Handlingar från FARR:s årsmöte

Här finns dokument som behandlades vid FARR:s årsmöte söndagen den 31 mars 2019.

Resultaträkning 2018 - fastställd

Balansräkning 2018 - fastställd

Revisionsberättelse 2018 (Styrelsen beviljades ansvarsfrihet)

Styrelsens verksamhetsberättelse 2018-2019 - lades till handlingarna

Valberedningens förslag till styrelse mfl 2019. Styrelsen valdes i enlighet med förslaget. Rättelse: ordförandevalet sker på ett år, inte två.

Valberedningens förslag utan bilder (för utskrift)

Årsmötets dagordning

Förslag till budget för 2019 - diskuterades och lämnades till styrelsen. Särskilda beslut togs om att börja anlita en redovisningsfirma samt att finansiera en tjänst på Linköpings universitet för arbete med Asylkommissionen, se nedan.

Verksamhetsplan 2019-2020 - diskuterades och lämnades till styrelsen med flera kommentarer. Den version som visas här har antagits av styrelsen den 5 maj 2019..

Förslag till avtal med redovisningsfirma

Beviljad ansökan delfinansiering Asylkommissionen

_________________________________

Läs mer om årsmötet och FARR:s 30-årsjubileum här!