Logga in   Welcome info   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Kontakt   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor
Länk till FARR:s policydokument Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong Länk till info för nyanlända

Försvara asylrätten!

ruta 6 plakatFlyktinggruppernas Riksråd, FARR, beklagar djupt att regeringen tagit till så drastiska åtgärder för att minska antalet flyktingar istället för att satsa på att förstärka flyktingmottagandet. Vi delar regeringens åsikt att fler länder i EU borde ställa upp mer, men vi tror inte att det kommer att ske genom att Sverige sänder ut signalen att flyktingmottagande är en stor belastning. Vi är särskilt oroliga för vad denna signal kommer att leda till i Sverige, när främlingsfientliga krafter får en bekräftelse.
(Publicerad 15-11-25 kl 14:30. Språkliga justeringar och förklarande tillägg införda kl 17:15).

Förslagen är just förslag och måste diskuteras innan de kan antas av riksdagen. Vi hoppas att partiföreträdarna inför denna diskkussion besinnar sig. Det är trots allt inte Sverige som hotas av en katastrof, utan människorna i flyktländerna och i grannländernas flyktingläger. Till diskussionen vill vi bidra med följande synpunkter.

Läs mer

Asylnytt: Gränskontroller - så blev det

Asylnytt 23 november: Inlåsta och utlåsta flyktingar resultatet när alla måste söka asyl i Malmö

Mer i denknapp2na utgåva:
• FARR ger ut ny information: Vem får avvisas och vad får volontärer göra?
• Anställda och frivilliga får igång skolor, svenskakurser och praktik
• Amnestyrapport: Flyktingar dör på grund av EU:s stängsel och grindvakter
• Debatten: Gör inte flyktingar till syndabockar för terrorismen!

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Vem får avvisas, vem har rätt att släppas in?

En vanlig föreställning bland politiker är att Sverige genom Dublinförordningen eller på någon annan grund skulle ha rätt att skicka asylsökande till det senaste land de passerat, utan att söka asyl. Detta är en av de myter som FARR försöker motverka genom att publicera information om gränskontroller och "transitflyktingar".

Refugees Budapest Keleti railway station 2015 09 04 1(Bilden från Budapest Keleti station i september, Rebecca Hars)

FARR har sedan början av september försökt stötta flyktingarna och mottagandet genom att ge ut information om asylproceduren och motverka myter som sprids bland nyanlända och volontärer. Men nu gäller det alltså myter som sprids bland politiker och andra aktörer. I följande korta texter som publicerades den 18 november har vi samlat rättslig information om vad de internationella konventionerna och EU-förordningarna egentligen betyder - vem får avvisas, vem har rätt att släppas in?

Read more...

Många avslag vid extrasession mot tortyr

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, som normalt sammanträder två perioder per år, hade en extra session i juli-augusti. CAT behandlade där åtta utvisningsärenden. I endast ett av ärendena fann CAT att utvisningen bröt mot tortyrkonventionen. Det rörde en utvisning från Kazakstan till Ryssland (Ingusjien). Två friande ärenden gällde utvisningar från Sverige till Vitryssland och Ryssland (Tjetjenien). Ytterligare en utvisning till Tjetjenien från Sverige hade redan behandlats av Europadomstolen och prövades därför inte i sak av CAT. Därmed har fem Tjetjenien-ärenden från Sverige avslagits eller avvisats av CAT på kort tid.

Read more...

Skydda dem som flyr från terrorn!

Beirut Iraq Paris Syria 2Tillfälliga uppehållstillstånd är signalpolitik, gränskontroller är signalpolitik - ja, hela EU:s gränspolitik riktad mot flyktingar och andra oönskade invandrare är enda stor signal: Kom inte hit. Det sa FARR:s ordförande Sanna Vestin i ett anförande vid Etikkommissions seminarium den 17 november.

- Men det värsta är signalen till oss som redan bor här. Det är tydligen vid gränserna polisen behövs, inte kring flyktingförläggningarna där attentaten faktiskt har skett den här hösten. Signalerna får oss att glömma vilka det är som är hotade. Det är särskilt tragiskt i dessa dagar när hela Europa fylls av medkänsla med offren för terrorattentaten i Paris.

- De människor som flyr från år av terrordåd i sina hemländer är också värda vår medkänsla och välkomnande.

Förutom Sanna Vestins kommentar publicerar FARR idag en rad artiklar om gränskontroller och "transitflyktingar",  rättslig information om vad de internationella konventionerna och EU-förordningarna egentligen betyder - vem får avvisas, vem har rätt att släppas in? Vad får polisen göra och vad får en volontär göra?

Read more...
orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5