rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserOm ordning och reda i asylpolitiken

Om ordning och reda i asylpolitiken

"I en värld full av krig, förtryck och extrem ojämlikhet ska hårdare tag tas mot dem som flyr. Men när människor flyr från krig, förföljelse och förtryck finns ingen ordning och reda. Det finns bara kaos. Vårt ansvar är att underlätta i detta kaos genom att ge skydd till dem som behöver det." inEUmanity

Socialdemokraternas nya migrationspolitik som presenterades i början av maj av Stefan Löfven och Helén Fritzon har mött chockerad kritik från många håll. "Vi ser det som en avveckling av asylrätten och inte den utveckling som krävs i en tid med miljökatastrofer och krig, vilket har lett till att ett stort antal människor befinner sig på flykt, sa FARR:s ordförande Emma Persson och påpekade att många av flyktingarna är barn. "Nu krävs att Sverige återigen tar täten och visar att solidaritet med andra, oavsett var de kommer ifrån, är rätt väg att gå. Inte en restriktiv politik med inskränkta rättigheter."

FARR publicerar här ett av de många inläggen (läs fler nedan). Talet hölls av representanten för vår medlemsförening inEUmanity vid en manifestation för asylrätt i Malmö.

  

Detta vill (S)

 • EBO avskaffas.
 • Åtta års preskriptionstid för utvisningsbeslut.
 • Förbud mot socialhjälp för papperslösa.
 • Asylsökande ska bo i ankomstboenden.
 • Hårdare krav på identitet.
 • Spårbyte till arbetssökande avskaffas.
 • Skärpta straff för smuggling.
 • Bistånd villkoras med att utvisade ska tas emot.
 • Sverige ska ta emot mindre andel asylsökande.

 

"Ordning och reda i asylpolitiken"

"Ordning och reda i asylpolitiken" Detta har blivit ett mantra som politiker oavsett blocktillhörighet älskar att rapa ur sig så fort de får en fråga som rör asylpolitik. Ordning och reda för oss här i Sverige alltså. Inte för dem som flyr.

Och andrummet! Kommer ni ihåg andrummet? Vem var det till för nu igen? För dem som flyr från krig och förtryck? För dem som förföljs för sina politiska övertygelser, sin religion eller sin sexualitet? Nej nej nej, det är inte de som behöver andrum! Det är vi här i Sverige! Vi som har det så jobbigt! Vi som inte har haft krig på över hundra år, och som lever i ett av världens tryggaste länder. Såklart vi behöver andrum!

Den politiska debatten om asylpolitik utgår i dagsläget i princip helt och hållet från Sveriges behov av ordning och reda, lugn och ro. Nästan ingen pratar längre om rätten till skydd, om behoven hos dem som flyr eller om rätten till trygghet för alla. De högerextrema åsikter som Sverigedemokraterna står för och som för bara några år sedan kritiserades av samtliga riksdagspartier har nu i stor utsträckning anammats av både Moderater och Socialdemokrater.

Häromveckan presenterade Sverigedemokraterna ett förslag om ett angiverisystem där det ska vara straffbart att hjälpa papperslösa att gömma sig och där vi alla ska vara skyldiga att ange varandra om vi misstänker att någon hjälper en person som har fått avslag på sin asylansökan att gömma sig. Några dagar senare öppnade Moderaterna upp för samarbete med SD.

Socialdemokraterna presenterade i samma veva sina vallöften när det gäller asylpolitiken. De vill se hårdare tag på ett flertal områden. Ett viktigt budskap inför valet är att den tillfälliga, strängare asyllag som antogs sommaren 2016 men som löper ut sommaren 2019, ska permanentas. Om och när EU kommer överens om gemensamma asylregler för hela unionen ska de också införas i Sverige. Detta säger Stefan Löfvén.

