EU-kandidaterna om kriminalisering av hjälpinsatser

FB post 7

I Ungern har det gjorts straffbart att hjälpa migranter och asylsökande. Liknande lagar diskuteras runt om i Europa. Hjälporganisationer som deltagit i räddningsarbete på Medelhavet har fått dyra böter och tvingats avsluta sin räddningsverksamhet. Transportöransvaret innebär att den som hjälper en flykting över gränsen begår ett brott och i Sverige har röster höjts för att kriminalisera hjälp till papperslösa personer. Vi anser det helt oacceptabelt att kriminalisera humanitär hjälp till skyddsbehövande. Att rädda människor på Medelhavet, bistå papperslösa med humanitär hjälp eller hjälpa skyddsbehövande över EU:s yttre gränser eller landsgränser är inte brottsligt. Brottsligt är att neka människor deras rätt att söka asyl och att skicka tillbaka dem till platser där de riskerar kränkande behandling. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Tack och lov svarar kandidaterna från FI, MP, V, S, M, C, L och KD att hjälpinsatser aldrig skall straffas. Undantaget är Birgitta Sacredeus (KD) som menar att hjälpinsatser ska kunna straffas om de riktas mot skyddssökande personer som fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Sara Skyttedal (KD) har valt att inte svara på frågan.

SD:s kandidater menar att hjälpinsatser ska kunna straffas om de riktas mot skyddssökande personer som fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut.

 

Läs alla svaren på enkäten här!