rutor
Länk till FARR:s policydokument Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong Länk till Asylkampanjen

Sjukvård på lika villkor lönar sig

syringe 417786 1280Det är inte bara livsfarligt utan även dyrt att bara ge akut vård till papperslösa. Att ge hälsokontroller och fullständig vård är helt enkelt billigare än att bara ge vård för akuta sjukdomstillstånd. Det visar en studie som gjorts i Sverige, Tyskland och Grekland av EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA. Tillgång till mödravård skulle till exempel sänka kostnaderna dramatiskt i Sverige.
PhotoLizM

Read more...

Irak: Palestinier och andra grupper

Migrationsverket publicerade i september en temarapport om palestinier i Bagdad. Rapporten behandlar "aktuella och allmänna förhållandena för palestinierna i Bagdad, detta mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget och möjligheten för palestinier att kunna röra sig i huvudstaden, samt möjligheten för gruppen att återvända till Irak efter lång utlandsvistelse." Av allt att döma fick rapporten stor betydelse för att ett antal av de palestinier som deltog i en tältprotest i Malmö, beviljades uppehållstillstånd.

Det finns anledning att granska situationen i Irak även för andra minoriteter och flyktingar från krigsområden, eftersom konflikten eskalerat. Men samtidigt söker migrationsmyndigheter i vissa EU-länder efter skäl att utvisa fler.

Read more...

Migrationsverket - inte läkare - bedömer ålder

IMG 1339 2Migrationsverket har återigen publicerat riktlinjer för åldersbedömning. Den nya rättsliga kommentaren bekräftar det som redan gällt under en period, nämligen att Migrationsverket inte beställer läkarundersökning för att bedöma ålder. Migrationsverket kommer alltså inte längre att försöka följa Socialstyrelsens rekommendationer eller barnläkarföreningens instruktion för hur åldersbedömningar ska göras.

Ärenden där åldern ifrågasätts får avgöras med annan bevisning som till exempel socialtjänstens yttrande och den muntliga utredningen. Barnet ska informeras om möjligheten att ordna läkarundersökning själv. Kommentaren beskriver också i vilka situationer en annan ålder än den uppgivna kan registreras redan innan Migrationsverket fattar beslut i ärendet.

Bilden från UNHCR, besök sidan

Read more...

Asylnytt: Allt fler vill ta emot flyktingar

Asylnytt 29 september: Frivilliga ställer upp med mat, kläder och boende - hur länge håller det?knapp2

Mer i denna utgåva:
• Palestinier från Irak får uppehållstillstånd efter "ny rapport"
• Flyktvägen - vittnesmål från Medelhavet och Balkanrutten
• Alternativ för barn: återvänd frivilligt eller vänta tills du fyller 18
• EU:s svar på flyktingkrisen - att fortsätta på samma väg

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Tips till skolpersonal

skolverketI början av september publicerade skolverket en handledning för skolpersonal:  Elever som är papperslösa - rätt till en likvärdig utbildning

Sedan ett par år tillbaka har barn som vistas i landet utan tillstånd rätt till utbildning. Skolverkets material handlar om hur denna rättighet kan tillgodoses och hur vuxna i skolan kan bidra till att de får en trygg och väl fungerande utbildning. Materialet har tagits fram i samarbete med yrkesverksamma och andra som möter barn utan papper. FARR hör till de organisationer som har bidragit med synpunkter.

 
Read more...
orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5