EU-kandidaterna om Frontex' budget

FB post 3
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex, är EU:s gemensamma gränspolis och har till uppgift att hålla migranter utan tillstånd utanför EU:s gränser. Frontex stödjer medlemsländerna i deras verksamhet gällande gränsbevakning, återvändande och samarbete med länder utanför EU. De senaste åren har Frontex budget ökat. Vi sätter oss emot ökade anslag till Frontex. På Medelhavet bedriver EU:s gränsbyrå Frontex krig mot smugglare med motiveringen att smugglarna är skyldiga till att många dör. Men EU-ledarna nämner inte att det är unionens gränspolitik som tvingar människor att resa irreguljärt och har öppnat marknaden för smugglarna. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Kandidater från FI, V och MP tycker att Frontex ska få mindre pengar. Undantaget Alice Bah Kuhnke (MP) som menar att Frontex anslag ska vara kvar på samma nivå som nu.

Majoriteten av C:s kandidater svarar att Frontexs budget ska vara på samma nivå som den är nu. Två kandidater vill se ökade anslag till Frontex Ebba Krumlinde (C) och Eric Luth (C).

Kandidaterna från S, M, KD, L och SD menar att Frontex ska få ökade anslag. Undantaget Birgitta Sacedeus (KD) och Karl Khaldun Robbjens (SD) som tycker att budgeten som ligger är tillräcklig.

 

Läs alla svaren på enkäten här!