De överenskommelser på EU-nivå som Löfvén hänvisar till är de förhandlingarna om CEAS, Common European Asylum System som just nu pågår i EU. CEAS är ett paket med sju olika lagförslag. Bland annat föreslås följande:

Endast tillfälliga uppehållstillstånd ska utfärdas. Detta kommer att skapa en evig limbo-tillvaro där man aldrig vet säkert hur länge man kommer få stanna. Det ska också bli möjligt att dra tillbaka utfärdade uppehållstillstånd, t.ex. om situationen i hemlandet förändras. Förutom att tvingas leva i ständig skräck för att skickas tillbaka till det man flytt ifrån, kommer människor fråntas möjligheten att leva i trygghet och att planera för framtiden.En asylsökande ska kunna förvarstas - alltså hållas inlåst under fängelseliknande förhållanden - under hela asylprocessen.

En asylsökande som tar sig från ett EU-land till ett annat och därmed bryter mot Dublinförordningen ska kunna straffas genom att asylprocessen avslutas och personen skickas ut ur unionen.

Förstärkta gränser och deportationer har blivit den viktigaste migrationspolitiska prioriteringen för varje medlemsstat i EU, liksom för alla de stora partierna i Sverige.

För att rättfärdiga denna utveckling utmålar politiker och media migration som något hotfullt. Flyktingar ställs mot andra utsatta grupper i samhället och kopplas samman med terrorism.

I en värld full av krig, förtryck och extrem ojämlikhet ska hårdare tag tas mot dem som flyr. Det ska bli förbjudet för kommuner att ge nödhjälp till papperlsösa. Papperslösa barn ska inte få gå i skolan.* Listan på inskränkningarna i de mänskliga rättigheterna för asylsökande och papperslösa kan göras lång. Detta kallar Socialdemokraterna för “en trygg migrationspolitik för framtiden”.

Trygg för vem? Vi är tillbaka i den diskurs som utgår ifrån trygghet, andrum och ordning och reda för svenska medborgare, inte för dem som flyr.

Men när människor flyr från krig, förföljelse och förtryck finns ingen ordning och reda. Det finns bara kaos. Vårt ansvar är att underlätta i detta kaos genom att ge skydd till dem som behöver det. Vårt ansvar är att kämpa för att alla människor, oavsett var i världen de råkar vara födda, ska få leva i trygghet. Vårt ansvar är att se oss själva i andra och inse att det lika gärna kunde varit vi som stod där och hade förlorat nästan allt. Vårt ansvar är att se att vår rätt till trygghet och frihet inte är större än någon annan människas rätt till samma sak.
Öppna gränserna!

Elinor Hermansson


Mer om kritiken:

Petter Larsson i Aftonbladet: Allt färre söker asyl – men S blåser ändå upp paniken

Aftonbladet 18-05-04: MP: ”Det här är helt fel väg att gå”

Sveriges Radio Sörmland 18-05-04: S-riksdagsledamot hoppar av i protest

Sveriges Radio Ekot 18-05-06: Tung intern kritik från Olof Palmes Internationella Center

Sveriges Radio Ekot 18-05-08: S-förbund sågar nya migrationspolitiken

Sveriges Radio Värmland 8-05-09: Majuppror mot (S) nya migrationspolitik

Peo Hansen i ETC 18-05-14: När Sverige tar emot flyktingar stärks finanserna

 

Mer om det politiska spelet:

Metro 18-05-05: SD: Grannar ska anmäla den som hjälper papperslösa

Sveriges Radio 18-05-04: Socialdemokraterna och migrationspolitiken, intervju med Helén Fritzon

Aftonbladet 18-05-04: Hemliga spelet bakom Löfvens flyktingskärpning

Tomas Ramberg i Sveriges Radio 18-05- 04: M och S överens om invandringen – frågan är bara när

SvT Nyheter 18-05-07: Kristersson (M): Utesluter inga partier i samtal om migrationspolitik

Expressen 18-05-07: Annie Lööf kräver plats i migrationsförhandlingar

SvT Nyheter 18-05-08: KD säger ja till SD i utredning om flyktingpolitiken

 

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5