rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserVad händer när TUT tar slut?

Vad händer när TUT tar slut?

Vad händer när det tillfälliga uppehållstillståndet tar slut? Sedan den tillfälliga begränsningslagen infördes har det varit oklart vilken status asylsökande kommer att ha när deras tillfälliga tillstånd löpt ut men Migrationsverket inte har hunnit behandla ansökan om förlängning. Nu har riksdagen behandlat regeringens förslag om "Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd". De nya lagreglerna innebär i korthet att den som ansöker om förlängning ska behålla rättigheterna som folkbokförd, tills det nya beslutet har fattats. Den här lagändringen berör även personer som ansöker om förlängning av arbetstillstånd.

Läs även på denna sida om hur det går till att ansöka om förlängning

 

Sedan den 20 juli 2016 gäller en tillfällig lag som bland annat gör att nästan alla asylsökande som får stanna får uppehållstillstånd på 13 månader eller 3 år. Tidigare var permanenta uppehållstillstånd det vanliga. När tillfälliga uppehållstillstånd är det vanligaste påverkar det vilka sociala förmåner som personerna med tillfälliga uppehållstillstånd har rätt till. Det beror på att personer som ännu inte fått uppehållstillstånd har rätt till andra förmåner och bidrag än en person med uppehållstillstånd. Asylsökande får bara det som kallas LMA-bidrag medan de som är folkbokförda och har uppehållstillstånd kan få flera olika förmåner så som studiebidrag, barnbidrag och socialförsäkring och rätt till en mer omfattande sjukvård.

Den som har uppehållstillstånd i minst ett år kan folkbokföras och anses som bosatt i Sverige. Att ett uppehållstillstånd går ut gör inte automatiskt att personen avregistreras från folkbokföringen. Dock har det hittills varit så att personer som ansöker om förlängt uppehållstillstånd förlorar sina folkbokföringsförmåner när ett gammalt tillstånd gått ut men det nya ännu inte har börjat gälla.

Den lagändring som riksdagen nu har fattat beslut om har tillkommit främst för att asylsökande som blivit folkbokförda efter att ha fått tidsbegränsade uppehållstillstånd ska få behålla socialförsäkringar, barnbidrag etc. medan de ansöker om förlängning av uppehållstillstånden. De ska inte behöva bli asylsökande med LMA-bidrag igen. Ändringarna berör även vissa andra som befinner sig i motsvarande situation, till exempel med arbetstillstånd. Personer som ansöker om ett fortsatt uppehållstillstånd innan det tidigare tillståndet löper ut ska inte omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) på nytt.

Det du ansöker om är en förlängning av uppehållstillståndet. Det är tillståndstiden som är begränsad. Den status du kan ha fått som flykting eller alternativt skyddsbehövande har däremot ingen tidsbegränsning. Om du har fått skyddsstatus ska den alltså inte omprövas om det inte kommer fram någon speciell orsak till att statusen skulle dras in, eller om du själv begär omprövning för att få flyktingstatus. Den lagändring som beskrivs här påverkar inte heller din status utan berör bara vilka förmåner du har rätt till under väntetiden.

 

Förslaget innebär ändringar i:

 • Socialförsäkringsbalken
 • Lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
 • Studiestödslagen
 • Lagen om Studiestartsstöd
 • Skollagen
 • Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Lagändringarna börjar gälla 1 augusti 2017.

 

Om ansökan avser ett fortsatt tillstånd

Om din ansökan om förlängt uppehållstillstånd kommer till Migrationsverket innan det tillfälliga uppehållstillståndet gått ut ges du generellt fortsatt stöd och ingenting förändras under tiden som din ansökan prövas. Detta gäller bosättningsbaserade förmåner, studiebidrag, sjukvård samt studiestartsstöd.  

 

Om ansökan om förlängt uppehållstillstånd avslås

När en asylansökan avslås ges en ofta tidsfrist för den asylsökande att frivilligt lämna landet. Om ansökan om förlängt uppehållstillstånd avslås får stöd och förmåner ges tills tidsfristen har löpt ut. Om ansökan avslås utan någon tidsfrist får stöd och förmåner ges till dess att beslutet vunnit laga kraft. Du har rätt att överklaga inom 3 veckor beslutet om avslag.

 

Vad är bosättningsbaserade förmåner?

