rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserExtra medlemsmöte 26 april!

Extra medlemsmöte 26 april!

 

Viktig information till våra medlemmar och medlemsföreningar! 

FARR:s ekonomiska redovisning har i år blivit försenad. På grund av det har vi inte haft möjlighet att hantera FARR:s bokslut, revisiongsberättelse eller frågan om styrelsens ansvarsfrihet för föregående år på det ordinarie årsmötet den 29 mars 2020. Därför kallar styrelsen till ett extra medlemsmöte via video den 26 april 2020, klockan 15-17. Mer information kommer när du anmält dig! På det extra medlemsmötet kommer frågan om FARR:s ekonomiska redovisning samt vidhängande frågor att hanteras. 

Dagordning 

1 Mötet öppnas
2 Fråga om det extra medlemsmötet är rätt utlyst
3 Fastställande av röstlängd och dagordning
4 Val av mötesfunktionärer 
5 Bokslut och verksamhetsberättelse
6 Revisorernas berättelse 
7 Fråga om fastställande av årets resultat
8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
9 Övriga frågor som det extra medlemsmötet beslutar att ta upp till behandling:
a) Utdelning av Ungdomsstipendium till minne av Carl Lundevi
b) Val av valberedning
c) Fyllnadsval revisor eller revisorssuppleant 
10 Mötet avslutas

Det extra medlemsmötet kommer att hållas i form av videokonferens. Information om hur man ansluter sig till videokonferensen och om hur verktyget för videokonferens fungerar kommer att skickas ut via epost till alla som anmäler sig till det extra medlemsmötet. Det kommer att gå att logga in en halvtimme innan, alltså kl 14:30, för att testa tekniken. Alla kommer också att få möjlighet att träna under tiden 17:00-17:30 på lördagen, den 25 april.

Du som är medlem i FARR eller kontaktperson i en medlemsförening har fått information i medlemsbrev som skickas ut via mail. Saknar du info - skriv till adress@farr.se och kolla att vi har korrekt adress till dig och att du har betalat medlemsavgift. Vill du veta mer - maila info@farr.se.

 Anmäl dig genom att klicka på länken nedan. 

Klicka har for kupong

 Vi ses den 26 april!
Styrelsen genom Sara Edvardson Ehrnborg

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5