Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Kontakt   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2016 maj
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till kontaktkupong
HEMRÅD & TIPSGoda Råd till asylsökande

Goda råd - Good Advice

Scroll down to fetch Good Advice for Asylum Seekers in Sweden in several languages!
Här kan du ladda ned FARR:s Goda råd till dig som söker asyl. Copyright, se nedan.

Den svenskspråkiga versionen publicerad 2017 är uppdaterad i slutet av 2016, med versionsnummer 5. Alla övriga språkversioner är uppdaterade 2015, med versionsnummer 4 eller 4.1

Klicka på bilderna nedan för att läsa direkt på skärmen. Detta kräver snabb internet-uppkoppling. Högerklicka (ctrl-klicka) för att ladda ner filen till din dator. Filernas storlek varierar mellan 1.6 mb och 2,9 mb, 88 sidor vid utskrift.

I versionen på farsi (persiska) saknas ett avsnitt om hälsovård för papperslösa barn. Detta avsnitt är ersatta med motsvarande texter på engelska. Även de avslutande avsnitten med adresser till organisationer samt exempel på fullmakt är på engelska i farsi-versionen.

Please observe that only the Swedish version of this booklet is updated with the latest amendments in Swedish law on temporary residence permits, obstacles for family reunion and some other amendments. Read more about the new rules here. We are working on the updated language versions of "Good Advice".

 

Swedish, 16 mb
high resolution

bild sid 1 sv

Swedish, 2 mb
low resolution

bild sid 1 sv

Swedish,
addresses

bild addresses sv

Utskrift av Goda Råd v 5: Ladda ned filen i högupplöst format. Om du skriver ut på vanliga A4-papper, välj layout med två sidor per ark. Detta går att göra exempelvis i Acrobat Reader.

 

Swedish, old v

Framsida svenska

 

Arabic

Goda Rad arabiska framsida

Farsi

Goda Rad farsi framsida

 

English

Goda Råd engelska framsida

Russian

Goda Rad ryska framsida

Spanish

Goda rad spanska framsida

 

Så här hittar du i dokumenten: Rubrikerna i innehållsförteckningarna är klickbara. Dessutom kan du i pdf-filernas vänstermeny välja mellan att se dokumentets rubriker eller sidorna som miniatyrer. För att se vänstermenyn behöver du ha laddat ned filen till din dator. 

De äldre versionerna är jämförbara på så vis att samma rubrik återfinns i stort sett på samma sida i alla språkversioner utom arabiska. I versionerna på arabiska och farsi finns rubriker på engelska i vänstermenyn, för jämförelse. Samma system kommer att gälla när version 5 kommer i fler språkversioner.

Copyright. Goda Råd publiceras av Flyktinggruppernas Riksråd. Copyright Sanna Vestin, sanna.vestin(at)farr.se. Utskrift och kopiering är tillåten. Ändringar är inte tillåtna. Ange källa www.farr.se.

Hämta flygblad för Goda Råd här!

Bakgrund

Goda råd togs ursprungligen fram 2007 i samarbete med Broderskapsrörelsen och medfinansierades av Europeiska flyktingfonden. 2009 publicerades översättningar till spanska och arabiska, finansierat av Rädda Barnen. 2011 uppdaterades Goda råd i alla språkversioner med de ändringar av lag och praxis som skett. Samtidigt togs översättningar fram till engelska och ryska. Detta projekt finansierades av Emmaus Björkå. Mindre uppdateringar gjordes även 2012-2013. 2013 gjordes en översättning till farsi, finansierad av FARR. I slutet av 2014 gjordes uppdateringar inom ramen för en fördjupningskurs i praktisk humanjuridik. Dessa ligger till grund för utgåvan 2015. Översättningarna 2015 finansierades av Svenska Kyrkan. Omarbetningen 2016, som ligger till grund för utgåvan 2017, har gjorts av FARR, med projektmedel från MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.

För att vara säker på att få aktuell information bör du alltid kontrollera på Migrationsverkets hemsida om regler eller praxis har ändrats. Utlänningslagen (SFS2005:716) finner du på www.notisum.se.

Se nedan angående vilka ändringar som gjorts sedan version 3.0.

Ändringar i version 3.1 av Goda Råd

Ändringar i version 4 och 4.1 av Goda Råd

Version 5 utgör en större omarbetning. Det går inte att byta ut enstaka sidor eller avsnitt.

tom-35

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra över tjugo år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5