rutor
Länk till FARR:s policydokument Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong Länk till Asylkampanjen

Asylnytt: Ska båtflyktingarna räddas eller hållas borta?

Asylnytt 27 mars: UNHCR föreslår skyddade inresor och fördelning inom EU. Men EU-kommissionen föreslår asylcenter i Afrika och Europol jagar smugglare.

knapp2Mer i denna utgåva:
• Bostadsbrist bakom beslut om större förläggningar och nybyggen
• Adnan vägrade låta sig utvisas - dog i bilen från Arlanda
• Uppdrag Granskning om flyktingarna som fastnade i etableringscirkeln

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Åtta nya i FARR:s styrelse

FARR höll den 21-22 mars en välbesökt kursdag och årsmöte i Gävle. Ett sextiotal åhörare fick på lördagförmiddagen information om FARR:s Afghanistanprojekt och om spelet på högsta politiska nivå i Afghanistan om vilka tvångsutvisningar landet ska accepteras. Eftermiddagen ägnades åt hedersrelaterade asylrättsfrågor. Men det fanns också utrymme för nätverkande - kontakter knöts för samarbete kring filmvisningar och folkhögskolekursen "Riv alla murar". Vid årsmötet på söndagen valdes åtta nya ledamöter med olika erfarenheter in i FARR:s styrelse.

Read more...

Studie om bevis och trovärdighet

Det finns ett alltför stort inslag av subjektivitet i asylutredningarna. Ett öppet och utforskande angreppssätt vidtas inte. Det är ett par av slutsatserna i Nathalie Sylvanders examensuppsats i förvaltningsrätt vid Stockholms Universitet. I uppsatsen som heter "Tillförlitlighetsbedömningar av muntliga utsagor i asylmål - en subjektiv eller objektiv verksamhet?" (pdf) ingår ett antal fallbeskrivningar som bygger på avidentiferat material från FARR:s Afghanistanprojekt 2013.

Read more...

Ungdomar fick stipendium för insatser för asylrätt

klass6bungdomar 2

Pressmeddelande 2015-03-23

En skolklass i Örebro och en fristående ungdomsgrupp i Gävle fick i helgen dela på ett ungdomsstipendium för sina insatser för asylrätten och för förståelse mellan människor av olika ursprung. Stipendierna delas ut av Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Read more...

"They have taken my life but not killed me"

Rapporten "Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig" som Etikkommissionen i Sverige gav ut förra året finns nu på engelska.

They have taken my life but not killed me. A report about raped women without rights or a chance of life and who have been rejected asylum and protection in Sweden. Editors: Solveig Freudenthal, Anita D'Orazio, Lissela Jonsson Etikkommissionen i sverige"

Hämta rapporten som pdf

orange knapp

Viktigt!

  • Studie om bevis och trovärdighet

    Det finns ett alltför stort inslag av subjektivitet i asylutredningarna. Ett öppet och utforskande angreppssätt vidtas inte. Det är ett par av slutsatserna i Nathalie Sylvanders examensuppsats i förvaltningsrätt vid Stockholms Universitet. I...

    Read More...

  • Äntligen! FARR:s Goda Råd 2015

    Nu finns handboken "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" äntligen uppdaterad och kan hämtas gratis i pdf-format. Goda Råd är en oumbärlig följeslagare för alla som sätter sig in i asylärenden. I version 4 finns lag- och praxisändringar som...

    Read More...

Affischer/filmer

Logga in

Inloggning är inte aktiverad. Information kommer via hemsida, facebook och gruppbrev när medlemssidorna öppnar.

Medlemssidor

KOMMER SNART!

Här till vänster kommer du snart att kunna logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet

- fråga eller tipsa

- göra inlägg

- se interna dokument

Sidorna kommer att vara öppna för FARR-medlemmar.

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5