EU-kandidaterna om återtagandeavtal

FB post 2
EU har slutit flera så kallade återtagandeavtal med länder såsom Nigeria och Mali. I återtagandeavtalen lovar samarbetsländerna EU att återta personer som nekats asyl inom EU i utbyte mot bistånd och ekonomiska satsningar. Återtagandeavtal med ursprungs-och transitländer är en förlängning av EUs förstärkning av dess yttre gränser vilka hotar flyktingars liv, hälsa och undergräver asylrätten. Vi anser att EU absolut inte ska ingå återtagandeavtal med länder som saknar fungerande asylsystem eller där individer riskerar omänsklig behandling Därmed ska inte heller EU:s bistånd villkoras mot att transitländer lovar att återta personer. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Kandidaterna från FI, MP, och V har svarat med 1:or på frågan. Samtliga kandidater är starkt negativt inställda till att EU:s bistånd ska villkoras mot att transitländer återtar personer som sökt asyl.

Alla Centerpartiets kandidater svarar med en 2.a på frågan och är alltså negativt inställda till att EU:s bistånd villkoras mot att transitländer lovar att återta personer som fått avslag eller som nekas möjlighet att söka asyl i EU.

Svaren från Socialdemokraterna är spridda mellan 2 och 4. De som är mest negativt inställda till att EU: bistånd villkoras är Evin Incir och Jytte Guteland. De som är mest positiva till att EU:s bistånd villkoras är Heléne Fritzon, Erik Bergkvist och Linus Glanzelius.

M och SD svarar med 4:or på frågan och är alltså positivt inställda till att EU:s bistånd ska villkoras mot att transitländer återtar personer som sökt asyl.

KD och L svarar med 4:or och 5:or på frågan. Kristdemokraternas svar är övervägande 5:or.

Läs alla svaren på enkäten här!