rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Seminarium: ASYLRÄTT - VARFÖR DET?

Måndag den 28 oktober hålls tredje delen av FARR:s seminarieserie i Stockholm om gränser, asylrätt och flyktingpolitik.

 Anmäl dig här!

Kvällen inleds med ett föredrag om hur det går till att söka asyl och vilka möjligheter som finns för den som fått avslag. Efter det hålls en paneldebatt med representanter för föreningar som på olika sätt arbetar aktivt med flyktingar och papperslösa och för en human migrationspolitik. De kommer att berätta om varför de sysslar med flyktingars rättigheter och vad de gör konkret, men också diskutera långsiktiga målsättningar och idéer inför framtiden.

Fri entré. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås

Läs mer...

Europadomstolen: Tjetjener vann, somalier förlorade

Europadomstolen för mänskliga rättigheter bestämde nyligen att Sverige inte får sända ett par till Tjetjenien. Mannen har synliga tortyrskador vilket kan göra att han uppmärksammas, enligt domstolen, som dock var oenig. En annan instans, FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, har stoppat utvisningen av en lesbisk kvinna från Bangladesh. Kommittén bedömde den faktiska risken för kvinnan och anser att den risken väger tyngre än eventuella brister i hennes berättelse.
En somalier från Mogadishu har däremot förlorat mot Sverige i Europadomstolen. Detta kan bli ett pilotfall. Europadomstolen har tidigare sagt att ingen får skickas till de södra eller centrala delarna av Somalia på grund av inbördeskriget. Detta bryts nu. Domstolen var oenig och domen kan komma att överklagas.

Läs mer...

Workshop in Creative Writing

Welcome to a new semester with Workshop in creative writing for undocumented migrants in Stockholm!

Are you living as an undocumented migrant in Sweden, or do you have previous experience of being "papperslös"? Do you want to practice writing, to tell your story or to write fiction?

During the spring and summer of 2013 the project "workshop in creative writing for undocumented migrants" has held regular meetings, and this will continue in the fall.

Läs mer...

Migrationsverkets handbok uppdaterad

Migrationsverkets handbok i migrationsärenden, som kan hämtas från verkets hemsida, uppdaterades i augusti. Handboken omfattar mer än tusen sidor och beskriver hur alla möjliga uppgifter ska hanteras, allt från åldersbedömningar till återvändande. Det som uppdaterades i augusti var bland annat arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft, rätt att överklaga nekat arbetstillstånd, vissa anknytningsärenden samt handläggning av återvändande.

Hämta handboken, finns i högerspalt

Fler gruppdeportationer till Afghanistan kan följa

Sent på kvällen den 10 september lyfte ett plan från Arlanda med destination Kabul. Ombord fanns elva personer med utvisningsbeslut. De flesta hade förts ombord med tvång och hade inte giltiga pass, men de blev ändå insläppta i Afghanistan. Endast två av dem som landade i Kabul i onsdags morse hade undertecknat för frivilligt återvändande i samarbete med IOM, International Organization of Migration. Men alla blev insläppta. Nu kan fler gruppdeportationer följa, enligt polisen.

Läs mer...

Varning för oförsiktig deportation till Afghanistan

FARR har fått information om att en gruppdeportation till Afghanistan planeras i morgon tisdag. För att inga ödesdigra misstag ska begås bör gränspolisen avvakta med den här typen av verkställigheter, säger FARR. Ett minimikrav är att polisen inväntar Migrationsverkets analys av dagens situation, med hänsyn till UNHCR:s riktlinjer och annan aktuell rapportering.

Till pressmeddelandet

Varning för oförsiktig deportation till Afghanistan (2)

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, varnar för gruppdeportation till Afghanistan.

FARR har fått information om att en gruppdeportation till Afghanistan planeras i morgon tisdag. De berörda är personer som inte har afghanska pass och som inte deltar i IOM:s återvändandeprogram*.

FARR anser att det är olämpligt att påbörja tvångsdeportationer i större skala i ett läge när säkerhetssituationen i Afghanistan är osäker inför tillbakadragandet av de internationella trupperna.

Besluten i de flesta afghanistanärenden är tagna utifrån rapportering som var aktuell 2009-2010.

FN:s flyktingorgan UNHCR publicerade nya riktlinjer för bedömning av asylsökande från Afghanistan helt nyligen, i augusti 2013.

Bland de afghaner som har gamla utvisningsbeslut finns personer som i dagens läge inte borde skickas till hemlandet.

För att inga ödesdigra misstag ska begås bör gränspolisen avvakta med den här typen av verkställigheter. Ett minimikrav är att polisen inväntar Migrationsverkets analys av dagens situation, med hänsyn till UNHCR:s riktlinjer och annan aktuell rapportering.

För mer information: kontakta Sanna Vestin, ordförande, tel 0702-741749.IOM, International Organization of Migration, är den organisation som organiserar återvändande från Sverige till Afghanistan och som utfärdar resedokument till återvändare som inte har pass. IOM sysslar dock enbart med frivilligt återvändande.
orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5