rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserVad du kan göra i kampen för ungdomarna

Vad du kan göra i kampen för ungdomarna

nykoren publik nykoren

Manifestation i Göteborg 21 januari, ordnad av "Vi står inte ut" och Musiker mot Rasism. Här sjunger Nykören. Foto Anna Klara Roxbergh.

Flera kampanjer pågår för att stoppa utvisningar av ensamkommande barn. Öppna brev, namninsamlingar och manifestationer avlöser varandra. Du kan bidra genom ditt namn, genom insamlingar till uppföljningar av utvisningar och till konferenser. Samtidigt behöver varje asylsökande, barn eller vuxen, kämpa i sitt eget ärende för att bli trodd och få skydd. Glöm inte att det är skyddsbehovet som är huvudsaken, uppmanar Charlotta Lagnander, som är asyljurist och även styrelseledamot i FARR.

FARR har nyligen visat att åldersuppskrivningar sker godtyckligt i stor skala. Att ensamkommande barn skrivs upp i ålder har kommit att ses som den stora orsaken till utvisningarna. Åldersuppskrivningarna har verkligen fått stor betydelse - ca 2000 ensamkommande barn från Afghanistan som skrivits upp i ålder fick utvisningsbeslut under hösten. Alternativet att ge ett tillfälligt uppehållstillstånd fram till 18-årsdagen (som också kritiserats) användes i väldigt liten utsträckning. Som siffrorna ser ut är det lätt att glömma att asylproceduren handlar om att bedöma vem som har behov av skydd. Att ålder har fått så stor betydelse för ungdomarna från Afghanistan hänger ihop med att de har svårt att bevisa sitt personliga skyddsbehov.

Häng inte upp er bara på åldern!

- Häng inte upp er bara på åldern! uppmanar FARR:s styrelseledamot, asyljuristen Charlotta Lagnander. - Det är viktigt att komma ihåg att det är skyddsbehovet som avgör. Om du har skyddsbehov så får du stanna oavsett hur gammal du är, och du utvisas inte när du fyller 18. Därför är det viktigt att arbeta med att få fram få fram de uppgifter som visar att det finns en hotbild.

• Vad är en "hotbild", hur kan man visa det? Många har ju bott i andra länder och vet inte riktigt varför föräldrarna flydde eller om fienderna finns kvar.

- Nej, du kommer inte ihåg vad som hände när du var fyra år. Men det viktiga är ändå riskerna i framtiden, säger Lotta.

- Du måste gå till din person. Vem är du, hur ser du ut, hur lever du? Vad är det som gör att du tror att du kan råka illa ut i dina föräldrars hemland? Vad är du rädd för ska hända dig?

Lotta Lagnander rekommenderar stödpersoner och ombud att läsa Migrationsverkets ställningstaganden om hemlandet och andra rapporter. Det senaste ställningstagandet om Afghanistan kom i december. Där finns ett antal "utsatta grupper" uppräknade. Den som tillhör en utsatt grupp behöver koppla ihop det med sin individuella situation. Det är viktigt att förklara hur det ökar risken, även om man skulle försöka klara sig i huvudstaden istället för på föräldrarnas hemort.

Det nya ställningstagandet för Afghanistan har inte fått så stor betydelse som många hoppats. Eftersom det är möjligt att utvisa till en stad som anses relativt "säker" istället för till hemorten är det svårt att bevisa sitt skyddsbehov. Men det är ändå så att ombuden måste förhålla sig till detta ställningstagande i sin argumentation.

Den som har en tazkira, id-handling från Afghanistan, kan be att få handlingen verifierad av afghanska ambassaden. Detta kan stärka trovärdigheten både i asylärendet och för att bevisa sin ålder.

