Idag startar Asylstafetten! (2)

Idag avgår Asylstafetten från Möllevångstorget i Malmö på väg mot det första etappmålet: Lund. Marschen, som avslutas med debatter och föreläsningar i Stockholm den 16:e augusti, är ett initiativ av flyktingar som svikits i den svenska asylprocessen. Vänner, flyktinghjälpare och andra engagerade från hela Sverige kommer att följa med, kortare eller längre sträckor.

- Vi får ständigt höra hur generös svensk flyktingpolitik är - Asylstafetten är ett vittnesmål från dem som vet annorlunda, säger Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

- Asylstafetten handlar om att flyktingarnas egna berättelser ska höras. Den som går med i stafetten, eller träffar deltagarna på någon av de 35 orterna i Sverige där de stannar, får höra hur det är att försöka ta sig in i EU-länderna på livsfarliga sätt.

- Därför blir stafetten bland annat ett sätt att uppmärksamma gränspolitiken - att Fort Europa inte erbjuder några lagliga vägar in för den som behöver skydd. Tvärtom har många asylsökande insett att ju värre konflikterna rasar i deras hemland desto svårare är det att få visum för att resa till trygghet i exempelvis Sverige, konstaterar Sanna Vestin.

- För de asylsökande har flykten bestått, precis som en stafett, av många etapper. De har försökt skydda sina liv genom att lämna sitt hemland, sedan har de fått kämpa sig in i EU, de har genomgått asylprövningen. Nu kommer sista etappen, då berättar de för oss som lever i trygghet vad som är fel i asylprocessen, hur den som borde få skydd kan underkännas på mållinjen. När en stat misslyckas med att skydda sina medborgare är det andra staters ansvar att bereda väg och se till att pinnen kan gå vidare till ett tryggt mål, säger Sanna Vestin, ordförande för FARR.

Under Asylstafetten kommer asylsökande, flyktingar med uppehållstillstånd och de som tvingats leva papperslösa berätta om sina öden och det hårda bemötandet de fått när de sökt skydd. De kommer att berätta om en asylprocess som aldrig välkomnat dem eller visat hänsyn till det de varit med om. De har fortsatt leva i rädsla för att skickas hem och aldrig kunnat känna sig säkra på att bli trodda.

För en gångs skull är det flyktingarna själva, de som upplevt asylprocessen, som höjer sina röster om hur lagarna fungerar i verkligheten. Flyktingrörelsen är här för att stötta dem, och vi hoppas att många makthavare tar sig tid att lyssna, säger Sanna Vestin.

Kontaktuppgifter:
Sanna Vestin, ordförande Flyktinggruppernas Riksråd (FARR), 0702-741749, kl 14-18
Ylva Sjölin, styrelseledamot Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och FARR:s samordnare för Asylstafetten, 0706-91 89 07

Läs mer på http://www.asylstafetten.se/, och följ stafetten via twitterkontot @Asylstafetten. Se också www.farr.se!