Logga in   Welcome info   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Kontakt   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor
Länk till FARR:s policydokument Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong Länk till info för nyanlända

Vem behöver andrum?

Det räcker nu. Sverige behöver inte mer andrum på flyktingarnas bekostnad! Det är inte försent att besinna sig! Det skrev FARR:s ordförande Sanna Vestin och Etikkommissionens vice ordförande Anita D'Orazio i Metro den 12 februari. 

I kommentaren till regeringens remiss om nya försämringar för flyktingar frågar författarna: "Hur kan en förälder som fått uppehållstillstånd och trodde sig ha nått trygghet vägras att få ta hit sina barn? Ska Sverige bara ta emot flyktingar som är beredda att lämna familjen i krigets helvete eller i ett miserabelt flyktingläger? Eller är avsikten att fler barn ska tas med på gummibåt över Medelhavet?"

Artikeln i Metro är bara en av många inlägg i debatten av FARR-medlemmar som du kan hitta i en egen avdelning här på hemsidan. Läs och lyssna till Anna Lundberg, Brita Hännestrand, Frida Metso, Lisa Pelling och Ignacio Vita!

Till debattsidan

Ett förslag på EU:s bottennivå

Den 24 november förra året presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att minska antalet asylsökande. Den 4 januari infördes id-kontroller med transportöransvar utanför Sveriges gränser. I förra veckan, den 11 februari, kom nästa steg, ett lagförslag om att asylsökande bara ska få tidsbegränsade uppehållstillstånd och att de flesta inte ska få återförenas med anhöriga. Trots att antalet asylsökande redan minskat till mindre än en tiondel av antalet i november vill regeringen genomföra att Sveriges regler ska ligga i botten för vad som är tillåtet enligt EU-regler. Avsikten är fortfarande att avskräcka asylsökande från att ta sig till Sverige. Nu följer fyra veckors remisstid. Det är fritt fram för alla organisationer och enskilda att granska förslaget och skicka in remissvar. Folkkampanjen för Asylrätt har publicerat en beskrivning av innehållet.

Läs mer på kampanjens hemsida

Asylnytt: Bombningar driver fler från Syrien

Ny flykt från förödelse - men EU-ledarna vill pressa Turkiet och Grekland att inte släppa flyktingarna vidare

knapp2Mer i denna utgåva:
• Boendepersonal och lärare känner inte igen bilden av ensamkommande
• Uppfinningsrika föreningar hittar på aktiviteter på asylförläggningar
• Samtidigt - väntetider, utvisningar och rasistiska attacker skapar oro
!! 90 organisationer och 20.000 namn bakom Folkkampanj för Asylrätt !!

Inga garantier krävs för överföring till Italien

I slutet av förra året kom en dom från Europadomstolen som innebar att domstolen accepterar Italiens generella garanti för barnfamiljer som tillräcklig för att verkställa överföring enligt Dublinförordningen. Migrationsverket ansluter sig till detta och kommer inte längre att begära garantier från Italien i enskilda ärenden.

Read more...

Just nu i Forum FARR

Just nu diskuteras i FARR:s medlemsforum hur ett ensamkommande barn i ett annat EU-land ska göra för att få komma till sin familj i Sverige. Om du är inloggad på medlemssidorna har du också tillgång till "FARR handlingar", ett kartotek där det förutom FARR-dokument finns intressanta uppsatser, tips om praxis, statistik mm. Senast inlagt är bl.a. en studie om (det misslyckade) projektet att bygga barnhem i ursprungsländer, tips om konferenser i Bryssel, Torino och Berlin, inbjudan att säga din mening till EU-kommissionen om hur människosmuggling ska bekämpas och en sammanställning från ECRE om överföringar till Ungern som har stoppats. Under rubriken "Utskick till medlemsgrupper" hittar du information till FARR:s medlemsföreningar om hur de kan söka extra pengar från FARR i år. Det som ska fördelas är ett statsbidrag från kulturdepartementet för "arbetet med flyktingsituationen". /SV/

Till FARR handlingar

orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5