Socialstyrelsen kritiserar åldersbedömningar

Den 23 juni publicerade Dagens Nyheter en artikel om Migrationsverkets sätt att bedöma ensamkommande barns ålder. Bakgrunden är att det visat sig att ett stort antal ungdomar fått sin ålder fastställd till 19,2 år. Elis Envall från Socialstyrelsen kritiserar metoden.

I ett brev till regeringen nyligen meddelade Migrationsverket att verket låtit göra en "medicinsk åldersundersökning" av 60 ensamkommande barn under årets första fyra månader, och att detta lett till att åldern ändrats i 44 fall. I brevet påpeade verket  att "Socialstyrelsen anser i sina rekommendationer att medicinska åldersundersökningar har en vetenskaplig grund och kan vara befogade och lämpliga trots att det inte går att exakt fastställa en persons ålder genom sådana undersökningar."

Enligt Elis Envall i DN-intervjun är Socialstyrelsen inte alls ense med Migrationsverket om vad som är en medicinsk åldersundersökning. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska det vara en barnläkare som gör en egen bedömning och väger in röntgenbilderna. Röntgen i sig anses inte vara en säker metod.

Läs Migrationsverkets information på hemsidan

Läs DN-artikeln: Osäkra metoder avgör de ungas ålder