Svaren till regeringen

Asylnytt 9 december: Specialutgåva

Detta nummer ägnas helt åt regeringens åtgärdspaket som lanserades den 24 november, om bakgrunden till situationen och reaktioner på lagförslagen.

Trots det begränsade urvalet är brevet omfattande. Här berättas om nödrop från kommuner - och om dem som antagit utmaningen och inte kan förstå paniken. En lång rad organisationer och debattörer har tagit till orda för att de anser att regeringens förslag hotar asylrätten och lämnar barnen i sticket.

Läs hela nyhetsbrevet 15-12-09