Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Kontakt   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2016 maj
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong

Boka 3-4 september för sommarkurs!

sol 3Årets sommarkurs med FARR blir tre kurser! Boka första helgen i september för kurs i Malmö, Stockholm eller Östersund! En kurs kommer troligen att hållas även i Boden, men  senare under hösten. De tre kurserna hålls lördag-söndag 3-4 september, i Malmö eventuellt 2-3 september.

I Östersund samarrangerar FARR med Ingen Människa är Illegal och i Malmö med RFSL Newcomers, eventuellt med Asylkarnevalen. I Stockholm är det rådgivningsgruppen inom IMäI som planerar kursen tillsammans med Newcomers och Kongo Moko. Andra organisationer kommer att bjudas in.

Läs mer...

FARR i Almedalen

Du som är i Visby under politikerveckan i Almedalen kan träffa styrelsemedlemmar från FARR och prata flyktingpolitik på flera olika seminarier. Jenni Stavare, jurist och styrelseledamot i FARR deltar i fem seminarier och FARR:s ordförande Sanna Vestin i två, varav ett större på universitetet. Hör gärna av dig till info@farr.se om du vill bjuda in någon av dessa till andra evenemang under tisdag-fredag denna vecka!

Vi vill särskilt tipsa om ett seminarium om de nya asyllagarna som FARR arrangerar tillsammans med Folkkampanj för Asylrätt i "Syretältet" i hamnen torsdag eftermiddag. Även Asylstafetten deltar. Seminariet följs av en paneldebatt om framtiden med politiker som var emot de nya lagarna. 

Läs mer...

Vårt svar: Kärlek

omslag 1602Den 21 juni antog Sveriges Riksdag den tillfälliga asyllag som FARR och många andra bekämpat i ett halvår. Se det gärna som ett svar - idag kommer årets andra nummer av Artikel 14 ut, med tema KÄRLEK. Kärlek och sammanhållning är vårt svar när våra folkvalda vill stänga gränser och splittra familjer.

Kärleken kommer ofta i kläm, hamnar på undantag och försakas vid flykt. Den omöjliggörs också av många delar av asylsystemet. Människor flyr på grund av kärlek, för kärlek, trots kärlek och till kärlek. En stor andel av alla som kommer till Sverige gör det på grund av sina relationer. Kärleken är inte en klart definierad rättighet men ett av människans allra mest grundläggande behov. Dessutom behöver vi kärleken i striden. "Kärlek är den kraft som all politik och all aktivism borde grundas på. Det är genom den som det händer saker." säger Tilde Björfors, en av alla som intervjuas i detta nummer av Artikel 14.

Numret inleds av FARR:s ordförande Sanna Vestin som skriver om det onormala läge vi befinner oss i med de nya lagarna.

 

Läs Sanna Vestins artikel

Sista manifestationer före riksdagsbeslut - och fest!

hander 1Bilden: Rama Al-mett vid manifestation med Folkkampanj för Asylrätt i Göteborg 6 juni.

I början av nästa vecka behandlar Sveriges Riksdag den tillfälliga asyllagen som kommer att inskränka möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Folkkampanj för Asylrätt har samlat 67.382 enskilda och 160 organisationer bakom sitt upprop som pågått sedan förra året, då regeringen kom med sitt åtgärdspaket för att minska antalet asylsökande. Många av FARR:s medlemsföreningar och enskilda medlemmar har engagerat sig i kampanjen som nu går mot sitt slut. I torsdags lämnades namnlistorna in till riksdagen, men några manifestationer återstår. Läs mer på kampanjens hemsida om överlämningen vid riksdagen och om vad du kan göra under de sista dagarna av kampanjen.

Folkkampanj för Asylrätt bjuder också in till en fest den 22 juni tillsammans med FARR:s tidning Artikel 14.

Läs mer om festen här!

Asylnytt: Tillfälligt uppehåll

Nyhetsbrevet Asylnytt har just nu ett uppehåll i utgivningen, som uppmärksamma läsare säkert har märkt. Detta beror inte på nyhetsbrist inom asylområdet utan tvärtom - redaktören är fullt upptagen med att hantera och bemöta allt som händer.

Bevakningen av olika områden har fortsatt med hjälp av volontärer. Arkivet kommer därför att kunna uppdateras från senaste utgåva och framåt när utgivningen återupptas senare i sommar. Om någon läsare letar efter en viss vägledande dom, internationellt beslut eller rättsligt ställningstagande, ställ gärna frågan till redaktören. Det kan hända att vi har en sammanfattning även om den inte publicerats i nyhetsbrevet. Se även FARR:s hemsida där en del viktiga nyheter återfinns.

Till senaste nyhetsbrevet 16-05-09

Brev om avhysning skickades till fler än de som berördes

Den 1 juni trädde en ny lag i kraft, som innebär att vuxna personer med utvisningsbeslut tvingas lämna boende och blir av med dagbidrag, även om de samarbetar med Migrationsverket och inte håller sig undan. Migrationsverket gick strax före 1 juni ut med brev som informerade om detta och uppmanade de berörda att utrymma boendet och lämna in sina LMA-kort. I samma stycke stod att polisen kan hjälpa till med hemresa. Många var förvirrade eller upprörda över hur brevet var utformat, och att det gått även till personer som har en pågående ny prövning eller vars utvisningsbeslut skjutits upp av något annat skäl. Dessa ska inte berövas biståndet enligt lagen.

Enligt vad FARR erfar hade Migrationsverket valt att skicka brevet till alla med ett slutligt utvisningsbeslut. Det var alltså inte ett misstag att det nådde personer som fortfarande ska ha rätt till bistånd. Migrationsverket betraktade brevet som information om lagen och vad som gäller när ett utvisningsbeslut är verkställbart.

Läs mer...

Mildrade krav för att använda DNA i anhörigmål

Migrationsöverdomstolen har genom en ny dom mildrat kraven för att kunna använda DNA-bevis i anhörigmål. Saken gällde en man från Somalia som var bosatt i Sverige och hans familj som ville återförenas med honom. Kvinnan och barnen kunde inte bevisa sin identitet, eftersom somaliska id-handlingar inte godkänns i Sverige. Familjeåterförening kan tillåtas ändå om DNA-test visar att barnen är parets gemensamma. I det här fallet ansågs föräldrarna ha lämnat vissa felaktiga uppgifter i en tidigare ansökan. Detta brukar leda till att DNA-test inte får användas för att sätta ned beviskravet. Men domstolen ansåg den här gången att rätten till familj enligt Europakonventionen skulle gå före. Dessutom sätts beviskravet ned även för den äldsta dottern som hunnit bli vuxen men ändå får följa med familjen.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

 • Sista chansen stoppa lagen!

  Folkkampanj för Asylrätt fortsätter kampen mot den tillfälliga asyllagen, meddelar kampanjen på sin hemsida. "Sverige håller inte på att kollapsa. Vi behöver inte hålla gränserna stängda för flyktingar, splittra familjer, göra otryggheten permanent...

  Läs mer...

 • Asylstafetten går till Göteborg!

  "Asylstafetten för en human flyktingpolitik", som började med en uppmärksammad fotvandring från Malmö till Stockholm år 2013, kommer att vandra i år igen. Den här gången går marschen Malmö 10 juli till Göteborg 28 juli. Asylstafetten handlar om att...

  Läs mer...

 • FARR:s svar om tillfälliga lagen: Direkt stötande

  Flyktinggruppernas Riksråd, FARR,  har idag avlämnat sitt svar på regeringens remiss om en tillfällig lag som ska begränsa möljigheterna till uppehållstillstånd i Sverige. FARR anser att förslaget i sin helhet är oacceptabelt och direkt stötande i flera...

  Läs mer...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5