rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserEU-kandidaterna om Libyen

EU-kandidaterna om Libyen

FB post 4
EU:s stats- och regeringschefer enades i februari 2017 om att sluta en överenskommelse med Libyen. Den går ut på att EU-länderna ska utbilda och stödja den libyska kustbevakning för att hindra att personer försöker fly över Medelhavet till EU. EU-kommissionen lovade även att öronmärka motsvarande 1,9 miljarder kronor ur EU-budgeten, bland annat för att bistå Libyens kustbevakning. Vi anser att detta samarbete leder till större utsatthet för den som tvingats migrera eller fly snarare än att lösa EU:s asylpolitik. EU är medskyldigt till den omänskliga behandling som flyktingar och andra migranter utsätts för i Libyen, liksom i andra länder där människor hamnar genom externaliseringen av EU-ländernas gränskontroll. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Kandidaterna från FI, MP och V har svarat med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är är alltså starkt negativt inställda till att EU fortsätter sina samarbeten med Libyen.

Alla kandidater för C har svarat med en 3:a utom Ebba Krumlinde som svarat med en 2:a. Det är alltså en majoritet som är i mitten mellan ja och nej.

En majoritet av kandidaterna från L har svarat med en 4:a och är alltså positivt inställda till att EU fortsätter sina samarbeten med Libyen. Oscar Wåglund Söderström har svarat med en 3:a och Anders Rehnberg har svarat med en 2:a och är alltså mer skeptiska.

M och SD har svarat med en 4:a och är alltså positivt inställda till att EU fortsätter sina samarbeten med Libyen.

En majoritet av kandidaterna från S har svarat med 5:or och är alltså mycket positivt inställda till att EU ska fortsätta sina samarbeten med Libyen. Evin Incir svara en med en 4:a och Jytte Guteland har svarat med en 3:a.

Majoriteten av KD:s kandidater har svarat med 5:or och alltså är mycket positivt inställda till att EU ska fortsätta sina samarbeten med Libyen är i majoritet. Yusuf Aydin och Birgitta Sacredeus har svarat med 4:or.

 

Läs alla svaren på enkäten här!

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5