rutor
Länk till FARR:s policydokument Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong Länk till Asylkampanjen

Asylnytt: Båtflyktingarna i Andamanhavet

Asylnytt 29 maj: Bland de "nya" båtflyktingarna finns de bortglömda Rohingya från Burma

knapp2Mer i denna utgåva: 
• Väntetiderna plågar asylsökande och kan påverka besluten
• Nya hjälpredor på FARR:s hemsida om Dublin och om läkarintyg
• EU-kommissionens förslag om kvoter och vapeninsatser debatteras
Två nummer av Asylnytt publiceras - missa inte utgåvan 20 maj!

... och många andra nyheter, asylinformation, tips och debatt!

Läkarintyg i asylärenden

Intyg 2105- Bra att tänka på för dig som jobbar i vården och ska skriva intyg i ärenden om uppehållstillstånd.

Nu finns en broschyr till hjälp för vårdpersonal som ska skriva juridiska intyg i asylärenden. Broschyren finns även som kortversion, en sammanfattning som asylsökande själva kan ta med sig till läkarbesök.

Broschyren är framtagen i samarbete med personal från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fridh Advokatbyrå, Rosenjuristerna och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Läs mer och hämta båda versionerna

Guider om bevisvärdering och HBT

EU:s asylbyrå (EASO) har kommit med två nya guider, en om bevisvärdering och en om  efterforskning av situationen för HBT-personer i olika länder. Guiden om bevisvärdering riktar sig främst till asylhandläggare. Guiden om landinformation angående HBT kan användas även av ombud och andra inblandade.

Fler dokument från EASO

Asylnytt: EU-förslagen: Kvoter och vapenmakt

Asylnytt 20 maj: EU-kommissionens "agenda för migration" väckte debatt med förslag om 20.000 kvotflyktingar - och vapeninsats mot smugglarnas båtar

Mer i denna utgåva: 
• Bangladeshisk bloggare nekades visum till Sverige - mördades
• Båtflyktingar utanför Thailand och Malysia tvingas ut på havet
• Migrationsverkets upphandling klar - 254 företag ansökte

Läs hela nyhetsbrevet 15-05-20

Allt om Dublin

Nu finns ett faktamaterial om "Dublin" på FARR:s hemsida under FAKTA-menyn. Det handlar om Dublinförordningen, alltså de EU-regler som avgör i vilket land en asylsökande kan få sin sak prövad. Materialet som FARR nu lägger ut är en genomgång av hur Dublinförordningens regler fungerar från ett svenskt perspektiv. Författaren Terje Holmgren har samlat  kriterierna som avgör vilket land som är ansvarigt, fakta om vilka dokument som kan användas som bevis - och vilka undantagen är. Avsnittet om ombud och process innehåller en genomgång av stegen i Dublinproceduren. I första hand vänder sig materialet till asylsökande och rådgivare som behöver navigera i Dublinsystemet.

Till Dublinsidorna

orange knapp

Viktigt!

  • Studie om bevis och trovärdighet

    Det finns ett alltför stort inslag av subjektivitet i asylutredningarna. Ett öppet och utforskande angreppssätt vidtas inte. Det är ett par av slutsatserna i Nathalie Sylvanders examensuppsats i förvaltningsrätt vid Stockholms Universitet. I...

    Read More...

  • Äntligen! FARR:s Goda Råd 2015

    Nu finns handboken "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" äntligen uppdaterad och kan hämtas gratis i pdf-format. Goda Råd är en oumbärlig följeslagare för alla som sätter sig in i asylärenden. I version 4 finns lag- och praxisändringar som...

    Read More...

Logga in

Inloggning är inte aktiverad. Information kommer via hemsida, facebook och gruppbrev när medlemssidorna öppnar.

Medlemssidor

KOMMER SNART!

Här till vänster kommer du snart att kunna logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet

- fråga eller tipsa

- göra inlägg

- se interna dokument

Sidorna kommer att vara öppna för FARR-medlemmar.

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5