Gör om, gör rätt - släpp hem Ghader till familjen! (2)

En planerad utvisning stoppas genom att flygplatsen i Östersund "stormas" enligt lokaltidningen, människor finns på startbanan och passagerare vägrar sätta på sig bältena. Vad är det - huliganer och extremister? Nej, det är en pappa som fruktar för sitt liv och kastar sig på marken, det är hans barn som försöker nå honom men grips av polis. Familjens vänner informerar andra i avgångshallen om vad som händer. Hedervärda medpassagerare lyssnar och tar ställning. - Nu måste också Migrationsverket ta sitt ansvar och pröva det här ärendet på nytt, säger Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.


- Det räcker nu. Ingen som ser familjen kan tvivla på att det skadar barnen att pappan utvisas, säger Sanna Vestin, som har följt familjens öde sedan pappan, Ghader Ghalamere, tog kontakt med FARR för ett år sedan.

- Han är gift i Sverige och har förutom hustruns äldre barn också två småbarn, fyraårige Miran och en nyfödd baby. Han har all rätt att bo med dem. Problemet är att uppehållstillstånd av familjeskäl ska sökas från utlandet, förklarar Sanna Vestin. - Det finns utrymme i lagen för att göra undantag av hänsyn till barn. Men många föräldrar går miste om det genom att de ställs inför omöjliga villkor eller får vilseledande råd, som Ghader. 


Polisen uppmanade Ghader att begära pass från hemlandet Iran och att resa till Norge för att ansöka därifrån. Men eftersom Ghader inte har uppehållstillstånd i Norge gick det inte. Nu används passet istället för att utvisa honom till Iran. Ghader var bara i Norge två veckor, men i avslagsbeslutet meddelade Migrationsverket att resan visat att Miran klarar sig utan pappan.

Splittringen kan bli betydligt långvarigare. Vanliga familjeåterföreningsfall tar mer än ett år. Ghader riskerar dessutom att straffas för sin frånvaro med dubbel militärtjänst i Iran, fyra år - om han inte fängslas eller avrättas som han själv fruktar.

Ghader Ghalamere tillhörde ett kurdiskt parti som förföljdes i Iran. Han flydde till Turkiet där han erkändes som flykting av FN:s flyktingorgan UNHCR. Men han fick inte uppehållstillstånd eftersom Turkiet vill att FN omplacerar flyktingarna till andra länder. Efter att ha väntat på sin tur i fem år tröttnade han och sökte asyl i Sverige - men fick nej. Svenska myndigheter tror inte att Iran bryr sig om Ghader längre.


- Nu har hans fall blivit uppmärksammat i media och även i Iran, påpekar Sanna Vestin.  Det är ytterligare ett skäl till att ompröva fallet. Migrationsverket kan göra om och göra rätt.

Anledningen till att Ghader valde Sverige var att Fatemeh, som han träffat i Turkiet, bodde här. Fatemehs man hade gått bort i en tragisk olyckshändelse. Sedan Ghader kom hit har han blivit en ny far för barnen. Men i onsdags greps han alltså av polis i hemmet.


- Det har varit hjärtslitande att se de chockade och förtvivlade ungdomarna vid manifestationerna de senaste dagarna när de vädjat om att pappa inte ska utvisas, säger Sanna Vestin.

När flygresan inte blev av kördes Ghader till Migrationsverkets låsta "förvar" i Gävle där han nu befinner sig. Familjen fortsätter sprida information. Föreningen Ingen Människa är Illegal i Östersund, som också är FARR:s lokalgrupp, kallar till nya manifestationer. Många andra stödjer familjen: advokater, frivilliga besökare i förvaret, deltagare i manifestationerna, medlemmar i andra föreningar, tusentals gillare på facebook... 


- Det är glädjande att så många ställer upp, säger Sanna Vestin. - Sverige har åtagit sig att försvara barnens rätt och asylrätten. När myndigheterna inte klarar det på egen hand så så måste vi andra ta ansvar när vi får möjlighet, i det här fallet och andra fall.

Följ kampen för Ghader och hans familj på Facebooksidan "Stoppa utvisningen av Ghader".

Östersund: Demonstration tisdag 15 april kl 17, samling vid Mittuniversitetet.

Gävle:  Manifestation tisdag 15 april kl 17, Rådhustorget.

FARR:s krav om asylrätt: Om det finns osäkerhet kring skyddsbehovet så ska skydd beviljas. Försiktighetsprincipen ska tillämpas! FARR:s krav om familjens rätt: Verkställighetshinder på grund av familjeanknytning ska respekteras - familjer får inte splittras genom utvisning!