rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Protest mot ny grupputvisning till Afghanistan

roksvamp centrerad12 mars tvångsutvisas återigen människor från Sverige till Afghanistan. Tvångsutvisningarna sker trots dagliga rapporter om eskaleringen av krigsrelaterat våld i Afghanistan där tusentals civila dör och fler och fler av dessa är barn. Över 7000 civila skadades i krigsrelaterat våld 2018. Ökningen av det krigsrelaterade våldet beror enligt FN på att angriparna ”avsiktligt riktar in sig på civila”.

Att utvisa människor till länder där de riskerar liv, säkerhet och frihet står i strid mot EU:s skyddsgrundsdirektiv och Genèvekonventionens artikel 33.

 • Vi vill att Sveriges regering säger upp återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan
 • Vi vill att Migrationsverket omedelbart avbryter tvångsutvisningarna till Afghanistan på grund av det rådande säkerhetsläget i landet
 • Vi vill att Sverige följer principen om non refoulement, det vill säga att ingen människa ska utvisas eller avvisas till länder där deras liv och frihet hotas

 

Läs mer om säkerhetsläget i Afghanistan:

UNHCR om säkerhetsläget i Afghanistan (sammanfattning av FARR)

Uttalande från kampanjen "Sverige mot deportationer oktober 2018"

Ställningstagande från Svenska Röda Korset om tvångsutvisningar till Afghanistan (2017) 

Amnesty International: Record high civilian casualties make returns unjustifiable (juli 2018)

 

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5