Val 2018 - Så röstade partierna

FARR har gjort en sammanställning av hur riksdagspartierna röstat i några viktiga migrationsfrågor sedan "tvärvändningen" 24 november 2015. Listan innehåller ett urval av omröstningar som gått till votering med rösträkning.

Artikeln är färdigställd 10 juni 2018 och publicerades första gången i Artikel 14 nr 2/2018.

riksdagen

Alla valartiklar hittar du här!

 

17 december 2015. Införande av ID-kontroller på bussar, båtar och tåg.

 

27 januari 2016: Bosättningslagen: Obligatorisk anvisning av nyanlända till kommuner

 

27 april 2016: ändrade regler för bistånd till vissa utlänningar - LMA-lagen

Ändringarna i LMA-lagen, som gjorde att allt boende och bistånd dras in efter slutligt avslag utom för barnfamiljer, röstades igenom med acklamation (utan rösträkning).

 

20 juni 2016: Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Detta är "den tillfälliga lagen" eller "begränsningslagen".

 

29 mars 2017: Migrationsverket får rätt att tillkalla polis för att förflytta personer från asylboenden

 

5 april 2017: Lag om åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Lagförslaget i sin helhet antogs med acklamation.

 

3 maj 2017: Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå ("gamla gymnasielagen")

 

20 juni 2017: Nya regler för etablering av nyanlända.

 

27 september 2017: Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs.

Detta gällde polisens rätt att omhänderta personer utan beslut om förvar i samband med transporter och i direkt anslutning till en verkställighet. Lagändringen antogs med acklamation.

 

15 november 2017: Möjlighet att avstå från att återkalla uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister i villkoren för arbetstillståndet.

Det rådde enighet om att Mig får avstå från återkallelse när arbetsgivaren självmant avhjälpt brister.

 

28 mars 2018: Riksdagens årliga allmänna debatt om migrationspolitik

(En mängd motioner från den allmänna motionstiden behandlades under de tre debatterna denna dag)

 

28 mars 2018: Riksdagens debatt om anhöriginvandring

 

28 mars 2018: Riksdagens debatt om arbetskraftsinvandring

(Riksdagen antog med acklamation ett tillkännagivande om förkortad handläggningstid och åtgärder mot missbruk.)

 

16 maj 2018: Samarbetsavtal mellan EU-länderna och Afghanistan

 

7 juni 2018: Ny möjlighet till uppehållstillstånd ("nya gymnasielagen")