Bosättningsbaserade förmåner, till exempel bostadsbidrag och barnbidrag, får ges till de flesta som enligt utlänningslagen behöver uppehållstillstånd i minst 12 månader. I nuläget kan du inte längre få sådana förmåner när ditt uppehållstillstånd tar slut, om det inte finns synnerliga skäl. Med lagändringen skulle du som ansöker om förlängt uppehållstillstånd innan ditt tillfälliga uppehållstillstånd gått ut få bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner även om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har upphört att gälla.

Det finns även "arbetsbaserade förmåner". Detta är de förmåner som är beroende av att du arbetar, oavsett om du är folkbokförd i Sverige. Ett exempel är arbetsskadeförsäkringen. Om du har haft tillstånd som arbetstagare i sex månader eller mer och ansöker innan ditt nuvarande tillstånd går ut får du fortsätta arbeta i väntan på beslut. Dessa regler berörs inte av den aktuella lagändringen.

 

Studiestöd

Studiestödslagen och lagen om studiestartsstöd ändras så att studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd ska kunna betalas ut även om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har upphört att gälla, om ansökan om förlängt uppehållstillstånd kommer till Migrationsverket innan det tidigare uppehållstillståndet löpt ut.

 

Hälso- och sjukvård

Alla som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller annan skyddsbehövande har rätt till akut sjukvård, akut tandvård, mödravård,  förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, åtgärder enligt smittskyddslagen och vård som inte kan vänta. Om du sedan får uppehållstillstånd och folkbokförs i Sverige får du rätt till samma vård som en svensk medborgare. Barn har rätt till samma vård som bosatta och folkbokförda oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte. Lagändringen innebär att vuxna som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande ska ha rätt till full vård så länge de är folkbokförda. Eftersom personer vars uppehållstillstånd löpt ut inte automatiskt avregistreras från folkbokföringen får de alltså rätt till samma vård som under tiden de hade uppehållstillstånd under tiden de ansöker om förlängning.

 

Ovanstående information rör lagändringarna som riksdagen antog den 14 juni. Nedan följer information från Migrationsverket om förlängning av tillstånd.

 

Hur görs ansökan om förlängning

När du ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd besöker du någon av migrationsverkets ansökningsenheter, precis som när du sökte asyl första gången. Dessa finns i Boden, Flen, Gävle, Göteborg, Malmö, Märsta, Norrköping och Stockholm. Du behöver inte boka tid i förväg. Du får blanketter att fylla i. Blanketterna finns även att ladda ner från Migrationsverkets hemsida.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida om hur du ansöker om förlängning

Migrationsverket råder dig att ta med pass eller annan identitetshandling om du har det. Om du har några nya dokument som visar dina skäl för asyl ska du ta med dem. Om du har samma skäl till asyl som tidigare berättar du det. Om det har uppstått nya skäl berättar du om dem. Hur lång tid det tar för Migrationsverket att ta ett beslut om din ansökan är svårt att säga, men du får stanna i Sverige under handläggningstiden. Tänk på att det är viktigt att ansökan lämnas in innan ditt tidigare uppehållstillstånd har löpt ut. 13 månaders uppehållstillstånd förlängs normalt med 24 månader. Avslag går att överklaga.

Om du har en anställning som gör att du kan försörja dig kan du få permanent uppehållstillstånd när ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd tar slut. Din arbetsgivare måste ha meddelat skatteverket om anställningen senast månaden efter du började arbeta. Lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor måste följa svenska kollektivavtal. Om du är yngre än 25 år och har ett arbete där du kan försörja dig har du bara möjlighet att få permanent uppehållstillstånd om du har fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande.

Läs mer i Migrationsverkets ställningstagande om permanent uppehållstillstånd på grund av arbete.

Läs mer i Migrationsverkets information om förlängning på grund av gymnasiestudier eller i FARR:s information om detta.

 

orange knapp

Viktigt!

 • Hur funkar den nya gymnasielagen?

    Denna artikel handlar om alla uppehållstillstånd för gymnasiestudier, både de som trädde i kraft förra året och de nya som gäller från och med 1 juli 2018. Publicerad 18-06-30, senast uppdaterad 18-07-18. Det senast uppdaterade är gulmarkerat!     VIKTIGT....

  Läs mer...

 • Good Advice - Buenos Consejos - 2018

  FARR's booklet "Good advice for asylum seekers in Sweden" is now updated also in English and Spanish, as well as in Swedish, Arabic, Farsi and Russian.  In this version all amendments of law from 2017 are included. The chapters on LGBT and advice...

  Läs mer...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

   

SWISH

123 327 8983

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5