rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserÖverföring till Ungern?

Överföring till Ungern?

Skapad 15-09-24, uppdaterad 15-10-10, 15-11-16 och 15-12-13.

Asylansökningar som lämnas in i EU-området (plus Norge, Island och Schweiz) ska enligt Dublinförordningen behandlas i det land som är ansvarigt för att ha släppt in den asylsökande i området. Ungern, som blivit ett av de vanligaste inreseländerna, för nu en uttalad signalpolitik med nya lagar som ska avskräcka asylsökande. Risken är stor att asylsökande som överförs dit kommer att behandlas illa. Uppdatering 15-12-13: Många beslut om överföring till Ungern fattas nu i Sverige, men få verkställs.

Här har vi samlat ett antal rapporter om lagändringarna och asylmottagandet i Ungern, som kan användas för att argumentera mot överföring och förhoppningsvis påverka svenska myndigheter.

Uppdatering 15-12-13. Förra året fattades endast 190 beslut i Sverige om överföring till Ungern. I år har betydligt fler sådana beslut tagits eftersom fler har registrerats i Ungern som asylsökande eller olagligt inresta. Ungern dominerar nu bland Migrationsverkets Dublinärenden. Däremot innebär detta inte att alla beslut verkställs. Även om Ungern i teorin har accepterat överföringarna så släpps få tillbaka i praktiken. Ungern hänvisar till överbelastning. Få verkställs alltså - men vi kan inte på förhand veta vilka det blir. Migrationsverket utreder fortfarande om några överföringar ska stoppas, men under tiden fattas beslut som vanligt.

Uppdatering 15-12-13: Lyssna till Migrationsverkets podd om överföringar till Ungern, längst ner på den länkade sidan.

Det kan bli viktigt att Migrationsverket och domstolarna nås av många vittnesmål och rapporter om situationen. Lagändringarna från 15 september gäller främst bestraffning av intrång över gränsen och snabbutvisning till Serbien, som betraktas som säkert första asylland. Human Rights Watch har nyss kritiserat att människor hålls i gränsförvar under omänskliga förhållanden.

Uppdatering 15-11-16: Federationen av stödorganisationer för flyktingar, ECRE, gjorde i slutet av september en resa för att undersöka vad de nya lagarna lett till. ECRE skriver: "The new Hungarian border procedure brought in on 15 September was found to be particularly problematic, as asylum applications are examined in an extremely fast procedure, in a state of detention and with little access to quality legal assistance, and in practice denies applicants the right to rebut the safety presumption in their individual circumstances."

Det finns en risk att personer som skickas tillbaka till Ungern efter att ha registrerats för illegal inresa eller avvikit efter att ha registrerats som asylsökande, också kommer att drabbas av den nya lagstiftningen genom utvisning till Serbien eller att fängslas. Tidigare har Ungern kritiserats för att förvarsta asylsökande omotiverat. Ungern fälldes för detta i Europadomstolen helt nyligen, men målet gällde förvarstagande 2011-2012. Rutinen att hålla alla asylsökande i förvar ska ha upphört, men sedan slutet av 2014 har det kommit nya rapporter bland annat om att barnfamiljer tas i förvar under dåliga förhållanden.

Uppdatering 15-11-16, 15-12-13. Några överföringar till Ungern från Österrike och Finland hejdades tillfälligt för granskning av Europadomstolen. Domstolen har dock hittills inte valt att ta upp något överföringsbeslut till prövning och stoppen som rörde Finland hävdes efter några dagar. Däremot har Danmark och Nederländerna tills vidare ställt in överföringar till Ungern.

Rapporter om mottagandet i Ungern och nya lagar

Den danska flyktingnämndens beslut om att tillfälligt stoppa överföringar:

Berostillelse af sager vedrørende overførsel til Ungarn efter Dublinforordningen

Den ungerska Helsingforskommittén har publicerat information om lagändringarna i Ungern och deras konsekvenser:
No country for refugees - Information note

Även det europeiska nätverket för flyktingadvokater ELENA har publicerat information om lagändringarna:
Hungary: Amendments to Asylum law come into force on 15 September

Rapporten från ECRE om hur lagarna tillämpas: ECRE mission to Hungary finds worrying barriers to accessing asylum

Amnesty International gjorde den 15 september ett uttalande om lagändringarna:
Hungary: Refugees blocked by forces, criminalized by laws
Den 20 september följde Amnesty Internationals EU-kontor upp med ett uttalande.
Hungary violates human rights of refugees

Europarådets generalsekreterare ifrågasatte lagen i ett uttalande samma dag:
Secretary General questions Hungary over human rights

Sveriges Radio rapporterade också om detta:
Europarådet: Man kan inte ha summariska rättegångar

Rapporten från Human Rights Watch 11 september om förhållandena i förvar:
Hungary: Abysmal Conditions in Border Detention
Human Rights Watch har också den 19 september uttalat sig om de nya lagarna:
Hungary: New border regime threatens asylum seekers

Målet i Europadomstolen om olaga frihetsberövande:
Nabil and others v. Hungary (Application no. 62116/12)

ECRE publicerade en sammanställning av rapporter och artiklar, 18 september:
Refugee Crisis: Hungary in general crisis

Se även uppgiften i Sveriges Radio 22 september om undersökning av den ungerska gränspolisens agerande:
EU-kommissionen kan utreda Ungerns hantering av flyktingar

Tidigare rapportering:

EASO, den europeiska asylbyrån, rapport om Ungerns asylmottagande, 4 juni 2015:
Description of the Hungarian asylum system (pressmeddelande med länk till rapporten)

UNHCR kritiserar den ungerska regeringens uttalade främlingsfientlighet, 8 maj 2015:
UNHCR calls on Hungary to protect, not persecute, refugees

Den ungerska Helsingforskommittén rapporterar om förvarstagande, uppdatering februari 2015:
Families with children and other vulnerable people detained with no effective judicial review (pressmeddelande från ECRE med länk till rapporten).

AIDA, Asylum Information Database, publicerade Helsingforskommitténs ursprungliga rapport om förvarstagandet den 4 november 2014:
Asylum seeking families detained in Hungary against children’s best interest

 Läs mer om Dublinförordningen

Kort information för asylsökande och rådgivare på svenska om hur förordningen fungerar

Samma information på engelska

Observera att båda ovanstående kan skrivas ut från pdf-fil som dubbelsidiga informationsblad.

Utförlig information om Dublinproceduren, kriterier för överföring, Eurodac och VIS, undantag, praxis mm.

 

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5