Asylnytt: Flykten värst för kvinnor och barn

UNHCR larmar om kvinnors utsatthet på smuggelvägen, barnombudsmännen i flera länder uppmärksammar oacceptabla risker för barn

Mer i denna utgåva:
• Tonåringar från lägret i Calais får komma till familjer i Storbritannien
• Strid i Norge kring snabbutvisningar av alla som rest genom  Ryssland
• EU sätter stopp för flyktingar som främsta mål - Grekland kan isoleras

Läs hela nyhetsbrevet 16-01-25