rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel

Migrationsverket kritiserar egna åldersbedömningar

Idag den 5 mars har Migrationsverket gått ut med en kraftig kritik av verkets egna åldersbedömningar som gjorts under 2016. Åldern var inte tillräckligt utredd i 60 procent av fallen. Redan för ett par veckor sedan meddelade Migrationsverket att inga fler beslut som behöver innehålla en bedömning av den asylsökandes ålder ska fattas förrän den nya metoden som Rättsmedicinalverket rekommenderat kan användas. 

Enligt Migrationsverkets pressmeddelande idag har en särskild ledningsgrupp tillsatts för att stärka kvalitén och utgöra ett stöd för handläggarna. Omfattande utbildningsinsatser har inletts. Av meddelandet framgår också att de som fått beslut och överklagat kan begära att migrationdomstolen ber Migrationsverket beställa en medicinsk åldersbedöming av Rättsmedicinalverket.

FARR välkomnar erkännandet

FARR välkomnar att Migrationsverket erkänner den dåliga kvaliteten i åldersbedömningarna. Vi visade i en granskning som publicerades den 19 januari att Migrationsverkets beslutsfattare skrivit upp åldern för ensamkommande barn utan någon utredning över huvud taget. I de flesta av de 20 beslut som FARR närgranskat redovisades ingen indikation alls på att barnet skulle vara vuxet, samtidigt som alla tänkbara intyg från professionella i barnets omgivning lämnats utan avseende, liksom ibland även åldersbedömningar från andra EU-länder.

Det framhålls ofta att de flesta ensamkommande barn får uppehållstillstånd (när de väl får beslut). Men proportionerna blir helt annorlunda om de som skrivits upp i ålder räknas med. Om de ensamkommande barn som skrivits upp i ålder räknas in så fick de flesta avslag under 2016. Självklart kan en del av dessa verkligen ha varit äldre än 18. Men det som också framgår av statistiken är att alternativen tidsbegränsat uppehållstillstånd fram till att barnet fyller 18 eller utvisning med uppskjuten verkställighet har använts i förvånansvärt liten utsträckning. Detta är annars den grupp som skulle ha störst nytta av den kommande möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

Om barn som kunde ha fått tidsbegränsade tillstånd istället felaktigt har skrivits upp i ålder kommer de  att utvisas  eller hamna i papperslöshet oavsett om de går i gymnasiet.

Till detta kommer den otillräckliga bedömningen av tonåringars skyddsbehov, inte minst gentemot det krigsdrabbade Afghanistan. De som inte har ett nätverk har svårt att överleva och är ofta extra utsatta på grund av sin grupptillhörighet, sin långa tid i utlandet och risken att utnyttjas eller rekryteras till väpnade grupper.

Därför måste vi kräva att även ensamkommande som fått slutliga avslag efter en ogrundad åldersbedömning eller otillräcklig skyddsbedömning, får möjlighet till omprövning.

 

Amnestikampanj

FARR står bakom kampanjen för amnesti för ensamkommande barn och unga. En namninsamling har initierats av #vistårinteut-rörelsen, en rörelse som samlar personer som på olika sätt arbetar med ensamkommande barn. Kraven som ställs är att omflyttningarna av ensamkommande asylsökande stoppas, att utvisningarna fryses med anledning av rättsosäkerheten och den dåliga barnkompetensen hos beslutsfattarna samt att politikerna fattar beslut om amnesti för ensamkommande barn och unga som väntat i mer än ett år.

Den 4 mars genomfördes symboliska vandringar på olika platser under samlingsnamnet "den röda tråden". Sölvesborg, Strömstad, Borlänge, Orsa, Mellerud, Visby, Gävle, Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Hudiksvall, Söderhamn, Östersund, Arjeplog, Sundsvall, Pjala, Kumla, Mullhyttan, Malmö, Skillingaryd, Växjö, Gnesta, Enköping, Karlsatd, Umeå, Ale, Grästorp, Västerås, Linköping...

Från dessa och andra orter kommer ryggsäckar packade med barnkonventionen och andra viktiga saker för barn att samlas ihop till en manifestation nästa lördag den 11 mars i Stockholm. Deltagarna går då från olika ställen i Stockholm klockan 12 och samlas på Medborgarplatsen klockan 13.

Läs mer om Röda Tråden 11 mars

Underteckna namninsamlingen

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Read More ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Read More ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Read More ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5