rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

FARR lanserar Asylkampanjen

Den som flyr har inget val. Det har du! Kräv legala vägar för flyktingar och rösta i EU-valet - du som kan - är kampanjens första budskap.

Mer i denna utgåva:
• Kritik mot fortsatta pushbacks från Grekland och Bulgarien
• Migrationsverket måste pröva om advokat behövs i Dublinärenden
• Många manifestationer för utvisningshotade kamrater

... och mycket mer. Missa inte debattinläggen inför EU-valet!

Läs hela nyhetsbrevet 14-05-13

Fristad Stockholm: tredje samtalet

Tisdag 13 maj hålls det sista samtalet i Fristad Stockholms samtalserie om migration. Denna gång är temat förvar och deportationer. Kl 18 på kulturhuset i Stockholm.

Definitionen av inbördeskrig ändras

Som vi tidigare refererat här, klargjorde EU-domstolen genom ett beslut den 30 januari hur en "intern väpnad konflikt" ska definieras i asylärenden. Nu har Migrationsverket kommit med ett rättsligt ställningstagande om vad detta innebär för Sveriges praxis. Konsekvensen blir troligen att definitionen väpnad konflikt kommer att tillämpas för fler områden än i dag. Det kan i sin tur leda till att fler får uppehållstillstånd som "alternativt skyddsbehövande".

Läs mer...

FARR lanserar Asylkampanjen

Den som flyr har inget val. Det har du.


BildFortEuropa11-300x159Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, lanserar idag Asylkampanjen. Den som flyr har inget val. Det har du. för att uppmärksamma att de som påverkas mest av asylpolitiken – de asylsökande – oftast inte själva har rösträtt att påverka vilken politik som ska föras. Detta ställer extra höga krav på de som har rösträtt att rösta för en human och solidarisk asylpolitik och på politiker att göra aktiva åtgärder för en stärkt asylrätt.

Läs mer...

FARR lanserar Asylkampanjen

Den som flyr har inget val. Det har du.


BildFortEuropa11-300x159Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, lanserar idag Asylkampanjen. Den som flyr har inget val. Det har du. för att uppmärksamma att de som påverkas mest av asylpolitiken – de asylsökande – oftast inte själva har rösträtt att påverka vilken politik som ska föras. Detta ställer extra höga krav på de som har rösträtt att rösta för en human och solidarisk asylpolitik och på politiker att göra aktiva åtgärder för en stärkt asylrätt.

Läs mer...

Arbetstillstånd trots återreseförbud?

FARR har tidigare uppmärksammat att Migrationsverket sagt nej till arbetstillstånd i Sverige, på grund av att den sökande haft återreseförbud. Detta har inte bara hänt personer som sökt arbetstillstånd från utlandet utan också när personen befunnit sig i Sverige. Ett sådant ärende har nu avgjorts av Migrationsöverdomstolen, som gav Migrationsverket bakläxa. Återreseförbud ska inte med automatik hindra arbetstillstånd.

Frågan om att få arbetstillstånd efter avslag på asylansökan debatteras också  i samband med en lagändring som kommer att underlätta "spårbyte".

Läs mer...

Kommer flyktingarna att märkas i valrörelsen?

Nyhetsbrev 29 april: Smuggling är fortfarande enda vägen för många. Fler räddas i Italien - med hjälp av svenska plan. Men Bulgarien stänger gränsen - med hjälp av svensk teknik.

Mer i denna utgåva:
• Regeringens lagförslag om humanitära skäl för barn och föräldrar
• Migrationsverket ändrar definitionen av väpnad konflikt
• Bakläxa: Återreseförbud ska prövas trots arbetstillstånd

Läs hela nyhetsbrevet 14-04-29

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5