HEMAKTUELLT & PRESSAsylnytt - Nyhetsbrev

Asylnytt är ett nyhetsbrev som innehåller klipp och citat om asylfrågor från media och organisationer, sammanfattningar av asylärenden, tips om kultur och aktiviteter samt bakgrundsartiklar och kommentarer. Redaktör: Sanna Vestin.

 

Dubbelnummer med debatt

Asylnytt 30 december: Asylnytt önskar sina läsare gott nytt år med ett dubbelnummer med debattbilaga. Känslorna svallade efter Hägglunds utspel.

Mer i denna utgåva:
• FN:s flyktingkommissarie till de rika: Sluta hålla båtflyktingar borta!
• Vinter i flyktinglägren. Rapporter från Libanon, Turkiet och Irak.
• Nytt nummer av Artikel 14: Tema 51.200.000. Från vilket håll räknar vi?

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-12-30

Krisen allt värre för syrier

Asylnytt 6 december: Nu har FN slut på matportionerna i grannländerna. Endast ett par procent av flyktingarna tas emot utanför närområdet. Amnesty vädjar till omvärlden.

Mer i denna utgåva:
• EU-domstolen sätter gränser för hur sexuell läggning får kontrolleras
• Flera barnfamiljer utvisas efter 8-9 år - klasskamrater protesterar
• Debatt om flyktingmottagandet - hur drabbat är Sverige?

Läs hela nyhetsbrevet 14-12-06

25 år med barnkonventionen

Asylnytt 25 november: Barnorganisationerna larmar om barn i förvar och utanför sociala system - och vart tog barnets bästa vägen i asyl- och familjeåterförening?

Mer i denna utgåva:
• Larmrapporter om mottagandet - men somaliska barn räddade Yllestad
• Garantier för barnfamiljer i Italien krävs först vid verkställighet
• I Sverige diskuteras asylvolymer, i USA amnesti för papperslösa

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-11-25

Migrationsverket om Gaza

Asylnytt 14 november: Migrationsverket öppnar för uppehållstillstånd pga verkställighetshinder och lång vistelsetid

Mer i denna utgåva:
• Förslag om fördelning i kommunerna, debatt om prognos och volymer
• Flyktingar riskerar att dö i Syrien när fler länder stänger gränserna
• Skarp kritik mot dåligt underlag i Migrationsverkets språkbedömningar
• Skolklasser i Örebro och Älvsbyn demonstrerar för sina klasskamrater

Läs hela nyhetsbrevet 14-11-14

Vilka kan utvisas till Irak?

Asylnytt 2 november: Migrationsverkets ställningstagande öppnar för att ompröva utvisningsbeslut men följer inte UNHCR:s råd att stoppa alla tvångsutvisningar

Mer i denna utgåva:
• Rapport om kvinnor: "Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig"
• Mer om utvisningsresorna: Tvångsinjektioner och personalfester
• Allt fler asylsökande som varken kan utvisas eller får stanna

Läs hela nyhetsbrevet 14-11-02

EU:s yttre gräns i Sverige

Asylnytt 18 oktober: Mos Maiorum: EU:s svar på människosmugglingen är en poliskampanj som drabbar flyktingar istället för att skapa lagliga vägar - Utbredd kritik mot Sveriges deltagande

Mer i denna utgåva:
• Ny upphandling av boenden klar - Migrationsverket vill ändra reglerna
• Fler utvisningsbeslut av albaner som hotas av blodshämnd
• Sveriges Radio avslöjar personalens lyxboende vid utvisningsresor

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-10-18

Ett år efter Lampedusa

Asylnytt 8 oktober: Många uttalanden ett år efter den uppmärksammade drunkningskatastrofen i Italien - men 3000 har dött sedan dess i brist på lagliga vägar

Mer i denna utgåva:
• Plötslig massflykt av kurder från Syrien till Turkiet
• Domstol kräver att Sverige ska ta ansvar för tolkar i Afghanistan
• Många manifestationer - och i Göteborg får papperslösa låna rättigheter

Läs hela nyhetsbrevet 14-10-08

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5