rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserEU-kandidaterna om "säkra länder"

EU-kandidaterna om "säkra länder"

FB post 8

12 av EU:s medlemsländer har redan nationella förteckningar över säkra ursprungsländer i syfte att skynda på asylprocessen. Personer från ett så kallat säkert land har inte rätt till en individuell prövning vilket är en helt central del av asylrätten. Kommissionen föreslår en enda gemensam EU-förteckning där följande utses som säkra länder: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbia och Turkiet. Ett av Sveriges krav i EU- förhandlingarna har varit att Turkiet ska tas bort från listan.

Vi är starkt emot listan med “säkra länder” och att det ska gälla i alla EU-länder. Individer som kommer från ett "säkert ursprungsland", eller via ett "säkert tredje land", eller har varit i ett "första asylland" måste även de få genomgå en fullständig asylprocedur inom EU enligt asylrättens principer. Återigen innebär detta förslag att EU frånsäger ansvaret genom outsourcing av asylrätten till länder utanför EU. FARR och RWS har frågat kandidaterna till EU-valet vad de tycker.

Kandidaterna från FI, MP och V menar att konceptet med säkra länder är dåligt.

Kandidaterna från C och L menar att Sverige ska följa EU:s lista med säkra länder men bara om Turkiet tas bort från listan. Undantaget Andreas Rehnberg (L) som menar att konceptet med säkra länder är dåligt.

Kandidaterna från S, KD, M och SD menar att konceptet med säkra länder är bra och tycker inte att Turkiet behöver tas bort från listan. Undantaget Birgitta Sacredeus (KD) och Karl Khaldun Robbjens (SD) som menar att konceptet är dåligt.

 

Läs alla svaren på enkäten här!

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5