rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

Varning för oförsiktig deportation till Afghanistan (2)

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, varnar för gruppdeportation till Afghanistan.

FARR har fått information om att en gruppdeportation till Afghanistan planeras i morgon tisdag. De berörda är personer som inte har afghanska pass och som inte deltar i IOM:s återvändandeprogram*.

FARR anser att det är olämpligt att påbörja tvångsdeportationer i större skala i ett läge när säkerhetssituationen i Afghanistan är osäker inför tillbakadragandet av de internationella trupperna.

Besluten i de flesta afghanistanärenden är tagna utifrån rapportering som var aktuell 2009-2010.

FN:s flyktingorgan UNHCR publicerade nya riktlinjer för bedömning av asylsökande från Afghanistan helt nyligen, i augusti 2013.

Bland de afghaner som har gamla utvisningsbeslut finns personer som i dagens läge inte borde skickas till hemlandet.

För att inga ödesdigra misstag ska begås bör gränspolisen avvakta med den här typen av verkställigheter. Ett minimikrav är att polisen inväntar Migrationsverkets analys av dagens situation, med hänsyn till UNHCR:s riktlinjer och annan aktuell rapportering.

För mer information: kontakta Sanna Vestin, ordförande, tel 0702-741749.IOM, International Organization of Migration, är den organisation som organiserar återvändande från Sverige till Afghanistan och som utfärdar resedokument till återvändare som inte har pass. IOM sysslar dock enbart med frivilligt återvändande.

FARR:s sommarkurs avslutad

FARR:s sommarkurs tillsammans med Sundsvalls asylkommitté samlade mer än 50 föranmälda deltagare från hela landet till föreläsningar och diskussioner om asylrätt, verkställighetshinder, Dublinförordningen och inte minst Afghanistan. Förutom de inskrivna deltagarna kom åtskilliga asylsökande/papperslösa från Sundsvall för att diskutera sin situation eller lyssna till Afghanistanseminariet.

Se foton från kursen

FARR:s sommarkurs avslutad

FARR:s sommarkurs tillsammans med Sundsvalls asylkommitté samlade mer än 50 föranmälda deltagare från hela landet till föreläsningar och diskussioner om asylrätt, verkställighetshinder, Dublinförordningen och inte minst Afghanistan. Förutom de inskrivna deltagarna kom åtskilliga asylsökande/papperslösa från Sundsvall för att diskutera sin situation eller lyssna till Afghanistanseminariet.

Se foton från kursen

Syrier får permanenta uppehållstillstånd

FARR välkomnar beslutet från Migrationsverket att syrier från och med nu ska få permanenta uppehållstillstånd i Sverige, vilket gör att familjeåterförening tillåts. Det finns inte några legala vägar att resa som asylsökande. Alternativet till att en familjemedlem tar sig ut i förväg är att utsätta hela familjen för smugglarnas godtycke - om man överhuvud taget har råd. Nu behöver lagen ses över så att familjer lättare kan återförenas och barn inte lämnas i sticket.
Se pressmeddelande

Välkommet beslut för syrier

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, välkomnar beslutet från Migrationsverket att syrier från och med nu ska få permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Hittills har de flesta syrier som lyckats ta sig till Sverige fått tidsbegränsade tillstånd, vilket enligt svensk lag inte gett rätt till familjeåterförening. Det är en förfärlig situation att ha lyckats fly från katastrofen på farliga/illegala vägar - och sedan upptäcka att mottagarlandets regler hindrar familjen från att återförenas i trygghet.

Det finns inte några legala vägar att resa som asylsökande. Alternativet till att en familjemedlem tar sig ut i förväg är att utsätta hela familjen för smugglarnas godtycke - om man överhuvud taget har råd.

Tidigare har Sverige normalt gett permanenta uppehållstillstånd till skyddsbehövande. Till följd av en formulering i ett direktiv från EU ändrades lagen nyligen så att treåriga tillstånd kan ges istället. Men rätten till familjeåterförening glömdes bort. Återförening bygger fortfarande på att den familjemedlem som befinner sig i Sverige ska ha permanent tillstånd. Detta till skillnad från arbetskraftsinvandrare, personer som själva kommit som anhöriga, EU-medborgare och alla andra som får någon form av tidsbegränsade tillstånd. Det är alltså en lucka i lagen som försatt de redan drabbade syrierna i denna knipa.

Det är en efterlängtad förändring att syrier nu kommer att få permanenta tillstånd och kunna förenas med sina familjer som fortfarande befinner sig i krigets kaos. Vi anser också att det behöver införas en möjlighet för den anhöriga i Sverige att lämna in ansökan härifrån för sin familj. Det är inte rimligt att barn ska behöva ta sig till en ambassad i ett annat land för att få återförenas med sin förälder i Sverige.

Lagändringen om tidsbegränsade tillstånd för skyddsbehövande infördes utan någon debatt i Sverige. Frågan om permanenta/tidsbegränsade tillstånd har tidigare debatterats i flera utredningar och det finns många skäl till att lagstiftaren då fastnade för permanenta tillstånd. Lagens formuleringar om tidsbegränsade tillstånd behöver diskuteras på nytt, nu när vi sett konsekvenserna.


Frågor ställs till Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. 0702-741749.

Asylrätt 2014: Kampanjupptakt i Göteborg

Med lite drygt ett år kvar till nästa val bjuder kampanjen Asylrätt 2014 in till ett upptaktsmöte!

8 september, klockan 12:00-16:30 i Viktoriahuset.

Föreläsare FARR:s ordförande Sanna Vestin

Organisationer och enskilda personer som vill hjälpas åt att driva debatten om en human asylpolitik är hjärtligt välkomna!

Läs mer...

Asylrätt 2014: Uppstartsmöte i Stockholm

Uppstart av Asylrätt 2014 i Stockholm!

14 september klockan 15:00-17:30 i Fruängen

Asylrätt 2014 har hittills drivits i Göteborg och en lokalgrupp har nyligen startats i Gävle. Nu är det dags för en grupp att startas även i Stockholm!

Lördagen den 14 september är alla intresserade välkomna till Immigranternas Riksförbunds lokal på Elsa brändströms gata 62 A (T Fruängen). Kom dit om du vill engagera dig i kampanjen, vill veta mer eller bara är nyfiken på asylfrågor i största allmänhet. Arrangörerna bjuder på veganskt fika.

Välkommen!

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5