rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserSocialstyrelsen kritiserar åldersbedömningar

Socialstyrelsen kritiserar åldersbedömningar

Den 23 juni publicerade Dagens Nyheter en artikel om Migrationsverkets sätt att bedöma ensamkommande barns ålder. Bakgrunden är att det visat sig att ett stort antal ungdomar fått sin ålder fastställd till 19,2 år. Elis Envall från Socialstyrelsen kritiserar metoden.

I ett brev till regeringen nyligen meddelade Migrationsverket att verket låtit göra en "medicinsk åldersundersökning" av 60 ensamkommande barn under årets första fyra månader, och att detta lett till att åldern ändrats i 44 fall. I brevet påpeade verket  att "Socialstyrelsen anser i sina rekommendationer att medicinska åldersundersökningar har en vetenskaplig grund och kan vara befogade och lämpliga trots att det inte går att exakt fastställa en persons ålder genom sådana undersökningar."

Enligt Elis Envall i DN-intervjun är Socialstyrelsen inte alls ense med Migrationsverket om vad som är en medicinsk åldersundersökning. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska det vara en barnläkare som gör en egen bedömning och väger in röntgenbilderna. Röntgen i sig anses inte vara en säker metod.

Läs Migrationsverkets information på hemsidan

Läs DN-artikeln: Osäkra metoder avgör de ungas ålder

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5