EU-kandidaterna om Libyen

FB post 4
EU:s stats- och regeringschefer enades i februari 2017 om att sluta en överenskommelse med Libyen. Den går ut på att EU-länderna ska utbilda och stödja den libyska kustbevakning för att hindra att personer försöker fly över Medelhavet till EU. EU-kommissionen lovade även att öronmärka motsvarande 1,9 miljarder kronor ur EU-budgeten, bland annat för att bistå Libyens kustbevakning. Vi anser att detta samarbete leder till större utsatthet för den som tvingats migrera eller fly snarare än att lösa EU:s asylpolitik. EU är medskyldigt till den omänskliga behandling som flyktingar och andra migranter utsätts för i Libyen, liksom i andra länder där människor hamnar genom externaliseringen av EU-ländernas gränskontroll. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Kandidaterna från FI, MP och V har svarat med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är är alltså starkt negativt inställda till att EU fortsätter sina samarbeten med Libyen.

Alla kandidater för C har svarat med en 3:a utom Ebba Krumlinde som svarat med en 2:a. Det är alltså en majoritet som är i mitten mellan ja och nej.

En majoritet av kandidaterna från L har svarat med en 4:a och är alltså positivt inställda till att EU fortsätter sina samarbeten med Libyen. Oscar Wåglund Söderström har svarat med en 3:a och Anders Rehnberg har svarat med en 2:a och är alltså mer skeptiska.

M och SD har svarat med en 4:a och är alltså positivt inställda till att EU fortsätter sina samarbeten med Libyen.

En majoritet av kandidaterna från S har svarat med 5:or och är alltså mycket positivt inställda till att EU ska fortsätta sina samarbeten med Libyen. Evin Incir svara en med en 4:a och Jytte Guteland har svarat med en 3:a.

Majoriteten av KD:s kandidater har svarat med 5:or och alltså är mycket positivt inställda till att EU ska fortsätta sina samarbeten med Libyen är i majoritet. Yusuf Aydin och Birgitta Sacredeus har svarat med 4:or.

 

Läs alla svaren på enkäten här!