 

Mer om kampanjerna

Den livaktigaste rörelsen för ensamkommande barn har fått namnet "Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa" med hashtaggen #vistårinteut. Den består av mer än 7000 personer som har uppdrag för ensamkommande barn, till exempel gode män, familjehem, lärare och socialsekreterare. 25.000 personer stödjer #vistårinteut på rörelsens offentliga sida. De sysslar med kunskapsinsamling, uppvaktningar, manifestationer mm och delar även tips och råd på sin interna sida. På den offentliga sidan finns information om hur du anmäler dig till den interna sidan.

#Vistårinteut kommer att ha en rikskonferens med många kunniga deltagare i paneler lördagen den 18 februari i Stockholm, följt av lokala konferenser runt om i landet den 19:e. En crowdfund-insamling pågår, bland annat för att bekosta konferensen.

Det pågår flera olika namninsamlingar och upprop mot åldersuppskrivningar och mot utvisningarna till Afghanistan av ensamkommande barn. "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar" är en namninsamling som också FARR har ställt sig bakom. Mer finns att läsa på samma hemsida.

Flera personer har också JO-anmält felaktiga åldersbedömningar, både enskilt och gruppvis. Här finns ett exempel.
Om du själv vill JO-anmäla ett ärende, tänk på att ta fram all dokumentation och beskriva i detalj vad som skett.

Olika grupper har skrivit upprop och brev. Läs här ett brev till politikerna av barnläkaren Lars Gustafsson och många andra professionella.
Lars Gustafsson har även skrivit om vad brevet lett till. På hans sida finns mer information om olika initiativ. Resultat av brevet finns under länken "lägesrapport" på denna sida.

Lördagen den 21 januari hölls musikmanifestationer arrangerade av #vistårinteut tillsammans med Musiker mot Rasism på många ställen, för att uppmärksamma hur ensamkommande barn behandlas. Bilderna på denna sida kommer från manifestationen i Göteborg.

Lokaltidningar på många orter har börjat uppmärksamma vad som händer de ensamkommande barnen. Se till exempel artikelserien i Nerikes Allehanda. Den handlar om utvisningarna av ensamkommande ungdomar och om åldersuppskrivningarna.

Se även Asylnytt för mer artiklar och rapporter.
Snart kommer även nästa nummer av FARR:s tidning Artikel 14 som görs tillsammans med #vistårinteut-rörelsen.

Flera arbetar också parallellt med uppvaktningar av politiker. Från #vistårinteut har flera politiker uppvaktats och ett par av dem har också bett om underlag som nu samlas in från #vistårinteut. Organisationen "Barnperspektivet i Sverige" har börjat uppvakta riksdagsledamöterna med ett åldersärende om dagen.

Journalisten Martin Schibbye på tidningen Blankspot som arbetar med grävjournalistik har startat ett projekt för att följa upp vad som händer dem som utvisats till Afghanistan. Detta projekt finansieras med crowdfunding och stöds av en facebookgrupp.

Tips från rörelsen

#Vistårinteut har även gjort en sammanställning av hur kommuner agerar vid åldersuppskrivningar.
Inom rörelsen har tips och råd tagits fram. Det finns till exempel en "handlingsplan" att användas vid avslag på ungdomars asylansökningar. En organisation för ensamkommande, "Stories of the refugees", har tagit fram råd för att överklaga åldersbedömning, för den som anser sig vara minderårig. Inom #vistårinteut finns även diskussioner och vägledningar för att begära fortsatt stöd av kommunen, finna boende på orten för att ungdomar ska kunna fortsätta i skolan mm.

FARR:s medlemmar fortsätter förstås att arbeta med enskilda asylärenden. FARR:s medlemsföreningar och rådgivningsgrupper kan inte trolla men vi försöker samla erfarenheterna och hjälpa till när det är möjligt, svara på frågor till vår infomail, förmedla kontakt med ombud mm. När det gäller praxis och riktlinjer vänder sig FARR även direkt till Migrationsverket.

Läs mer i tidigare faktaartikel om vad händer med de ensamkommande barnen.

Hämta FARR:s information till ensamkommande barn!

Hör av dig till info@farr.se om du behöver material till kursdag eller liknande.

 

 

orange knapp

Viktigt!

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

swish transp

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5