rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Utvisningar till Irak kan fortfarande verkställas

Migrationsverket har publicerat en ny rättslig kommentar med anledning av läget i Irak. I kommentaren beskrivs vilka provinser där striderna är som mest intensiva. Kriterierna för "inre väpnad konflikt" anses numera uppfyllda för fyra provinser; Nineva, Salah al-Din, Anbar och Diyala. Samtidigt anser Migrationsverket att situationen inte i någon provins är sådan att vem som helst riskerar att drabbas. Det ska alltså göras en individuell bedömning i varje ärende. Vid bedömningen ska det beaktas att minoriteter kan ha svårt att få skydd. För personer som anses behöva skydd gentemot hemprovinsen ska det prövas om det finns ett internt flyktalternativ. Enligt kommentaren så finns det ingen anledning att avbryta verkställigheten av utvisningar till Irak, eftersom konflikten är begränsad och Iraks internationella flygplats fungerar.

Hämta kommentaren från Migrationsverket

Förlängd väntan på permanent arbetstillstånd

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person som haft arbetstillstånd i tre år ansökte om förlängning innan tillståndet löpt ut. Migrationsverket fattade beslut ett år senare och prövade då rätten till permanent tillstånd, som kan ges efter fyra år. Mannen hade inte uppfyllt villkoren för permanent tillstånd och fick avslag. Migrationsöverdomstolen avgör nu att det bara är tiden med tillstånd som räknas. Det som skulle ha prövats var en förlängning av tillståndet. Målet återförvisades till Migrationsverket. Beslutet innebär också att kvalifikationstiden för permanent tillstånd kan bli betydligt längre än fyra år när kötiden mellan tillståndsperioderna blivit lång.

Läs Migrationsverkets referat

Den som flyr har inget val

Asylnytt 11 juli: Det blir ingen semester. Brutalt förtryck och inbördeskrig tvingar fortfarande människor på flykt. Byråkratiska hinder och högst reella murar och vapen tvingar fortfarande flyktingar att resa på illegala vägar.

Fortfarande fängslas asylsökande i många länder. Godtyckliga utredningsmetoder och orimliga beviskrav tvingar fortfarande asylsökande att  bli papperslösa - eller deporteras. Därför är Asylnytt efter knappt en månads uppehåll inte en semestertunn utgåva utan tvärtom extra omfattande.

Du har ett val. Asylkampanjen och Asylrätt 2014 hjälper dig att ställa de skarpa frågorna till de politiker du funderar på att välja.

Läs hela nyhetsbrevet 14-07-11

Flyktingarna: Jane

Spridd under valrörelsen 2014 genom FARR:s "Asylkampanjen", med tillåtelse från flyktingarna.se, där den ursprungligen är publicerad.

Jane är en lesbisk kvinna från Kenya som tvingades fly till Sverige efter att ha blivit utsatt för sexuellt våld och misshandel från Kenyansk polis. I Migrationsdomstolen blev hon dock misstrodd av en advokat eftersom hen inte tyckte att Jane såg lesbisk ut.

”Mitt namn är Jane och jag är stolt över den jag är. Jag är från Kenya och jag är lesbisk. Jag är inte rädd för något eller någonting jag går igenom.

Läs mer...

Otillräckligt ömmande

Att lämna föräldralösa barn åt sitt öde, ta barn från deras hem, splittra familjer med berått mod eller utvisa döende människor - sådana beslut kan inte fattas mot närstående, bara mot "den andre". Det säger FARR:s ordförande Sanna Vestin i en kommentar till lagändringen som ska göra det lättare för barn med särskilt ömmande omständigheter att få uppehållstillstånd.

Sanna Vestin ser ett samband mellan inhumana beslut och framgångarna för partier som spelar på nationalism och att finna syndabockar – de andra. Att stoppa sådana utvisningar bara för barn är otillräckligt men livsnödvändigt, skriver hon och påpekar att det inte skulle  ha skett utan rörelsen för en human flyktingpolitik. "Varje gång vi  tillsammans hejdar en orimlig utvisning visar vi att ”den andre" är en av oss. Otillräckligt är inte onödigt. Otillräckligt är en sporre och ett löfte om att fortsätta kampen."

Läs mer

Flyktingarna: John Kabuidibuidi

Spridd under valrörelsen 2014 genom FARR:s "Asylkampanjen", med tillåtelse från flyktingarna.se, där den ursprungligen är publicerad. Illustration: Anna Birgitta Fredriksson.

Mitt namn är John Kabuidibuidi. Jag är pastor. Jag föddes i Kongo Kinshasa, ett land där pastorer har mycket makt och inflytande. Kongo är ett land med många politiska problem – 2001 mördades presidenten, och det var stora konflikter och mycket misstänksamhet. Jag hade precis flyttat till ett nytt område i Kongo, och greps av militär för att de trodde att jag var spion. Katolska kyrkan hjälpte mig att komma fri, och att fly ur landet.

Läs mer...

Asylrätt för politiker

Nu pågår politikerveckan i Almedalen. FARR uppmanar alla debattörer och åhörare att ägna en stund åt dem som annars sällan hörs - asylsökande och papperslösa. Varje dag finns en chans att lyssna till deltagarna i Asylstafetten. De har gått hela vägen från Malmö till Oskarshamn för att på varje ort dela med sig av sina personliga erfarenheter av att tvingas fly och riskera sina liv för att ta sig till ett Europa som gjort allt för att stänga dem ute. Nu har de kommit över till Visby och det är politikernas tur att lyssna!

FARR uppmanar också alla politiker att ta över stafettpinnen och berätta vad de tänker göra för att slå vakt om asylrätten och en human flyktingpolitik. Läs våra konkreta förslag!

Foto från Kronoberg, se Asylstafettens bilder på facebook
asylstafetten

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5