rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Europadomstolen om internflykt i Irak

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har i två ärenden som lämnats in från Sverige dömt att utvisningar kan genomföras till Irak med hänvisning till internflykt i den norra kurdiskstyrda delen av landet. Båda fallen gällde personer som inte själva är kurder eller har någon stark koppling till norra Irak, en ensamstående mandéisk kvinna och en affärsägare som hotats av al Qaida på grund av sin ateism.

Läs mer...

EU-kommissionen om familjeåterförening

EU har antagit gemensamma regler för familjeåterförening. Men reglerna tillämpas inte likadant överallt. Nu har EU-kommissionen publicerat en guide för hur familjeåterföreningsdirektivet ska tolkas.
"Rätten till familjen är en grundläggande rättighet. Att upprätthålla familjeband är en nyckel till välmående och integration för migranter som har kommit till EU" sa kommissionären Cecilia Malmström när riktlinjerna presenterades den 3 april. I ett pressmeddelande understryks att rätten till familjeåterförening är reglerad för att hindra fusk, men den får inte begränsas så att individens rättigheter undergrävs.

Läs mer och hämta riktlinjerna

Gör om, gör rätt - släpp hem Ghader till familjen!

Uppdatering: Ghader Ghalamere släpptes den 15 april från förvaret då han beviljats en ny prövning.

En planerad utvisning stoppas genom att flygplatsen i Östersund "stormas" enligt lokaltidningen, människor finns på startbanan och passagerare vägrar sätta på sig bältena. Vad är det - huliganer och extremister? Nej, det är en pappa som fruktar för sitt liv och kastar sig på marken, det är hans barn som försöker nå honom men grips av polis. Familjens vänner informerar andra i avgångshallen om vad som händer. Hedervärda medpassagerare lyssnar och tar ställning. - Nu måste också Migrationsverket ta sitt ansvar och pröva det här ärendet på nytt, säger Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Läs mer...

Gör om, gör rätt - släpp hem Ghader till familjen! (2)

En planerad utvisning stoppas genom att flygplatsen i Östersund "stormas" enligt lokaltidningen, människor finns på startbanan och passagerare vägrar sätta på sig bältena. Vad är det - huliganer och extremister? Nej, det är en pappa som fruktar för sitt liv och kastar sig på marken, det är hans barn som försöker nå honom men grips av polis. Familjens vänner informerar andra i avgångshallen om vad som händer. Hedervärda medpassagerare lyssnar och tar ställning. - Nu måste också Migrationsverket ta sitt ansvar och pröva det här ärendet på nytt, säger Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Läs mer...

25 april: Heldag på Mittuniversitetet

bild 14-04-25 ostersund
SoaSek (studentkåren) och Institutionen för socialt arbete hälsar alla välkomna till en heldag om människor i papperslös situation. Medarrangörer är Ingen Människa är Illegal i Östersund och Rädda Barnen Östersund-Frösön.

Läs mer...

EU-byrå kritiserar EU:s behandling av papperslösa

EU:s byrå för grundläggande rättigheter granskar i en ny rapport hur åtgärder mot irreguljär invandring går ihop med grundläggande rättigheter.

Rapporten diskuterar hur medlemsländerna bestraffar illegal inresa, ofta med fängslande som går utöver det som tillåts enligt EU:s egna direktiv, och hur kriminaliseringen drabbar både migranterna själva och personer som försöker hjälpa dem.

Läs mer...

Föräldrar som skickat iväg barn får inte återförenas

Enligt ett beslut i Migrationsöverdomstolen får ett föräldrapar från Gaza inte återförenas med sin son i Sverige. Sonen kom hit som femtonåring. Han ansågs inte skyddsbehövande men fick uppehållstillstånd för att det ansågs "stötande ur ett humanitärt perspektiv" att återsända barn till Gaza. Föräldrarna ansökte om att få återförenas med pojken i Sverige. Frågan var om det fanns ett särskilt beroendeförhållande eller så "udda och ömmande" omständigheter att familjen kunde få återförenas i Sverige. Föräldrarna fick avslag och saken har nu nått Migrationsöverdomstolen. Pojken har tagit splittringen från föräldrarna hårt. Men Migrationsöverdomstolen slår fast att beroendeförhållandet mellan honom och föräldrarna bröts genom föräldrarnas planerade beslut att att sända pojken till släkt i Sverige.

Ett referat av beslutet har publicerats av Migrationsverket, med länk till hela domen.

Läs Migrationsverkets referat

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5