rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Handlar riksdagsvalet om tortyr?

Sverige är bundet av internationella konventioner som förbjuder utvisning av människor som riskerar tortyr. Ändå har Sverige fällts 20 gånger av FN:s kommitté mot tortyr för att ha gjort just det. En av dem var M som greps och utsattes för tortyr redan på flygplatsen när han utvisats. Ändå ville Sverige utvisa honom en gång till.

Idag den 26 juni är det FN:s internationella dag till stöd för tortyroffer. FARR återstartar Asylkampanjen inför riksdagsvalet, med Frida Metsos artiklar om hur tortyrskadade bemöts i asylproceduren. En viktig fråga att ställa till politikerna är hur de tänker arbeta för att Sverige aldrig mer ska utvisa någon till tortyr eller förföljelse.

Läs mer

Migrationsverkets riktlinjer för åldersbedömning

Migrationsverket har åter uppdaterat riktlinjerna för åldersbedömning av unga asylsökande. Av riktlinjerna framgår att åldersbedömningen ska göras i början av proceduren om det kan bli aktuellt att överföra den unge till ett annat EU-land. I andra ärenden ska åldersbedömningen inte göras förrän i samband med beslut i asylärendet. All bevisning och olika utredningar ska vägas samman.

Samtidigt - Sveriges Radio avslöjar att de flesta åldersbedömningar görs med bara röntgen. Ahmad, 17, blev plötsligt 19 och ska utvisas ensam till ett land han inte känner.

Läs mer...

Lättare söka från Sverige för föräldrar och anställda

Den 17 juni fattade riksdagen beslut om en lagändring som ska göra det lättare för föräldrar som är vårnadshavare för barn i Sverige att få uppehållstillstånd utan att lämna landet. Samma dag antogs flera lagändringar som rör arbetskraftsinvandring och en  som beror på den ändrade Dublinförordningen.

Det ska bli lättare att få arbetstillstånd i vissa situationer. Bland annat blir det möjligt för en asylsökande att byta spår till arbetskraftsinvandrare efter fyra månaders anställning istället för som hittills sex månader. Samtidigt kommer det att ställas större krav på att arbetskraftsinvandrare faktiskt får arbete på de villkor som gett arbetstillståndet. Ändringen på grund av Dublinförordningen innebär att personer som fått uppehållstillstånd som "alternativt skyddsbehövande" i ett annat EU-land inte kan få asylansökan prövad i sak i Sverige.

Läs mer...

Vårdpersonal enade: Vård ska ges på lika villkor

Förra sommaren kom en lagändring som skulle tillförsäkra papperslösa viss sjukvård. Men vårdpersonalen lämnades utan riktlinjer för vilken vård som skulle ges. Inte ens socialstyrelsen kunde definiera "vård som inte kan anstå". Nu har 23 yrkesorganisationer och fackförbund inom vården tagit saken i egna händer och kommit överens om att varje vårdanställd ska avstå från diskriminerande särbehandling av asylsökande och pappeslösa. "Vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt annat är oetiskt och i strid med de av riksdagen antagna prioriteringsprinciperna", skriver organisationerna i ett gemensamt uttalande.

Läs mer i Läkartidningen

Väpnad konflikt i Irak

Asylnytt 17 juni: Våldet exploderar i Irak och hundratusentals är på flykt. Tre provinser är i väpnad konflikt enligt Migrationsverket - vad betyder det i asylprövningen?

Mer i denna utgåva:
• Nytt rättsligt ställningstagande angående åldersbedömning
• Vårdprofessionerna ger ut rekommendationer för vård på lika villkor
• Vad vill FARR? 110 krav för en human och solidarisk flyktingpolitik

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-06-17

Väpnad konflikt i delar av Irak

Migrationsverket har publicerat en "rättslig kommentar" om läget i Irak. Enligt denna råder numera väpnad konflikt i i provinserna Nineva, Salah al-Din och Anbar.

Observera att begreppet "inre väpnad konflikt" numera inte används så restriktivt utan ungefär som i vardagsspråket. Att ett område är i väpnad konflikt betyder samtidigt inte längre att ingen kan skickas tillbaka dit. Enligt Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer är våldet i den pågående konflikten inte i någon del av Irak av den karaktären att alla som befinner sig där löper risk att drabbas enbart genom att vistas där. En individuell prövning ska alltså fortfarande göras. För dem som anses hotade i ett visst område kan internflyktsalternativ prövas.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

Svenska Afghanistankommittén tar ställning

"Svenska Afghanistankommittén (SAK) anser att det är orimligt att återsända familjer, ensamkommande unga vuxna eller barn med svagt socialt nätverk i dagens Afghanistan. SAK ser som sin uppgift, om än underordnad biståndsverksamheten, att till den svenska regeringen och myndigheter vid behov bidra med kunskap och information om Afghanistan. Sverige bör vid prövning av migrationsstatus och vid återsändande till Afghanistan vägledas av FN:s flyktingorgan UNHCR:s rekommendationer."

Vid sitt årsmöte den 24 maj antog Svenska Afghanistankommittén, en av de stora biståndsaktörerna i Afghanistan, ett uttalande till stöd för rätten till skydd för utsatta grupper.

Läs hela uttalandet

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5