rutor
Länk till FARR:s policydokument Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong Länk till Asylrätt 2014 asylkampanjbanner

Vart tog barnets bästa vägen?

Dela

Idag är det 25 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs. Sverige var en ivrig tillskyndare. Hur ser det då ut för barn på flykt? Principen om barnets bästa ska enligt Utlänningslagen vara vägledande när Migrationsverket och migrationsdomstolarna fattar beslut i ett barns ärende, oavsett om barnet kommit till Sverige ensamt eller tillsammans med sin familj. Men så blir det inte alltid i verkligheten.

Barnperspektivet ska användas för att bedöma det enskilda barnets specifika situation. Det är därför djupt oroande när principen om barnets bästa används som en tom fras i beslutsformuleringen istället för att ha inverkan på den faktiska bedömningen. Det ser vi fortfarande idag när barn splittras från föräldrar, svårt sjuka barn utvisas och barn kan utvisas efter många år i Sverige. Se FARR:s policydokument om ömmande omständigheter och om familjeåterförening! Fortfarande saknar beslut i asylärenden ofta bedömningar av barns egna skyddsbehov och vilka konsekvenser beslutet kan få för barnets liv, hälsa och utveckling. FARR uppskattar regeringens ambition att göra barnkonventionen till lag, men det avgörande blir hur lagen tlllämpas.

Läs mer om barns egna skäl

Asylrättshelg i Umeå 13-14 december

Dela

Ingen människa är Illegal Umeå bjuder in till Asylrättshelg den 13-14 december!

Genom bl a föreläsningar, samtal, bokbord, utställningar och mingel vill gruppen - som också är med i FARR - sprida kunskap om hur svensk och europeisk migrationspolitik verkligen ser ut och vad den innebär för de som berörs av den. Helgen är tänkt som en mötesplats där människor och organisationer/föreningar kan dela kunskap och erfarenheter, lära oss om varandra och utbyta kontakter.

Läs mer...

Barnfamiljer fängslas i Ungern

Dela
Sedan september i år tas asylsökande barnfamiljer i förvar i Ungern, rapporterar asyldatabasen aida. Förvarstagandet sker i enlighet med en lag som trädde i kraft sommaren 2013 men som inte börjat användas förrän nu. Den ungerska Helsingforskommittén HHC har larmat om att förvarsanläggningen som används inte är lämplig för barn. Situationen bör uppmärksammas då barnfamiljer står inför överföring till Ungern enligt Dublinförordningen.
Läs mer...

Premiär för Malmökoden

Dela

affischDen 21 november klockan 19 är det premiär på Teater Interakt i Malmö för den nyskrivna dokumentären "Malmökoden - en instruktionsbok till parallellsamhället". Pjästen handlar om papperslöshet och baseras på intervjuer med tjänstemän och papperslösa. På scenen står personer med egen erfarenhet av att leva i Malmö utan papper tillsammans med professionella scenkonstnärer. Nykomponerad musik framförs live under föreställningen. Teaterhuset Bastionen, Norra Vallgatan 28 i Malmö. Spelas även 22, 23, 26, 27, 28, 29 och 30 november.

"Malmökoden - instruktionsbok till parallellsamhället berättar historien om vårt Malmö och den tunna linjen mellan medmänsklighet och likgiltighet, som vi alla dagligen kan spräcka."

Läs mer och boka

Beslut kan fattas för palestinier

Dela

Den 13 november kom Migrationsverket med ett rättsligt ställningstagande om Gaza. Det innebär att det inte längre råder något generellt stopp för beslut om utvisningar till Gaza. Nya beslut kan väntas, bland annat för den grupp palestinier som tältar på Järntorget i Göteborg. Situationen i Gaza bedöms inte längre som väpnad konflikt. Men Migrationsverket öppnar för att utebliven visering från Egypten ska kunna erkännas som verkställighetshinder och att lång vistelsetid i Sverige i samband med tidigare svårigheter att resa in i Gaza kan leda till uppehållstillstånd.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • FN vill stoppa utvisningar till Irak

    FN:s flyktingorgan UNHCR avråder nu från tvångsutvisningar till Irak. Enligt UNHCR har de flesta från Irak skyddsbehov. I den nuvarande humanitära krisen anser UNHCR dessutom att irakier inte ska återsändas till flykt inom landet. Detta...

    Läs mer...

Affischer/filmer

Logga in

Medlemssidor

KOMMER SNART!

Här till vänster kommer du snart att kunna logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet

- fråga eller tipsa

- göra inlägg

- se interna dokument

Sidorna kommer att vara öppna för FARR-medlemmar.

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM