rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserUtredning om Barnkonventionen i svensk lag

Utredning om Barnkonventionen i svensk lag

Information från Socialdepartementet 28 mars 2013:

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska analysera för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt. Utredaren ska också göra en kartläggning inom särskilt angelägna områden av hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt.

-Jag är jätteglad att vi har fått Anita Wickström som utredare. Hon är en domstolsjurist med stor erfarenhet av familjerätt. Anita Wickström var även sakkunnig i Barnkommittén som under åren 1996-1997 såg över frågan om införlivande av barnkonventionen i svensk rätt. Det är en värdefull erfarenhet att ha med sig i utredningsarbetet, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 4 mars 2015.

Hämta utredningsdirektiven
Läs mer om tidigare utredningar mm

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5