Asylansökan prövas trots tillstånd i Spanien

Asylnytt 8 juni: Uppehållstillstånd utan skyddsstatus i ett EU-land är inte skäl för att avvisa ansökan, har Migrationsöverdomstolen slagit fast.

Fler viktiga beslut i denna utgåva: 
• Migrationsverket slutar begära särskild garanti för mottagande i Italien
• Snabbprocedur för serber underkänns av Migrationsöverdomstolen
• Europadomstolen godkänner utvisning av irakier som jagats av Al Qaida

Läs hela nyhetsbrevet 15-06-08