rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserFörslag om längre uppehållstillstånd för gymnasister

Förslag om längre uppehållstillstånd för gymnasister

Publicerad 16-12-11, uppdaterad med rättelse 16-12-30

Regeringen har lagt fram ett förslag om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Lagförslaget går ut på att ungdomar som får olika sorters korta uppehållstillstånd kan få längre tillstånd tills de gått ut gymnasiet - och i förlängningen få permanent uppehållstillstånd om de får jobb sedan. Viktigast är förslaget för ungdomar som har fått korta uppehållstillstånd som annars skulle ha löpt ut när de fyller 18. Även minderåriga som fått utvisningsbeslut som inte kan verkställas förrän de fyller 18 omfattas. Men förslaget hjälper inte dem som får vanliga utvisningsbeslut.

Detta förslag är nu på remiss till en mängd remissinstanser - myndigheter, kommuner och organisationer. När remisstiden gått ut 9 januari kommer förslaget att omarbetas och läggas fram först till lagrådet och därefter till riksdagen. Till sist bearbetas det av riksdagens socialförsäkringsutskott innan riksdagen röstar. Många ändringar kan komma att ske på vägen. Om regeringens förslag går igenom ska det börja gälla den 1 juni 2017. Den här artikeln beskriver hur förslaget ser ut just nu.

 

Förslaget gäller ungdomar som är mellan 17 och 25 år gamla enligt Migrationsverkets bedömning och som går i gymnasieskolan (introduktionsprogram, nationellt program, särskola eller gymnasieprogram i folkhögskola). /Rättelse tillagd 16-12-30:/ Förslaget gäller även de yngre ungdomar som går i gymnasieskolan och som annars skulle ha utvisats när de fyllt 18, förutsatt att de sökte asyl senast 24 november 2015.

Inom denna grupp omfattas:

 • Ungdomar som har haft eller annars skulle få tre års uppehållstillstånd på grund av att de behöver skydd med flyktingstatus.
 • Ungdomar som har haft eller annars skulle få tretton månaders uppehållstillstånd på grund av att de behöver skydd som alternativt skyddsbehövande
 • Ungdomar som har haft eller annars skulle få tretton månaders uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter.
 • Ungdomar som har haft eller annars skulle få tretton månaders uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder.
 • Ensamkommande barn som har haft eller annars skulle få tidsbegränsade uppehållstillstånd om tolv månader eller kortare tid på grund av att det inte finns något ordnat mottagande för dem i hemlandet.
 • Ensamkommande barn som sökte asyl senast 24 november 2015 och som har haft eller annars skulle få utvisningsbeslut som inte kan verkställas förrän barnet fyllt 18.

Följande ungdomar påverkas inte av det nya lagförslaget:

 • Barn och ungdomar i familj som får beslut om utvisning.
 • Ensamkommande barn som får beslut om utvisning och anses ha ett ordnat mottagande i hemlandet.
 • Ensamkommande som hunnit fylla 18 eller har fått sin ålder uppskriven till över 18 och får beslut om utvisning.
 • Ensamkommande barn som sökte asyl efter 24 november 2015 och får utvisningsbeslut som inte kan verkställas förrän barnet fyllt 18.  

 

Olika former av tillstånd för gymnasiestudier

Fyra års tillstånd, vilket gymnasieprogram som helst

Ensamkommande barn som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd för att det inte finns något ordnat mottagande ska få fyra års uppehållstillstånd istället för att bara få stanna tills de fyllt 18. Detsamma gäller dem som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som skulle kunna få utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet. De i denna grupp som redan har hunnit få uppehållstillstånd på grund av brist på mottagande kan få det förlängt med fyra år, även om de fyllt 18. De som redan har fått utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet ska också få fyra års uppehållstillstånd även om de fyllt 18 - om de är kvar i Sverige.

24 månaders tillstånd, för språkintroduktion

De som har haft tretton månaders uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller ömmande omständigheter kan få det förlängt med 24 månader av samma skäl. Om de fyllt 18 och deras ursprungliga skäl finns kvar kan de även få förlängt med 24 månader på grund av att de går ett introduktionsprogram i gymnasiet.

13 månaders tillstånd, för språkintroduktion

De som har haft tretton månaders uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller ömmande omständigheter och vars ursprungliga skäl inte finns kvar, kan ändå få uppehållstillståndet förlängt, på grund av att de går ett introduktionsprogram i gymnasiet. Detsamma gäller dem som skulle kunna få uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder enligt den tillfälliga lagen eller att de saknar mottagande i hemlandet. Tillståndet ges då för 13 månader i taget, högst två gånger. Även de som redan har haft tidsbegränsat tillstånd på grund av brist på ordnat mottagande kan få det förlängt 13 månader högst två gånger för att gå språkintroduktion.

Uppehållstillstånd för att gå ut nationellt gymnasieprogram

Alla som annars skulle få eller har haft något uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, på grund av skyddsbehov, ömmande omständigheter, bestående verkställighetshinder eller brist på ordnat mottagande och som går på ett nationellt gymnasieprogram, ska få uppehållstillstånd för hela den planerade gymnasietiden plus sex månader. Detsamma gäller alla som har haft uppehållstillstånd på grund av att de går introduktionsprogram och därefter har kommit in på ett nationellt program.

Fortsatt uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd för att gå ut nationellt gymnasieprogram kan förlängas om ungdomen inte blivit klar men fortfarande studerar. Förlängning kan också göras för att uppnå sex månader efter avslutat gymnasium. De regler som gäller nationellt gymnasieprogram ska fortsätta gälla efter att den tillfälliga lagen tagit slut

Personer som har fullföljt gymnasiestudierna och kan försörja sig på arbete som anmälts till migrationsverket kan få permanent uppehållstillstånd även om de inte fyllt 25 år, vilket annars krävs enligt den tillfälliga lagen.

 

Allmänna regler

Som nämnts ovan ska den sökande enligt förslaget ha fyllt 17 men inte 25 för att kunna få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. I något fall är den nedre åldersgränsen 18. För dem som redan haft uppehållstillstånd på grund av brist på ordnat mottagande eller fått utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet specificeras inte åldersgränser eftersom endast ungdomar i en viss ålder ingår i kategorin.

Alla de bärande paragraferna innehåller undantag för personer som "utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet".

De som har uppehållstillstånd för gymnasiestudier måste redovisa till Migrationsverket varje år att de deltar aktivt i utbildningen. Uppehållstillståndet kan återkallas för den som inte rapporterar eller inte deltar aktivt i utbildningen. Att ha deltagit aktivt i den tidigare utbildningen är också en förutsättning för att beviljas de tillstånd som gäller fortsatta studier.

orange knapp

Viktigt!

 • Hur funkar den nya gymnasielagen?

    Denna artikel handlar om alla uppehållstillstånd för gymnasiestudier, både de som trädde i kraft förra året och de nya som gäller från och med 1 juli 2018. Publicerad 18-06-30, senast uppdaterad 18-07-18. Det senast uppdaterade är gulmarkerat!     VIKTIGT....

  Läs mer...

 • Good Advice - Buenos Consejos - 2018

  FARR's booklet "Good advice for asylum seekers in Sweden" is now updated also in English and Spanish, as well as in Swedish, Arabic, Farsi and Russian.  In this version all amendments of law from 2017 are included. The chapters on LGBT and advice...

  Läs mer...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

   

SWISH

123 327 8983

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5