Logga in   Welcome info   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Kontakt   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor
Länk till FARR:s policydokument Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong Länk till info för nyanlända

Barn - bli inte hopplösa!

12587350184 91e455d9e6 bI dagarna presenterades en rapport från forskningsprojektet "Barns val av vardagsstrategier: Hälsa, välbefinnande och utveckling". Den handlar om hur barn i skolåldern hanterar situationen som papperslösa, efter att deras familjer fått avslag på asylansökan. Barnens handlingsstrategier är både tragiska och hoppfulla. Studien har gjorts av professor Henry Ascher och doktor Åsa Wahlström Smith och är finansierad av Allmänna Barnhuset.

Även Unicef publicerade nyligen en skrift som rekommenderas till alla som träffar asylsökande barn. Det är en handbok som heter "Möta barn på flykt" och är framtagen i samarbete med barnläkarna Lars H Gustafsson och Tor Lindberg. Den vänder sig till volontärer, personal på boenden, gode män och personal inom skolan och hälso- och sjukvården. 

Bilden: Nalle-överlämning, foto Linus Edlund/Individuell Människohjälp

Read more...

Ansökan om ny prövning ska alltid behandlas

Migrationsverket publicerade i februari en rättslig kommentar om hur ansökningar om ny prövning ska behandlas. Bakgrunden är att om en person med gällande utvisningsbeslut påtalar nya omständigheter som rör hälsoskäl, arbete eller familjeanknytning så behandlas det som en ansökan enligt Utlänningslagens paragraf 12:18. Detsamma gäller praktiska hinder, till exempel då hemlandet inte tar emot. Sådana skäl bedöms av Migrationsverket och beslutet kan inte överklagas. Om personen tar upp skäl som gäller skyddsbehov används istället paragraf 12:19, som kan leda till en ny prövning av ärendet. I sådana fall får utvisningen inte verkställas förrän Migrationsverket avgjort om ärendet ska prövas på nytt. Vid avslag har personen rätt att överklaga. Den nya rättsliga kommentaren klargör att om orden "ny prövning" eller "asyl" används eller paragraf 12:19 nämns så ska ärendet för säkerhets skull registreras som en ansökan enligt paragraf 12:19, även om inga skäl som rör skyddsbehov har tagits upp.

Read more...

Asylnytt: Verkligheten efter avtalet med Turkiet

I Turkiet dödas flyktingar som försöker ta sig över gränsen från Syrien, i Grekland fängslas nyanlända, tiotusentals väntar vid stängda gränser

knapp2Mer i denna utgåva:
• Kommentarer till lagrådsremissen om en tillfällig lag
• Rapporter från Afghanistan - går det att återvända?
• Nytt från Folkkampanj för Asylrätt - manifestationer och filmer
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

EU:s avtal med Turkiet - rapport från Grekland

IMG 3213I Sverige diskuteras om det kommer tillräckligt få flyktingar, eller om "vi" fortfarande behöver andrum. Samtidigt, i Grekland: 53.000 människor är fast, väntar på en osäker omlokalisering, i tillfälliga läger i hamnstäder, vid gränserna eller inlåsta i förvar. De nyanlända efter den 19 mars hålls fängslade på öarna i väntan på en snabb "asylprocedur" som förväntas sluta med deportation till Turkiet för de flesta. I Turkiet, som nu genom EU:s avtal deklareras både som säkert första asylland och som säkert tredje land, får de flesta asylsökande fortfarande klara sig på egen hand. Nyanlända deporteras till grannländerna - Turkiet är inte något säkert land enligt samstämmiga rapporter.

FARR:s Annette Rosengren rapporterar direkt från Grekland om avtalet och konsekvenserna. 

Bilden: Zahra Sharif, 8 år, från Kabul. Är här med föräldrarna och fyra syskon, just nu strandsatta i Pireus' hamnområde.

Read more...

Jämförande rapport om asylmottagande

Databasen för asylinformation, AIDA, har publicerat en rapport som jämför EU-ländernas asylmottagning och även granskar länderas oförmåga att hitta humana svar på utmaningarna. Såväl länder med starkt ökat flyktingmottagande som länder med en måttlig ökning har haft problem att öka kapaciteten. Utvecklingen är ojämn och särskilt påtagligt är att vissa transitländer knappast ökat sin kapacitet alls. Många asylsökande har hamnat på gatan, medan barn och andra utsatta personer riskerar att tas i förvar i brist på adekvat mottagande.  "Hotspot"-systemet i Italien och Grekland har också ökat risken att bli förvarstagen.

Rapporten Wrong Counts and Closing Doors tar också upp effekterna av EU:s avtal med Turkiet och diskrimineringen av vissa nationaliteter i mottagandet.

Läs rapporten från AIDA

orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5