Lagändring för barn får ros och ris

Den 10 april släpptes nyheten att Alliansregeringen gjort en ny överenskommelse med Miljöpartiet. Parterna hade kommit överens om att barn ska kunna få uppehållstillstånd om det finns "särskilt ömmande omständigheter", istället för "synnerligen ömmande omständigheter" som gäller idag. Överenskommelsen har fått både beröm och kritik.

Även paragrafen om verkställighetshinder ska ändras, så att skälen för att hejda en utvisning inte behöver vara lika tunga för barn som för vuxna. Lagändringarna väntas träda i kraft 1 juli 2014. Att det finns en överenskommelse med det här innehållet har bekräftats av Miljöpartiets Maria Ferm och av migrationsminister Tobias Billström. Men ingen officiell information har publicerats om saken.

Nyheten släpptes först i SvT Nyheter den 10 april. Bakgrunden - moderaternas hårda motstånd mot en ändring och Miljöpartiets krav för att inte lämna samarbetet - beskrevs bland annat i Dagens Eko den 11 april.

Enligt Migrationsverkets kommentar är det ännu för tidigt att säga vad ändringen kommer att innebära i praktiken.

FARR välkomnade uppgörelsen, men beklagade att den bara gäller barn och att det ska behöva ta så lång tid.

Ungefär samma ståndpunkt har Röda Korset, som "anser att alla människor borde bedömas utifrån särskilda skäl, oavsett ålder, i prövningen för att få asyl i Sverige".

Röda Korsets Ungdomsförbund valde, liksom Rädda Barnens Ungdomsförbund, att trycka på att det är långt kvar till en human migrationspolitik, även för barn. På samma linje, men skarpare formulerad gick ordföranden i Vänsterns Ungdomsförbund, Stefan Lindborg, som bloggade "Jag vägrar vara tacksam".
Företrädare för frivilligorganisationerna intervjuades också i Sveriges Radio och av TT, här i Svenska Dagbladet och i Fria Tidningen.

Barnombudsmannens jurist Maria Emilsson som intervjuades i Sveriges Radios internationella kanal ser överenskommelsen som ett viktigt framsteg. Hon menar att det är stor skillnad rent juridiskt mellan särskilda omständigheter och synnerliga. BO skulle även vilja se ett större fokus på barns specifika asylskäl.
Flera tidningar publicerade positiva ledarkommentarer, däribland Dagen, Borås Tidning, Barometern, Dagens Nyheter och Västerbottens-Kuriren.

På nyhetsplats konstaterade flera tidningar att lagändringen inte hjälper barn som ska utvisas idag trots svåra sjukdomar eller många års vistelsetid i Sverige. Samtidigt som överenskommelsen blev klar verkställdes utvisningen av en flicka till Kosovo trots att hon befann sig i ett apatiskt tillstånd - men Kosovo vägrade ta emot ett så sjukt barn, så familjen fick återvända till Sverige där de åter sattes i förvar, rapporterade Sveriges Radio Dalanytt och andra medier.

Sveriges Radio Skaraborg berättade om en barnfamilj som ska utvisas nu efter femton år i Sverige. Tidningen Barometern fann att åttaårige Arto antagligen kommer att utvisas innan lagändringen träder i kraft. Arto lider av en sjukdom som kommer att göra honom svårt utvecklingsstörd om han inte får vård i hemlandet, på grund av att han tillhör en marginaliserad minoritet. Artos fall är ett av de som uppmärksammats av Miljöpartiets Maria Ferm som exempel på att begreppet "synnerligen ömmande omständigheter" har varit för snävt.
Till slut ska nämnas juristen Thabo 'Muso som i Flyktingbloggen välkomnade överenskommelsen, men pekade samtidigt på ett antal konkreta brister i asylproceduren beträffande beviskrav, bedömning och möjlighet att överklaga, som han menar måste åtgärdas för att lagändringen ska få genomslag.

Referat: Sanna Vestin