Afghanistan is not safe! 41 organisationer vill stoppa utvisningar

DSCN5028EU-ländernas överenskommelse med Afghanistan om utvisningar löper ut den 6 oktober. FARR är en av 41 organisationer som uppmanar länderna att stoppa tvångsutvisningarna och istället bidra till fred och säkerhet. Bakom ställningstagandet ligger den allvarliga säkerhetssituationen i Afghanistan, situationen för afghaner i grannländerna och de som utvisas därifrån, och även de stora skillnaderna mellan EU-ländernas behandling av asylsökande från Afghanistan.

Ladda ned uttalandet på engelska:

NGO joint Statement on Afghanistan September 2020 final Sida 1Det var den 2 oktober 2016 som representanter för EU-länderna undertecknade en överenskommelse om utvisningar till Afghanistan. Överenskommelsen fick namnet "Joint Way Forward on migration issues". Konferensen om detta hölls i marginalerna av en givarkonferens. EU-länderna åtog sig alltså samtidigt att ge Afghanistan visst bistånd. Detta avtal löper ut den 6 oktober i år och förhandlingar pågår om att förlänga det.

I uttalandet mot fortsatta tvångsutvisningar som samorganisationen ECRE har tagit initiativ till nämns bland annat att Afghanistan numera rankas som det minst fredliga landet i värden. Många civila dödas och skadas. Samtidigt har Talibanrörelsen fått kraftigt ökad kontroll i stora delar av landet medan regeringens inflytande minskat. Afghaner är en stor grupp asylsökande i EU-länderna. Nästan hälften av de 27.000 människor som hålls kvar i miserabla förhållanden på den grekiska öarna är till exempel afghaner. Hur stor andel som får uppehållstillstånd av dem som söker asyl i EU-länderna varierar från 94 procent i Italien till 4 procent i Bulgarien, vilket tyder på brister i rättssäkerheten.

Den 5 oktober 2016, bara några dagar efter EU-ländernas konferens, undertecknade Sverige ett eget återtagandeavtal med Afghanistan. Avtalet möjliggör att Afghanistan utfärdar resehandlingar till dem som inte har pass och att utvisningar kan verkställas med tvång. Avtalet förlängs med automatik vartannat år.

Ladda ned uttalandet på svenska:

NGO Afg statement svenskaSvenska myndigheter fattade utvisningsbeslut även tidigare för afghaner. Men de senaste åren har andelen som fått stanna minskat och Sverige ligger lågt inom EU, trots att situationen har förvärrats i Afghanistan. Även sårbara personer med olika funktionsvariationer får utvisningsbeslut, liksom kvinnor och barn, personer som riskerar personliga hot och personer som inte är uppvuxna i Afghanistan. Många ungdomar och barnfamiljer flyr nu vidare till andra EU-länder. Kravet på att inte förlänga Joint Way Forward är därför särskilt viktigt i Sverige och gäller även Sveriges eget avtal med Afghanistan.

Några av de viktiga kraven från de 41 organisationerna:

Läs hela uttalandet på engelska här och hämta översättningar till persiska, holländska, tyska och svenska.