Logga in   Welcome info   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Kontakt   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2016 maj
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong Länk till Folkkampanj för Asylrätt

Ny information om Burundi mfl länder

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om Burundi och en kommentar till läget i Ukraina. För Irak finns en ny landrapport, men inget nytt ställningstagande. Det rättsliga ställningstagandet om Burundi innebär att läget försämrats så pass mycket att det kan vara "en ny omständighet" som kan ligga till grund för att bevilja ny prövning vid ansökan om verkställighetshinder.

Rapporter från vissa vanligt förekommande länder kan numera hittas på en särskild sida för fokusländer i Migrationsverkets databas Lifos.

Read more...

Väntetider ska bli tydligare

Migrationsverket har lanserat ett nytt sätt att visa väntetider för beslut på sin webbsida. Förhoppningen är att det ska bli tydligare för dem som ansöker om till exempel anhöriginvandring eller arbetstillstånd hur länge de kommer att få vänta.

I mars lämnade Migrationsverket in en rapport till Justitiedepartementet med diverse åtgärder för att förkorta sina handläggningstider. I samband med detta presenterade Migrationsverket den nya tjänsten för att förtydliga väntetider för de som har ärenden hos Migrationsverket. I dagsläget gäller dock tjänsten inte för asylärenden.

Read more...

Barnkonventionen som lag

En utredning har föreslagit att Barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag. I slutet på april gick förslaget ut på remiss samtidigt som barnminister Åsa Regnér hävdade att Barnkonventionen kan komma att bli lag redan 1 mars 2018. Men vad skulle det innebära för barn på flykt om Barnkonventionen blev lag? Rädda Barnens ungdomsförbund ser motsägelser i och med den tillfälliga asyllagstiftningen.

 

Read more...

Asylnytt: Hårdare tag efter utvisningsbeslut

Samarbete mellan myndigheterna, indraget bistånd och fler förvarsplatser ska få fler att lämna Sverige - eller blir fler papperslösa?

knapp2Mer i denna utgåva:
• Talet om kaos på boenden överdrivet men väntetiderna nedbrytande
• Fler barn ska få tillfälliga tillstånd även utanför den nya lagen
• EU: Tusentals fängslas i Grekland - Nytt asylsystem ska ersätta Dublin
... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Fler barn ska få tillfälliga tillstånd enligt nya riktlinjer

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som rör beviskrav och procedur vid praktiska hinder mot att verkställa utvisningsbeslut. Det handlar både om verkställighetshinder som Migrationsverket kan behöva ta hänsyn till redan vid ett första beslut i grundärendet och sådana verkställighetshinder som uppstår efter utvisningsbeslut. Enligt ställningstagandet innebär Migrationsöverdomstolens praxis i båda fallen att den sökande måste "styrka" (ett högt beviskrav) att det finns ett konkret hinder mot verkställighet. Ett kontroversiellt inslag är att ensamkommande barn som inte kan utvisas för att de inte har någon som kan ta emot dem i hemlandet, normalt bara ska få tillfälliga uppehållstillstånd. Barnet kan då utvisas efter 18-årsdagen då det inte längre krävs något ordnat mottagande.

 

Read more...
orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5