rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Migrationsverket måste pröva om advokat behövs i Dublinmål

Migrationsöverdomstolen har nu slagit fast att Migrationsverket måste ta ställning till om det behövs offentligt biträde i det enskilda fallet i Dublinärenden (ärenden om överföring till annat EU-land). Under den version av Dublinförordningen som gällde fram till 1 januari var Migrationsöverdomstolens praxis att offentligt biträde över huvud taget aldrig fick tillsättas i sådana ärenden.

Det fall som domstolen behandlade gällde en person som skulle överföras till Frankrike. Av blanketten som använts för att kryssa i önskemål om offentligt biträde framgick att mannen behövde hjälp. Men inget beslut om offentligt biträde fattades varken av Migrationsverket eller migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen påpekar att det är olämpligt att den som högsta instans fattar första beslut om offentligt biträde. Därför återförvisas ärendet till Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverket

Slutspurt inför EU-valet

Nyhetsbrev 23 maj: Utfrågningar, samtal och enkäter - plus debattartiklar från partirepresentanter och NGO:s om flyktingpolitiken. Största frågan: Hur får vi legala vägar?

Mer i denna utgåva:
• Mottagande: Psykisk ohälsa bland flyktingar missas ofta
• Gruppdeportation till Afghanistan genomförd igen
• Upprop från Amnesty: S.O.S. EUROPA

Läs hela nyhetsbrevet 14-05-23

S.O.S. EUROPA

Upprop från Amnesty International:

"EU:S MEDLEMSLÄNDER ÄR SKYLDIGA ATT RÄDDA LIV OCH ERBJUDA ASYL TILL MÄNNISKOR SOM ÄR I BEHOV AV SKYDD. FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER GÄLLER ALLA, ALLTID. ÄVEN VID EUROPAS GRÄNSER."
Över 10.000 har hittills skrivit på Amnestys upprop mot att EU:s gränspolitik hindrar människor att söka asyl. Amnesty har också gjort en enkät till partierna om deras syn på EU:s asyl- och gränspolitik. Ytterligare en enkät till EU-parlamentariker har gjorts av FARR:s tidskrift Artikel 14.

Läs mer...

Rösta för legala vägar!

Läs vad de olika partierna tycker om att införa asylvisum för personer som behöver resa till EU för att söka asyl, och om att göra det möjligt att söka asyl utanför EU:s gränser. FARR:s valkampanjsida www.asylkampanjen.se länkar till Sveriges Radios utfrågning av EU-kandidaterna.

Asylkampanjen fortsätter: Vi hoppas på att visum för att söka asyl blir den vinnande lösningen snarare än att söka asyl utanför EU:s gränser. Om asylprövningen förlades utanför EU skulle det antagligen bli mycket svårare för oss frivilligorganisationer att få insyn i och påpeka fel och brister i asylsystemet, och svårare att hjälpa dem som nekas asyl trots att de borde beviljas. Det skulle antagligen heller inte bidra till säkrare resvägar in i Europa för dem som fortfarande skulle resa in utan redan beviljad asyl.

Läs mer om lagliga vägar!

Gruppdeportationen till Afghanistan genomfördes

Uppdaterad 14-05-21 samt 14-05-23:
Gränspolisen har nu åter genomfört en gruppdeportation till Afghanistan. De som gripits och som fördes ut ur Sverige kvällen den 20 maj var alla personer som hade goda skäl att lämna sitt hemland. Flera av dem har inte hemlandspass och ingen kan garantera att de kommer att få skydd. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, krävde att utvisningen skulle stoppas. Läs mer här om dem som utvisades.

Läs mer...

Stoppa gruppdeportationen till Afghanistan! (2)

Gränspolisen planerar nu åter en gruppdeportation till Afghanistan. De som gripits och förmodligen kommer att föras ut ur Sverige på tisdag kväll är alla personer som hade goda skäl att lämna sitt hemland. Flera av dem har inte hemlandspass och ingen kan garantera att de kommer att få skydd. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, kräver att utvisningen stoppas. Läs mer här om dem som ska utvisas.

Läs mer...

Varför återupptas tvångsutvisningar till Afghanistan? (2)

Efter en tids uppehåll återupptas tvångsutvisningarna till Afghanistan. Det är ett oförsvarligt risktagande med människors liv att åter deportera människor till Afghanistan, i synnerhet de som inte har hemlandspass. De som nu hålls i förvar borde få sin sak prövad på nytt istället för att dumpas i Kabul till ett fortsatt liv på flykt. FARR kräver att inga tvångsutvisningar ska ske till Afghanistan så länge säkerheten inte kan garanteras, att tidigare tvångsutvisningar utvärderas - även följderna för personer utan nätverk - och att Afghanistan ska betraktas som ett land i väpnad konflikt.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5