rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserSocialens underrättelseskyldighet borta

Socialens underrättelseskyldighet borta

Den 1 juli infördes rätt till viss vård och skolgång för papperslösa i lagen. Samtidigt togs skolans och socialnämndernas underrättelseskyldighet bort.

Tidigare har det funnits en regel i Utlänningsförordningen om att en socialnämnd måste underrätta polis första gången nämnden vidtar en åtgärd för en person eller familj som lever papperslös i Sverige.

Regeln var gammal och det var oklart om den över huvud taget var avsedd för personer som redan sökt uppehållstillstånd och fått avslag. Men vetskapen om att socialtjänsten kan ha skyldighet att larma polis har säkert avhållit många att söka hjälp trots att exempelvis barn farit illa. Motsvarande underrättelseskyldighet fanns även för skolan då ett papperslöst barn skrevs in, men denna regel var inte särskilt känd och tillämpades troligen inte särskilt ofta.

Nu är båda skrivningarna avskaffade och sekretess gäller även vid första kontakten med socialen och då barnet börjar skolan. Det som återstår är att socialnämnden (liksom vården) fortfarande är skyldig att lämna ut uppgifter då det behövs för att avgöra ett ärende eller verkställa ett beslut. Detta är vad som sker då journaler eller intyg begärs ut om exempelvis någons hälsotillstånd eller en familjehemsplacering som kan påverka ett asylärende.

Läs mer om förändringarna på Socialstyrelsens hemsida

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5