rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Handlingar från FARR:s årsmöte

Här finns dokument som behandlades vid FARR:s årsmöte söndagen den 31 mars 2019.

Resultaträkning 2018 - fastställd

Balansräkning 2018 - fastställd

Revisionsberättelse 2018 (Styrelsen beviljades ansvarsfrihet)

Styrelsens verksamhetsberättelse 2018-2019 - lades till handlingarna

Valberedningens förslag till styrelse mfl 2019. Styrelsen valdes i enlighet med förslaget. Rättelse: ordförandevalet sker på ett år, inte två.

Valberedningens förslag utan bilder (för utskrift)

Årsmötets dagordning

Förslag till budget för 2019 - diskuterades och lämnades till styrelsen. Särskilda beslut togs om att börja anlita en redovisningsfirma samt att finansiera en tjänst på Linköpings universitet för arbete med Asylkommissionen, se nedan.

Verksamhetsplan 2019-2020 - diskuterades och lämnades till styrelsen med flera kommentarer. Den version som visas här har antagits av styrelsen den 5 maj 2019..

Förslag till avtal med redovisningsfirma

Beviljad ansökan delfinansiering Asylkommissionen

_________________________________

Läs mer om årsmötet och FARR:s 30-årsjubileum här!

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5