rutor
Länk till FARR:s policydokument Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong Länk till Asylkampanjen

Viktigt om Dublin-överföringar till Italien

Migrationsverket publicerade nyligen en ny rättslig kommentar angående Europadomstolens dom i målet Tarakhel mot Schweiz. Europadomstolen slog i den domen fast att barnfamiljer och andra sårbara personer inte får överföras till Italien enligt Dublinförordningen utan att det finns en individuell garanti för att de får ett adekvat mottagande och att barnfamiljer inte splittras. Migrationsverket har sedan dess begärt garantier av Italien för barnfamiljer, men inte förrän strax innan överföringen skulle verkställas. Den nya kommentaren innebär i korthet att det inte längre behövs några särskilda individuella garantier.

Rättsligt är saken inte avslutad eftersom Migrationsöverdomstolen tidigare har frågat EU-domstolen om Sverige gör rätt när garantierna inte begärts förrän beslutet om överföring redan är fattat. EU-domstolen har inte svarat än. Men för de barnfamiljer som väntar på besked är det viktigt att veta att Migrationsverket just nu inte kommer att invänta några individuella garantier för mottagandet. Från Italien rapporteras samtidigt om en mottagning nära kollaps.

Read more...

Asylnytt: EU:s toppmöte utan humana lösningar

Asylnytt 25 juni: EU-ledarna tycks inte kunna anta några flyktingkvoter vid dagens toppmöte. Men de kan enas om militära insatser och nya tvångsmedel.

knapp2Mer i denna utgåva: 
• Nya riktlinjer från Migrationsverket för Afghanistan, Jemen, Uzbekistan
• Reportage om ungdomar på väg i Marocko och i Sverige
• Rekordmånga flyktingar - regeringarnas likgiltighet riskerar deras liv

... och många andra nyheter, asylinformation, tips och debatt!

Ett svart facit

unhcr syrienFN:s flyktingorgan UNHCR presenterade den 18 juni sin årsrapport. Antalet flyktingar i världen (inklusive internflyktingar) har i många år legat mellan 40 och 50 miljoner. Förra sommaren rapporterade UNHCR att antalet för första gången sedan andra världskriget passerat över 50 miljoners-strecket. Nu, ett år senare, är nästan 60 miljoner människor på flykt, varav 38 miljoner inom sina egna länder.

Bilden: Från UNHCR:s rapport, Homs i Syrien. ©UNHCR/B.Dia

Samtidigt rapporterar norskbaserade iDMC som övervakar internflykt att de flesta internflyktkatastroferna pågått i mer än tio år. Amnesty International har kartlagt situationen för dem som flyr utanför hemländerna och konstaterar att flykten kan vara lika livsfarlig som kriget. De kalla siffror som organisationerna presenterar utgör ett svart facit inte bara över hur människor drivs iväg genom krig och förföljelser utan också över omvärldens oförmåga eller likgiltighet inför lidandet.

Read more...

FARR öppnar medlemsforum

Här på FARR:s hemsida finns nu en avdelning med medlemssidor. Där finns hemsidans arkiv och FARR-dokument. Du kan till exempel läsa det senaste brevet från styrelsen till FARR:s medlemsgrupper som skickades ut strax före midsommar. Men det viktigaste är ett diskussionsforum, där alla som är medlemmar i FARR kan skicka frågor och svar och diskutera allt som rör asylrätt, regler, landinfo, kampanjer, papperslösa... Är du inte medlem än, börja med att gå med i FARR!

För medlemmar - skapa inloggning

FARR om utvisning till barnhem: Trippelfel!

Systrarna Albertina och Janet Da Silva var 13 och 11 år gamla när de sökte asyl i Sverige. Nu fyra år senare riskerar de att utvisas från sitt familjehem till ett barnhem i Angola. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, protesterar mot att barnens framtid riskeras - och varnar för en farlig utveckling.

janet albertinaDen 17 juni hölls en manifestation i Skärholmens centrum, där Janet och Albertina medverkade.

Utvisningen har tidigare uppmärksammats bland annat i Expressen, och det finns en namninsamling till stöd för barnen.

Read more...
orange knapp

Viktigt!

 • Sommarkurs 29-30 augusti

  Tema folkrörelse på FARR:s sommarkurs 2015 - anmäl intresse här! FARR:s sommarkurs kommer i år att gå av stapeln i Göteborg den 29-30 augusti, i Kvinnofolkhögskolans lokaler. Temat folkrörelse har vi valt för att det talas mycket om...

  Read More...

 • Studie om bevis och trovärdighet

  Det finns ett alltför stort inslag av subjektivitet i asylutredningarna. Ett öppet och utforskande angreppssätt vidtas inte. Det är ett par av slutsatserna i Nathalie Sylvanders examensuppsats i förvaltningsrätt vid Stockholms Universitet. I...

  Read More...

 • Äntligen! FARR:s Goda Råd 2015

  Nu finns handboken "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" äntligen uppdaterad och kan hämtas gratis i pdf-format. Goda Råd är en oumbärlig följeslagare för alla som sätter sig in i asylärenden. I version 4 finns lag- och praxisändringar som...

  Read More...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5