rutor
Länk till FARR:s policydokument Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong Länk till Asylrätt 2014 asylkampanjbanner

Migrationsverket om överföringar till Italien

Dela

För ett par veckor sedan kom ett beslut från Europadomstolen som innebar att en överföring av barnfamiljer till Italien enligt Dublinförordningen skulle bryta mot Europakonventionen för mänskliga rättighter om Italien inte gett individuella garantier för att barnen kommer att tas emot på ett lämpligt sätt och att familjen inte splittras (se referat nedan). Migrationsverket har nu publicerat en rättslig kommentar om detta där det framgår att Migrationsverket anser att domen bara påverkar barnfamiljer, inte andra utsatta grupper eller några andra länder än Italien. Vidare framgår att beslut om överföringar till Italien kommer att fattas på samma sätt som tidigare till att börja med. Garantier från Italien om boendeförhållanden för familjen ska inhämtas i verkställighetsskedet. Migrationsverket anser att så detaljerade garantier inte kan ges förrän den faktiska överföringen ska äga rum. För asylsökande som har fått uppehållstillstånd i Italien krävs inga garantier.

Hämta kommentaren från Migrationsverket

Dela

Asylnytt: 25 år med barnkonventionen

Asylnytt 25 november: Barnorganisationerna larmar om barn i förvar och utanför sociala system - och vart tog barnets bästa vägen i asyl- och familjeåterförening?

knapp2Mer i denna utgåva:
• Larmrapporter om mottagandet - men somaliska barn räddade Yllestad
• Garantier för barnfamiljer i Italien krävs först vid verkställighet
• I Sverige diskuteras asylvolymer, i USA amnesti för papperslösa

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

FN avråder från utvisningar till Libyen

Dela

FN:s flyktingorgan UNHCR har publicerat ett ställningstagande om utvisningar till Libyen. UNHCR uppmanar alla länder att hålla gränserna öppna för civilpersoner som är på flykt från LIbyen. Utvisningsbeslut med hänvisning till internflyktsalternativ måste övervägas med extra försiktighet, eftersom internflykt i de flesta fall varken är rimligt eller relevant, enligt UNHCR. Dessutom bör utvisningsbeslut över huvud taget inte verkställas till Libyen förrän situationen har förbättrats. Detta gäller både libyska medborgare och andra som har vistats i Libyen.

Läs mer...

Vart tog barnets bästa vägen?

Dela

Idag är det 25 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs. Sverige var en ivrig tillskyndare. Hur ser det då ut för barn på flykt? Principen om barnets bästa ska enligt Utlänningslagen vara vägledande när Migrationsverket och migrationsdomstolarna fattar beslut i ett barns ärende, oavsett om barnet kommit till Sverige ensamt eller tillsammans med sin familj. Men så blir det inte alltid i verkligheten.

Barnperspektivet ska användas för att bedöma det enskilda barnets specifika situation. Det är därför djupt oroande när principen om barnets bästa används som en tom fras i beslutsformuleringen istället för att ha inverkan på den faktiska bedömningen. Det ser vi fortfarande idag när barn splittras från föräldrar, svårt sjuka barn utvisas och barn kan utvisas efter många år i Sverige. Se FARR:s policydokument om ömmande omständigheter och om familjeåterförening! Fortfarande saknar beslut i asylärenden ofta bedömningar av barns egna skyddsbehov och vilka konsekvenser beslutet kan få för barnets liv, hälsa och utveckling. FARR uppskattar regeringens ambition att göra barnkonventionen till lag, men det avgörande blir hur lagen tlllämpas.

Läs mer om barns egna skäl

Asylrättshelg i Umeå 13-14 december

Dela

Ingen människa är Illegal Umeå bjuder in till Asylrättshelg den 13-14 december!

Genom bl a föreläsningar, samtal, bokbord, utställningar och mingel vill gruppen - som också är med i FARR - sprida kunskap om hur svensk och europeisk migrationspolitik verkligen ser ut och vad den innebär för de som berörs av den. Helgen är tänkt som en mötesplats där människor och organisationer/föreningar kan dela kunskap och erfarenheter, lära oss om varandra och utbyta kontakter.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • FN vill stoppa utvisningar till Irak

    FN:s flyktingorgan UNHCR avråder nu från tvångsutvisningar till Irak. Enligt UNHCR har de flesta från Irak skyddsbehov. I den nuvarande humanitära krisen anser UNHCR dessutom att irakier inte ska återsändas till flykt inom landet. Detta...

    Läs mer...

Affischer/filmer

Logga in

Medlemssidor

KOMMER SNART!

Här till vänster kommer du snart att kunna logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet

- fråga eller tipsa

- göra inlägg

- se interna dokument

Sidorna kommer att vara öppna för FARR-medlemmar.

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM