rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Nya landrapporter från UD

Regeringens utrikesdepartement framställer regelbunder korta rapporter om tillståndet för de mänskliga rättigheterna i världens länder. Varje år byts en del av mr-rapporterna ut. I maj 2014 publicerades nya för Asien och Oceanien. Intressanta för flyktingrörelsen är bland annat rapporterna från Afghanistan och Bangladesh.

Huvudsyftet med mr-rapporterna är att ge en sammanfattande information till näringsliv, skolor, turister mfl. Men de kan också användas i bedömning av asylärenden. Fokus i dessa rapporter ligger ofta på framsteg, konventioner som undertecknats och ländernas rapportering till internationella organ. Men årets rapport om Bangladesh beskriver ett försämrat läge på många områden, med omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Detsamma gäller rapporten om Afghanistan.

Hämta rapporterna från UD

Vad vill FARR?

110 krav för en human och solidarisk flyktingpolitik

Äntligen presenterar FARR det policydokument som medlemmar och styrelsen arbetat med sedan i januari. Dokumentet har gått ut till medlemsgrupperna i två omgångar, först före årsmötet och sedan efter, då årsmötet gått igenom de önskade ändringarna och bestämt om tillägg. Nu är det färdigt - så färdigt som ett ständigt levande dokument kan bli. Dokumentet innehåller både FARR:s övergripande mål och 110 aktuella krav. Samtidigt är det en kritisk granskning av EU:s och Sveriges flyktingpolitik.

Läs dokumentet

Idag startar Asylstafetten 2014!

Från Malmö till Almedalen för en human flyktingpolitik

Förra sommaren gick Asylstafetten 2013, en 34 dagar lång fotmarsch från Malmö till Stockholm. En stor del av deltagarna var människor med egen erfarenhet av att fly sitt hemland och av hur Europa bemöter flyktingar. Deras ambition var att möta så många människor som möjligt längs vägen och berätta för dem om sina erfarenheter. I år går Asylstafetten igen, men nu med målet att bli sedda av politikerna som fattar beslut. Asylstafetten 2014 startar i Malmö i dag 8 juni kl 11 från Möllan. Slutpunkten är politikerveckan i Almedalen, Gotland.

FARR följer från och med idag marschen genom Asylstafettens twitterflöde - se högerspalt!

Läs mer...

Fler nya länksidor på farr.se

Tre nya delar finns nu på FARR:s hemsida. Under menyn Lag & Praxis finns en underrubrik "Länkar" där du hittar en sida med länkar till svenska lagar, internationella domstolar och webbplatser med landinformation. Under menyn Råd & Tips finns dels en underavdelning med länkar till andra organisationer som på olika sätt ger stöd åt asylsökande och papperslösa, dels en sida med alla möjliga andra länkar till information som nyhetsbrev, bloggar med mera i flyktingfrågor:

Länkar till Övrig information

Lagändring för barn klubbades

Nyhetsbrev 6 juni: Nu kan ”särskilt ömmande omständigheter” ge uppehållstillstånd för barn. Men varken dödliga sjukdomar eller många års vistelse räcker för vuxna.

Mer i denna utgåva:
• Bostadsbrist skapar konflikter och miljonrullning till asylentrepenörer
• Två uppmärksammade utvisningar stoppades av hemlandet
• Livsviktiga ämnen vid EU:s möte för migrationsministrar 5-6 juni

Läs hela nyhetsbrevet 14-06-06

Lagändringar för barn

(Uppdaterad 14-06-05)

Den 4 juni beslutade Riksdagen om en länge efterlängtad lagändring. Förslaget gäller att barn ska kunna få uppehållstillstånd på grund av "särskilt ömmande omständigheter" istället för det nuvarande "synnerligen ömmande". Det är dock inte fråga om någon amnesti, som många hoppas på, utan en viss justering av den gällande lagen.

Den 16 juni debatteras ytterligare ett förslag som berör barn. Det handlar om möjligheten för föräldrar att få stanna i Sverige på grund av anknytning till barn som är lagligt bosatta här. Även detta är en efterlängtad förändring, men det är ännu oklart hur stor betydelse den kommer att få.

Läs mer...

Asylstafetten 2014

Från Malmö till Almedalen för en human flyktingpolitik

Förra sommaren gick Asylstafetten 2013, en 34 dagar lång fotmarsch från Malmö till Stockholm. En stor del av deltagarna var människor med egen erfarenhet av att fly sitt hemland och av hur Europa bemöter flyktingar. Deras ambition var att möta så många människor som möjligt längs vägen och berätta för dem om sina erfarenheter. I år går Asylstafetten igen, men nu med målet att bli sedda av politikerna som fattar beslut. Asylstafetten 2014 startar i Malmö 8 juni och går till Gotland. Slutpunkten är politikerveckan i Almedalen.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5