rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Lugnare i Afghanistan enligt Migrationsverket

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan, som kommer att styra hur asylansökningar bedöms. Den viktigaste skillnaden jämfört med det förra ställningstagandet från 2010 är att Migrationsverket inte längre anser att det råder väpnad konflikt i någon del av landet. En annan nyhet är att Migrationsverket flaggar för att ensamkommande barn kan komma att få tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Det finns också ett nytt rättsligt ställningstagande om vilka som är skyddsbehövande när det inte råder väpnad konflikt.

Läs mer...

Flyktingarnas Aten

Etnologen Annette Rosengren har de senaste åren tillbringat långa perioder i Grekland, där hon intervjuat flyktingar som lever på Atens gator. De flesta är unga män och pojkar från Afghanistan. I vår kommer boken om dem, "Springa på vatten". Annette Rosengren, som är styrelsemedlem i FARR, har också intervjuat ett antal utvisningshotade afghaner i Sundsvall om deras situation. I fredags sändes ett radioreportage om hennes arbete och flyktingarna i Aten.
Lyssna till inslaget i Studio Ett

Nygammal asylkommitté i Borlänge

I förra veckan porträtterades Borlänge Asylkommitté i Dala-Demokraten. "Man blir engagerad" var rubriken i artikeln, som berättar om gruppens arbete med allt från juridik till mat och kläder för utvisningshotade familjer. Borlänge Asylkommitté bildades förra året. Helt ny är verksamheten inte, eftersom det tidigare fanns en gemensam grupp för Falun och Borlänge, en grupp med lång erfarenhet. Men nu står alltså Borlänge Asylkommitté på egna ben.

Läs mer i Dala-Demokraten

Fängslade i EU: point of no return

Nyhetsbrev 20 januari: Rapport: Människor som inte kan utvisas fängslas i Belgien, Storbritannien, Frankrike, Ungern... Samtidigt i Grekland: kollektiva utvisningar.

Mer i denna utgåva:

• Malta säljer medborgarskap till miljonärer - EU-parlamentet protesterar
• Migrationsverket publicerar nytt ställningstagande om Afghanistan
• EU bidrar till Libyens gränspolis trots att asylmottagande saknas

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-01-20

Lagändringar på gång

Tre skrivelser om lagändringar på migrationsområdet ligger just nu ute på remiss, det vill säga att myndigheter och organisationer får säga sin mening innan förslaget läggs fast. Ett av förslagen ska göra det tydligare att en förälder som har barn i Sverige kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnet. De andra två förslagen gäller ändringar som måste göras i svensk lag på grund av EU-direktiv, nämligen skyddsgrundsdirektivet och Dublinförordningen. 

Den reviderade Dublinförordningen är redan i kraft och Migrationsverket har publicerat en rad rättsliga ställningstaganden om hur den ska tillämpas.

Tre andra förslag som rör rättigheter för EU-medborgare och personer som har uppehållstillstånd i EU ligger hos lagrådet och kommer snart att behandlas av riksdagen.

Läs mer...

Dina rättigheter - Göteborg

Till dig som är papperslös: Nu har hemsidan Dina Rättigheter lanserats. Denna hemsida vänder sig i första hand till dig som är papperslös och lever i Göteborg eller i den västra regionen av Sverige (Västra Götalandsregionen).

Bakom sidan står Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, i samarbete med Socialarbetare för Social Aktion, Interfem och kampanjen Ain´t I a Woman.

Här hittar du information, material och berättelser på flera språk.
Målet med hemsidan är enligt initiativtagarna "att stärka papperslösas position och egenmakt i samhället genom att skapa ett ömsesidigt utbyte av kunskap, information och erfarenheter."
Huvudsyftet är att informera om dina rättigheter och hur du kan få stöd och hjälp om du blir utsatt för våld, hot om våld, kränkning och/eller diskriminering. Sidan innehåller också annan användbar information till dig som är papperslös.

Läs mer på hemsidan

Deportationer till Afghanistan fortsätter

Nyhetsbrev 13 januari: Nästa gruppdeportation till Afghanistan väntas ske i morgon från Arlanda. En 24-timmars manifestation mot utvisningarna inleds idag i Malmö.

Mer i denna utgåva:

• Bulgarien: Nationalister organiserar attacker mot flyktingar
• Sverige: Olagligt långa handläggningstider splittrar äktenskap
• Migrationsverket preciserar "andra svåra motsättningar i hemlandet".

... och många andra nyhetsnotiser, asylinformation, tips och debatt!

Läs hela nyhetsbrevet 14-01-13

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5