rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserEtt nygammalt asylsystem

Ett nygammalt asylsystem

Efter flera års förhandlingar enades EU-parlamentet med EU:s ministerråd och EU-kommissionen om ett paket av direktiv för mottagande, asylprocedur, ansvarsfördelning mellan länderna (Dublinförordningen) med mera. Det handlar inte om helt nya direktiv utan främst om revidering av regler som redan gäller.

Om EU-kommissionens ursprungliga ändringsförslag skulle ha gått igenom så skulle villkoren ha förbättrats avsevärt för asylsökande. Efter alla förhandlingsomgångar återstår inte så mycket av detta, men på ett antal punkter får asylsökande ändå en starkare ställning. Ett huvudproblem kvarstår: EU:s murar dödar och kriminaliserar asylsökande som försöker nå till EU - sedan försöker EU lappa på skadorna genom att förbättra rättssäkerheten för de som klarat sig över gränsen. Detta hävdade FARR:s ordförande Sanna Vestin i en radiodebatt med Migrationsminister Tobias Billström.

Läs mer om innehållet i asylpaketet i Asylnytt

Lyssna till debatten i Studio Ett

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5