Kampanj inför EU-toppmötet - Svik inte flyktingarna!

concord filmI slutet av denna vecka ska EU-ländernas statsministrar försöka komma överens om ett gemensamt asylsystem. Utgångsbudet är ett paket av förslag som på många sätt skulle försämra skyddet för flyktingar. Nu när toppmötet ska fatta beslut har ännu ett drastiskt förslag tillkommit - att  upprätta mottagningscenter utanför EU:s gränser.

Urprungsförslaget från EU-kommissionen innehöll vissa bra delar, till exempel om lagliga vägar. Förhandlingarna har gått trögt för att några länder över huvud taget inte vill gå med på något system för fördelning av asylsökande inom EU. Andra länder, som Sverige, har vägrat gå med på en fördelning som låter några länder stå utanför. Istället har ministrarna nu alltså öppnat för att asylsökande ska hållas i läger utanför EU:s gränser. Just nu ser det mörkt ut för de mer humana motförslagen från EU-parlamentet samtidigt som de ursprungliga idéerna som listor över "säkra länder" och många nya restriktioner för asylsökande kan komma att antas.

Läs mer om asylpaketet på FARR:s sidor om Fort Europa!

FARR står bakom den kampanj som Sveriges biståndsorganisationer i samorganisationen CONCORD driver:

Vi kräver att EU:s gemensamma asylsystem:
 inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna!
 inte hindrar Sverige från att återgå till ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd!
Nu behöver vi din hjälp att påminna regeringen om vikten av ett humant asylsystem som inte stänger dörren för människor i nöd! Mer information på https://concord.se/humanasyllag/

 

Vad du kan göra

Skriv till din politiker - exempel och adresser finns här!

I dina sociala medier: Dela filmen med meningar ur den eller dela exemplen med tips om att skriva till politiker. Använd alltid hashtaggs #humanasyllag och #hjärtavärlden!

Tagga @concordswe och andra organisationer! Tagga @SwedishPM Stefan Löfven och andra politiker! (Heléne Fritzon finns bara på facebook: @helenefritzonpolitiker)