM