HEMAKTUELLT & PRESSAsylnytt - Nyhetsbrev

Asylnytt är ett nyhetsbrev som innehåller klipp och citat om asylfrågor från media och organisationer, sammanfattningar av asylärenden, tips om kultur och aktiviteter samt bakgrundsartiklar och kommentarer. Redaktör: Sanna Vestin.

 

Volymdebatt och volymdebatt

Asylnytt 11 februari: Hur många flyktingar klarar Libanon? UNHCR, Europarådet, Amnesty efterlyser Europas solidaritet. Men i Sverige diskuteras tak för mottagandet.

Mer i denna utgåva:
• Norge försiktigare med barnfamiljer efter kritiken från Afghanistan
• Nya riktlinjer för andre förälderns medgivande till barns återförening
• Migrationsöverdomstolen skärper kraven på "nya omständigheter"

Läs hela nyhetsbrevet 15-02-11

Fästning Europa

Asylnytt 30 januari: Radioreportage: Vägen till Europa styrs av smugglare. Våld, misär och fängelse möter flyktingarna i motvilliga mottagarländer.

Mer i denna utgåva:
• Småorter tar emot flest flyktingar i Sverige - ägare gör miljonvinster
• FN:s kommitté mot tortyr stoppar fyra utvisningar till Iran
• KD och Folkpartiet ändrar sin flyktingpolitik - debatt om motiven

Läs hela nyhetsbrevet 15-01-30

Maria får stöd i hela landet

Asylnytt 14 januari: Ett tiotal möten hålls på lördag mot att en familj ska utvisas trots att mamman är apatisk och barnen placerade. Maria är uppvuxen i familjehem.

Mer i denna utgåva:
• Flyktingar kände sig förvisade till Östersund - aktionen väckte debatt
• Efter attacken mot Charlie Hebdo: EU skyndar på register över resande.
• Kultur: Asylsökandes film, smuggling i filmprojekt och Özz Nujens dag

Läs hela nyhetsbrevet 15-01-14

Dubbelnummer med debatt

Asylnytt 30 december: Asylnytt önskar sina läsare gott nytt år med ett dubbelnummer med debattbilaga. Känslorna svallade efter Hägglunds utspel.

Mer i denna utgåva:
• FN:s flyktingkommissarie till de rika: Sluta hålla båtflyktingar borta!
• Vinter i flyktinglägren. Rapporter från Libanon, Turkiet och Irak.
• Nytt nummer av Artikel 14: Tema 51.200.000. Från vilket håll räknar vi?

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-12-30

Krisen allt värre för syrier

Asylnytt 6 december: Nu har FN slut på matportionerna i grannländerna. Endast ett par procent av flyktingarna tas emot utanför närområdet. Amnesty vädjar till omvärlden.

Mer i denna utgåva:
• EU-domstolen sätter gränser för hur sexuell läggning får kontrolleras
• Flera barnfamiljer utvisas efter 8-9 år - klasskamrater protesterar
• Debatt om flyktingmottagandet - hur drabbat är Sverige?

Läs hela nyhetsbrevet 14-12-06

25 år med barnkonventionen

Asylnytt 25 november: Barnorganisationerna larmar om barn i förvar och utanför sociala system - och vart tog barnets bästa vägen i asyl- och familjeåterförening?

Mer i denna utgåva:
• Larmrapporter om mottagandet - men somaliska barn räddade Yllestad
• Garantier för barnfamiljer i Italien krävs först vid verkställighet
• I Sverige diskuteras asylvolymer, i USA amnesti för papperslösa

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-11-25

Migrationsverket om Gaza

Asylnytt 14 november: Migrationsverket öppnar för uppehållstillstånd pga verkställighetshinder och lång vistelsetid

Mer i denna utgåva:
• Förslag om fördelning i kommunerna, debatt om prognos och volymer
• Flyktingar riskerar att dö i Syrien när fler länder stänger gränserna
• Skarp kritik mot dåligt underlag i Migrationsverkets språkbedömningar
• Skolklasser i Örebro och Älvsbyn demonstrerar för sina klasskamrater

Läs hela nyhetsbrevet 14-11-14

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5