rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserÅterupptagna tvångsutvisningar - den första stoppades

Återupptagna tvångsutvisningar - den första stoppades

Tillsammans 20201208 3

På kvällen den 15 december var en tvångsutvisning till Afghanistan planerad, den första på länge. Men i sista stund ställdes flygningen in. Det brev som sju svenska organisationer nyligen sände till Afghanistans flyktingminister kan ha varit en bidragande orsak, enligt Blankspots tidigare bevakning. - men senare har orsaken uppgivits vara Corona-smitta bland personalen (Blankspot 16 dec).

 

Pressmeddelandet från sju organisationer:

Den 15 december återupptar Sverige tvångsutvisningarna till Afghanistan. Det sker mitt i en allvarlig pandemi, till ett land söndertrasat av krig, terror och fattigdom.

Läget i det konflikthärjade Afghanistan är värre än någonsin. Taliban erövrar mark, fredssamtalen hotas och befolkningen är hårt drabbad av fattigdom till följd av coronapandemin. Mitt i detta kaos har Sverige för avsikt att återuppta tvångsutvisningarna. Återtagandeavtalet mellan Afghanistan och Sverige anger att tvångsutvisningarna ska vara ordnade, värdiga och säkra, men det är diskutabelt om det ens är möjligt att säkerställa denna typ av ordnade förhållanden i ett land där full väpnad konflikt råder. Utvisade behandlas enligt egen utsago inte med medkänsla och respekt mer än i undantagsfall. Utvisningar har exempelvis genomförts utan någon som helst förberedelsetid för den enskilde. Slutligen sker ingen uppföljning från Sverige huruvida utsatta grupper erhåller tillräckligt skydd under återvändandeprocessen, något som Sverige är skyldiga att göra enligt avtalet med Afghanistan med Afghanistan.  

Detta skriver sju svenska organisationer som i ett gemensamt försök att få stopp på de avtalsvidriga utvisningarna har vänt sig till Afghanistans flyktingminister, Mr. Noor Rahman Akhlaqi, med en vädjan om att den afghanska regeringen ska säga nej till att ta emot tvångsutvisade människor från Sverige.

- Vi är hundratusentals i det svenska civilsamhället som på olika sätt engagerat oss i flyktingfrågor och som står enade i att vi vill stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan. Vi upplever att regering, riksdag och Migrationsverket över huvud taget inte förstår allvaret i situationen och vad en full väpnad konflikt egentligen innebär, säger Sara Edvardson Ehrnborg från FARR, en av organisationerna bakom brevet.

Sara Edvardson Ehrnborg, på uppdrag av FARRs styrelse
Kinna Skoglund, #Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa
Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
Karin Fridell Anter, Stöttepelaren
Eva-Märta Granqvist, Nu är det nog!
Marit Törnqvist, Håll ihop Sverige
Benjamin Fayzi, Ung i Sverige

 

Läs mer

 

Brevet till Afghanistans flyktingminister, Mr. Noor Rahman Akhlaqi

Samförståndsavtal mellan Sveriges regering och Islamiska Republiken Afghanistans regering om samarbete på migrationsområdet.

Afghanistan is not safe – 41 organisationer vill stoppa utvisningar 201005

Utvisningarna till Afghanistan återupptas? 23.11.2020

Återvändaravtalet mellan Sverige och Afghanistan: Dyrt och ineffektivt 4.10.2020

Sinande hopp om fredsprocessen när riktade attacker mot civila ökar  27.11.2020

Fler kortsiktiga och villkorade löften på årets givarkonferens  25.11.2020

Framtiden står på spel för Afghanistans kvinnor  25.11.2020

Afghanistans hazarer fruktar talibanernas islam  24.11.2020

 

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5