EU-kandidaterna om asylskäl efter flykten

FB post 5
Skyddsgrundsförordningen är en del av CEAS (Common European Asylum System) och reglerar vem som kan betraktas som flykting eller skyddsbehövande. En av punkterna i förslaget till ny skyddsgrundsförordning innebär att personer som ändrar eller kommer ut med sin tro, sin sexuella läggning alternativt gör politiska uttalanden mot hemlandet, efter att de flytt inte kommer kunna åberopa detta i sin asylansökan. Detta även om det nya omständigheterna kan leda till förföljelse i hemlandet.
Att neka asyl på grund av att andra skyddsskäl har uppkommit under efter flykten strider mot asylrätten. Vi anser att varje individ har rätt att ändra sin religiösa tro, politiska åskådning, komma ut som hbtq-person eller ändra sin sexuella läggning efter att de kommit till Europa. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Kandidaterna från S, KD, FI, MP och V har svarat med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är är alltså starkt negativa till att personer som under eller efter flykten ändrar sin tro, sin sexuella läggning eller gör politiska uttalanden mot hemlandet som kan leda till förföljelse inte kommer att få asyl.

C, M och SD har svarat på frågan med en 2:a och är alltså negativt inställda till att personer som under eller efter flykten ändrar sin tro, sin sexuella läggning eller gör politiska uttalanden mot hemlandet som kan leda till förföljelse inte kommer att få asyl. Undantaget Ebba Krumlinde (C) som svarat med en 1:a.

Kandidaterna från L är spridda mellan 3:or och 4:or med en övervägande majoritet svarar med en 4:a och är alltså positivt inställda till att personer som under eller efter flykten ändrar sin tro, sin sexuella läggning eller gör politiska uttalanden mot hemlandet som kan leda till förföljelse inte kommer att få asyl.

 

Läs alla svaren på enkäten här!