EU-kandidaterna om tillfälliga uppehållstillstånd

FB post 6

Permanenta uppehållstillstånd har varit norm i Sverige i över 30 år fram till 2015 då tillfälliga uppehållstillstånd infördes temporärt genom en tillfällig lag. En av punkterna i förslaget till ny skyddsgrundsförordning, som är en del av CEAS, innebär att Sverige inte skulle kunna återgå till permanenta uppehållstillstånd. Enligt förslaget skulle EU:s medlemsstater bara kunna bevilja tillfälliga uppehållstillstånd.

Vi anser att skyddsbehövande som huvudregel ska beviljas permanenta uppehållstillstånd, inte temporära. Att förbjuda permanenta uppehållstillstånd är bortom vett och sans eftersom det är känt att människor utan permanent uppehållstillstånd lever i oro och otrygghet, vilket också minskar möjligheten till deltagande i samhället. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Kandidaterna från FI, MP och V har svarat med en 1:a på frågan. Samtliga kandidater är är alltså starkt negativt inställda till att bara tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas.

Svaren från S och C består av 1:or och 2:or. En majoritet av C:s kandidater har svarat med 1:or och är alltså starkt negativa. En majoritet av S:s kandidater har svarat med 2:or och är alltså negativa till att bara tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas.

Svaren från L:s kandidater är spridda jämt mellan 2:or och 3:or och är alltså svagt negativa till att bara tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas.

Kandidater från KD, M och SD har svarat med 5:or och är alltså positiva till att bara tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas. Undantaget Liza-Maria Norlin (KD) som svarat med en 4:a.

 

Läs alla svaren på enkäten här!