rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSOm FarrDebattinläggMikael Leyi: Självorganisering och styrka

Mikael Leyi: Självorganisering och styrka

Flyktingbloggen 7 september 2013:

Den här sommaren kunde vi följa Asylstafettens vandring genom södra Sverige till Stockholm. Det var en vandring som inspirerade och stämde till eftertanke. Ungdomarna som tog initiativ till marschen, som satte agendan och som bestämde vad som skulle sägas och när, talade i egen sak. De var inte representant för några andra än sig själva. Alla var inbjudna att stötta, gå med, arbeta tillsammans med dem, men de ägde initiativet och den offentliga plats de därmed skapade åt sig själva. Det fina bemötande de fick representerar ett motstånd mot hårdare tag, utanförskap och uppdelningen i ett vi och dom. Det värmde och ingav hopp, men det faktum att det kändes så unikt och ovant visade även på en av flyktingrörelsens svagheter och dilemman. Det att vi många gånger talar för andra än oss själva.

Detta kommer naturligtvis ur en inneboende svårighet för många flyktingar och papperslösa att organisera och representera sig själva. Rädsla, språk, kunskap om system och regler, resursbrist är alla giltiga skäl som förklarar detta. Svårigheterna för migranter att organisera sig som kollektiv tvärs över ursprung, religion, språk och vitt skilda erfarenheter är en annan. Kollektivet är ju som bekant inget kollektiv i egentlig mening mer än att man lyder under samma migrationssystem och delar en erfarenhet av att ha varit tvungna att lämna sina hem och det välkända. Många är även nedbrutna, slagna och har svårt att ta hand om sig själva och sin familj. När pappren vunnits bryter den starka känslan av att lämna den svåra tiden bakom sig fram. Organisera sig bortom sin egen horisont är i det läget mycket begärt.

Men det finns inga stackare här! Det finns människor som vi i solidaritet kan bistå när de behöver stöd, i förvissningen om att samma solidaritet skulle visas oss i en liknande situation. Inom Ingen Människa är Illegal är detta perspektiv en central utgångspunkt. Man ger inga allmosor utan söker efter möjligheter att organisera sig tillsammans. Det är helt rätt förstås men det lyckades vi bara begränsat med under de år jag var engagerad. Det var främst personer med papper, bosatta i Sverige, oftast födda här som deltog på möten och i aktioner. Samma utmaning präglar FARR: s arbete där jag nu är verksam. I Malmö tycks man däremot under den senare tiden ha lyckats mycket bra med just detta och det är värt att föra en diskussion kring vad som gjort det möjligt och hur vi kan lära av varandra.

Asylstafetten, liksom No Border Musical och tidigare Papperslösa Stockholm och demonstrationerna utanför parlamentet visar på den styrka och de möjligheter som självorganisering bär på. Att det trots rädsla, utsatthet, bristande kunskaper i svenska och kunskap om Sverige är möjligt att organisera sig, tala i egen sak och därmed vinna styrka och stöd. Det visar på en skyldighet för oss inom flyktingrörelsen att aldrig sluta söka dessa öppningar och där det är möjlighet, för de som har styrkan och modet, att uppmuntra och stötta tagna initiativ.

No Border Musical lyste upp vintermörkret och Asylstafetten gjorde sommaren varmare. Det gör stor skillnad gå tillsammans i ett demonstrationståg!

Mikael Leyi, flyktingaktivist

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5