rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Become a member / subscribe

Beställningsformulär på svenska

SAMPLE COPY
Sample of FARR magazine, Artikel 14: free
Please observe that the magazine is in Swedish!

MEMBERSHIP FOR ASYLUM GROUPS AND ORGANIZATIONS:
Membership including two copies of FARR magazine, Artikel 14: 300 skr/year

MEMBERSHIP FOR INDIVIDUALS:
(please observe that most communication within FARR is in Swedish)
Membership including FARR magazine, Artikel 14: 250 skr/year
Membership including FARR magazine, Artikel 14, for students, unemployed or asylum seeker: 150 skr/year
Family member (no copy of Artikel 14, allowed if a full paying member is staying at the same address): 50 skr/year

ONLY SUBSCRIPTION:
Subscription to FARR magazine, Artikel 14, for individuals: 200 skr/ year
Subscription for institution/organization: 250 skr/ year

Changed address? Use the contact form!

Order

I want to:(*)
What do you want to do?

My first name(*)
We need your name!

Name of the former member(*)
Fullständigt namn krävs

My last name(*)
We need your family name!

My name (contact person)(*)
Vi behöver ditt namn!

Name of the family member(*)
Fullständigt namn krävs

Name of the organization(*)
We need the name of the organization!

C/O

Street address or box(*)
Adress krävs

ZIP code(*)

City(*)
Postadress krävs

E-mail for contacts within FARR(*)
Det där var ingen e-postadress

E-mail för kontakt inom FARR
Det där var ingen e-postadress

Are you(*)

Ogiltig inmatning

Public information: For example webb site of the organization, public e-mail, public phone number
Ogiltig inmatning

Skriv av bokstäverna!(*)
Skriv av bokstäverna!
Välj en ny bild Ogiltig inmatning

Denna funktion är till för att kontrollera att du är en människa och inte en robot!orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

swish transp

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5