rutor
Länk till FARR:s policydokument Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong Länk till Asylrätt 2014 asylkampanjbanner

Det finns ett liv efter valet!

Dela

Det finns ett liv efter valet! Flera av FARR:s lokalgrupper har uppstartsträffar eller introduktionsmöten för nya intresserade, andra startar om sin caféverksamhet så här års. Här finns information för dig som bor i Sundsvall, Gävle, Östersund, Stockholm eller Göteborg.

Läs mer...

Utbildning i Göteborg och Skövde

Dela
Den 22 september i Göteborg och den 23 september i Skövde blir det utbildningstillfällen om asylrätt, med fokus på frågan om särskilt ömmande skäl för barn som trädde i kraft i somras. Anders Sundquist från Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande medverkar vid utbildningarna, som har fokus på lagändringen om särskilt ömmande skäl för barn som trädde i kraft i somras. Båda utbildningarna hålls kl 17-19. Arrangör är föreningen för juridisk rådgivning i asyl och flyktingfrågor i Västsverige. Anmälan sker via webbformulär.

Läs mer på stiftets hemsida

FN avråder från utvisningar till Kivu, Kongo

Dela
FN:s flyktingorgan UNHCR har publicerat ett ställningstagande om utvisningar till Norra Kivu, Södra Kivu och näraliggande områden i Kongo. Ställningstagandet innebär att UNHCR avråder från alla tvångsutvisningar till dessa områden. Internflyktsalternativ bör bara användas i speciella fall.
Läs mer...

Just nu inga utvisningsbeslut till Gaza

Dela

När bombattackerna mot Gaza inleddes i juli tog Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande om att det råder väpnad konflikt i området men att asylärenden fortfarande ska prövas individuellt. Verkställighet av beslutade utvisningar skulle inte ske tills vidare. Detta ställningstagande kompletterades den 22 augusti med ett förtydligande som innebar att inga avslagsbeslut ska fattas just nu med utvisning till Gaza. En "djupare och närmare analys av säkerhetsläget" ska göras i höst. Om utvisningsstoppet kommer att hävas eller bestå efter det vet vi inte.

Läs Migrationsverkets förtydligande

Dela

Asylnytt: Valdebatten kulminerar

Asylnytt 11 september: Anständighet och mänskliga rättigheter konkurrerar om utrymmet med kostnadsberäkningar och främlingsfientlighet i valstugorna.

knapp2Mer i denna utgåva:
• Många döda i Medelhavet trots Italiens insats - nu ska Frontex ta över
• Kommuner och lycksökare köpslår om boenden för asylsökande
• Vill du aktivera dig? Asylgrupper mfl bjuder till höstens uppstartsmöten

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

orange knapp

Viktigt!

Affischer/filmer

Logga in

Medlemssidor

KOMMER SNART!

Här till vänster kommer du snart att kunna logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet

- fråga eller tipsa

- göra inlägg

- se interna dokument

Sidorna kommer att vara öppna för FARR-medlemmar.

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM