rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

FN larmar om våld mot kvinnor på flykt

FN:s flyktingorgan UNHCR har publicerat ett ställningstagande om könsrelaterat våld mot kvinnor och flickor på flykt. UNHCR vänder sig specifikt till EU och EU:s medlemsstater och påpekar flera brister i mottagandet, bland annat att kvinnor riskerar övergrepp i förvar och att könsspecifikt våld som tvångsäktenskap och "hedersrelaterat" våld inte uppmärksammas tillräckligt. UNHCR varnar också för att utvisa kvinnor som utsatts för människohandel till deras hemländer, där de riskerar bestraffning av förövarna, att dras in i människohandeln igen eller att bli utstötta på grund av vad de deltagit i.

Hämta dokumentet från UNHCR

Apatiskt barn och mamma skickades till Armenien

Nyhetsbrev 6 april: Barn ska inte utvisas i apatiskt tillstånd enligt Migrationsverket. Men nu har det hänt igen. Polis och läkare kritiseras för passivitet.

Mer i denna utgåva:
• Europadomstolen anser att utvisade kan flytta till norra delen av Irak
• Läkare Utan Gränser slår larm om förhållanden i förvar i Grekland
• Skolbarn protesterar på flera ställen mot utvisning av kamrater

Läs hela nyhetsbrevet 14-04-06

Kan våldsutsatta papperslösa kvinnor få skydd?

Möjligheten att få hjälp från socialen för en papperslös kvinna som utsätts för våld kan liknas vid ett lotteri. Det framkommer i en kartläggning som gjorts av Marianne Oskarsson, på uppdrag av Röda Korset. Författaren har intervjuat anställda på kvinnorjourer och vårdförmedlingar för papperslösa i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visade sig att hanteringen skiljer sig både mellan och inom kommunerna. Ideella kvinnojourer har svårt att ga emot papperslösa för att de inte får ekonomiskt stöd för dem.

Läs mer...

EU om åldersbedömningar

EU:s asylbyrå EASO har publicerat en rapport om vilka metoder medlemsstaterna använder för att bestämma asylsökandes ålder, det vill säga avgöra om någon är barn eller vuxen.

Skriften Age Assessment practice in Europe innehåller även analys av fördelar och nackdelar med de metoder som finns och asylbyråns rekommendationer för när och hur åldersbedömning ska göras. Ett inslag är checklistor som beslutsfattaren kan använda för att kontrollera vilka faktorer som vägts in i bedömningen, att hänsyn tagits till osäkerhetsmarginaler, hur den sökande informerats etc.

En rekommendation är att den sökandes uppgivna ålder bör gälla när den ligger inom de marginaler som åldersbedömningen ger, i linje med principerna om barnets bästa och att hellre fria än fälla.

Sammanfattning av rekommendationerna

Vad kommer efter Stockholmsprogrammet?

För drygt fem år sedan antogs Stockholmsprogrammet, som skulle styra EU-ländernas samarbete inom det rättsliga området åren 2010-2014. Nu pågår diskussionerna om hur samarbetet ska fortsätta. EU-kommissionen har inte föreslagit något nytt femårsprogram men har lagt fram en "strategisk vision" om de framtida politiska prioriteringarna. Förslaget ska behandlas vid toppmötet i juni.

Läs mer...

Springa på vatten

springa pa vattenLagom inför EU-valet har Annette Rosengrens reportagebok om flyktingarna i krisens Grekland kommit ut. Bokens titel Springa på vatten syftar på den omöjliga situation som en strandsatt flykting utan papper befinner sig i. Att ta sig från Grekland utan pengar eller att hitta sig en plats för att överleva i Grekland är lika omöjligt som att springa på vatten.

Annette Rosengren är forskare, men också engagerad i flyktingfrågor i Sverige, medlem i FARR:s styrelse och i Etikkommissionen. Hon intervjuar flyktingarna med etnologens nyfikenhet och aktivistens engagemang.

Boken är utgiven på Carlssons förlag.

Läs mer...

Länkar på hemsidan

Uppdatering av FARR:s hemsida: Nu finns en avdelning med länkar till ett urval av organisationer dit asylsökande och papperslösa kan vända sig för hjälp, stöd, vård, information m.m. Du hittar avdelningen under menyn "Råd & Tips". Där finns också FARR:s "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" på sex språk.

Läs mer

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5